+ -

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «والذي نفسُ مُحمَّد بيدِه، لا يسمعُ بي أحدٌ من هذه الأمة يهوديٌّ، ولا نصرانيٌّ، ثم يموتُ ولم يؤمن بالذي أُرْسِلتُ به، إلَّا كان مِن أصحاب النار».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

అబూ హురైరహ్ రజియల్లాహు అన్హు మర్ఫూ ఉల్లేఖనం"ఎవరి(చేతిలో)ఆదీనంలో ముహమ్మద్ ప్రాణం ఉందో ఆయన సాక్షిగా"ఈజాతిలోని యూదుడైన క్రైస్తవుడైనా,ఇంకెవరైనాసరే నాకు ఇచ్చి పంపించ బడ్డదాన్ని(ఖుర్ఆన్)అనుసారంగా విశ్వసించక పూర్వమే మరణిస్తే అతను నరకాగ్నిలోకి ప్రవేశిస్తాడు"
దృఢమైనది - దాన్ని ముస్లిం ఉల్లేఖించారు

వివరణ

మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ అల్లాహ్ ప్రమాణం చేసి ‘«لا يسمع به أحد من هذه الأمة»- ఈ (జాతిలో)సమాజానికి చెందిన ఏవ్యక్తి ఐనా నాకు ఇచ్చి పంపించ బడ్డ( ఖుర్ఆన్ )దానిని వినకుండా-అనగా'ఆ కాలంలో ఉన్నవారు మరియు ఆ తరువాత ప్రళయం వరకు రాబోవు వారు’-«يهودي، ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلتُ به، إلا كان من أصحاب النار»{ {అది యూదుడైన, క్రైస్తవుడైనా,మరెవరైనా సరే నాకు ఇచ్చి పంపించ బడ్డదాన్ని(ఖుర్ఆన్)అనుసారంగా విశ్వసించక పూర్వమే మరణిస్తే అతను నరకాగ్నికి ఆహుతి అవుతాడు}అంటే యూదులు క్రైస్తవులు,మరియు ఇతరులు దైవప్రవక్త సందేశం చేరిన తరువాత కూడా విశ్వసించకుండానే మరణించినవారు నరకాగ్నిలోకి ప్రవేశిస్తారు,అందులో శాశ్వతంగా ఉంటారు,యూదుల మరియు క్రైస్తవుల ప్రస్తావన ద్వారా ఇతరులను కూడా హెచ్చరించడం జరిగింది,ఎందుకంటే యూదులు క్రైస్తవులు గ్రంధవాసులు కాబట్టి,గ్రంధవాసులకే ఇలాంటి గతి పట్టినప్పుడు,గ్రంధం లేని ఇతరులకు ఇంకా పెద్ద గతి పడుతుంది,కాబట్టి వారిలోని ప్రతీ ఒక్కరిపై తప్పనిసరి ఏమనగా ‘దైవప్రవక్త ‘ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ను విశ్వసించడం,ఇస్లాం ధర్మాన్ని అనుకరించడం.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఉర్దూ స్పానిష్ ఇండోనేషియన్ ఉయ్ఘర్ బెంగాలీ ఫ్రెంచ్ టర్కిష్ రష్యన్ బోస్నియన్ సింహళ హిందీ చైనీస్ పర్షియన్ వియత్నమీస్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్ السويدية الأمهرية الغوجاراتية الدرية
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ గురించి వినని వారు మరియు ఆయన చేర్చిన ఇస్లాం ఆహ్వానం’ చేరనివారు సాకుగల వారవుతారు.
  2. దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ను అనుసరించడం విధి,ఆయన తన షరీఅతు ద్వారా ఇతర ధార్మిక శాస్త్రాలన్నింటిని ఖండించారు,ఆయన్ని తిరస్కరించి ఇతర ప్రవక్తలను విశ్వసించినా కూడా ఆ ఈమాన్ ఎటువంటి ప్రయోజనం చేకూర్చదు.
  3. మరణానికి ముందు ఇస్లాం స్వీకరించడం వల్ల కూడా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది,అది ఒకవేళ కానీ చివరి క్షణాలకు చేరని కఠినమైన జబ్బులోనైనాసరే
  4. మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ తెచ్చిన సందేశాల్లో ఏ ఒక్కదాని నైనా సరే-(ఒక ఖతయి నస్స్) ప్రామాణికమైన ఆదారం ద్వారా రూఢీ అయిఉన్నప్పటికి తిరస్కరిస్తారో అతను కాఫిర్ అవుతాడు.ఈ విషయం పై ఉమ్మత్ కు ఏకాభిప్రాయం ఉంది.
ఇంకా