عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من تَرَكَ صلاةَ العصرِ فقد حَبِطَ عَمَلُهُ».
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

బరీదహ్ బిన్ అల్ హసీబ్ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖిస్తూ తెలిపారు’మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారు భోదించారు’ఎవరైతే అసర్ నమాజు ను వదిలేస్తారో అతని సత్కార్యాలు బుగ్గిపాలు అవుతాయి’.
దృఢమైనది - దీనిని ఇమామ్ బుఖారీ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

ఈహదీసు అసర్ నమాజు ఉద్దేశపూర్వకంగా త్యజించినవాడికి శిక్ష ఉందని తెలుపుతుంది,దైవప్రవక్త నమాజు అసర్ గురించి ప్రధానంగా చెప్పడానికి గల కారణం’ ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు వ్యవహారాలు జరిపి మనిషి అలసిపోయి ఈ నమాజును వాయిదా వేయడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి,ఇతర నమాజులు త్యజించడం కంటే ఈ నమాజును త్యజించడమనేది చాలా హేయమైనది,ఎందుకంటే ఇది రోజు మధ్యలో ఉన్న నమాజు దీని గురించి ముఖ్యంగా అల్లాహ్ గ్రంధం లో ఇలా ఆదేశించాడు :(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) [البقرة: 238] నమాజును వదిలేసిన వాడి యొక్క ఫలితం ‘ఈ నమాజును వదిలిపెట్టేవాడి సత్కర్మలు పుణ్యాన్ని పోగొట్టుకోవడం వల్ల వృధా అయిపోతాయి,కొంతమంది చెప్తూ :ఒకవేళ ఎవరైనా ఈ నమాజును వదలడం సమ్మతంగా భావించి లేక దాని వాజిబ్ ను తిరస్కరించిన ఇటువంటి సమయంలో నమాజు వదలడం కుఫ్ర్ చేయడం గా పరిగణించబడుతుంది.కొంతమంది వేత్తలు ఈ హదీసును ప్రమాణంగా చూపిస్తూ’అసర్ నమాజును వదిలిన వాడు కుఫ్ర్ పాల్పడ్డాడు,ముర్తద్ వ్యక్తి మాత్రమే ఇలా కర్మలను వృధా చేస్తాడు,మరికొంతమంది చెప్పారు: ఇది హెచ్చరించడానికి కర్మల వృధా అని పేర్కొనబడినది,అనగా ఎవరైతే ఈ నమాజును వదులుతాడో అతని కర్మలు వృధా అయిపోతాయి,అసర్ నమాజు యొక్క ప్రాముఖ్యతల్లో ప్రధానమైనది ‘ఎవరైతే ఈ నమాజును వదలుతాడో అతని కర్మలు వృధా అయిపోతాయి ఎందుకంటే ఈ నమాజుకు గల ప్రాముఖ్యత గొప్పది

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ హిందీ సింహళ కుర్దిష్ పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. అసర్ నమాజు ను దాని సమయంలో పాటించి రక్షించాలని ప్రోత్సహించబడుతుంది
  2. నమాజు త్యజించడము హరాము ముఖ్యంగా అసర్ నమాజు.
  3. అసర్ నమాజును కావాలని త్యజించినవాడి పుణ్యము చెల్లదు,"కావాలని"అత్తఅమ్ముద్" అని షరతు ఉంది సహీ ఉల్లేఖనంలో 'మూత అమ్మిదన్"అని ఉంది
ఇంకా