عن بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من تَرَكَ صلاةَ العصرِ فقد حَبِطَ عَمَلُهُ».
[صحيح.] - [رواه البخاري.]
المزيــد ...

బరీదహ్ బిన్ అల్ హసీబ్ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖిస్తూ తెలిపారు’మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారు భోదించారు’ఎవరైతే అసర్ నమాజు ను వదిలేస్తారో అతని సత్కార్యాలు బుగ్గిపాలు అవుతాయి’.
దృఢమైనది - దీనిని ఇమామ్ బుఖారీ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

ఈహదీసు అసర్ నమాజు ఉద్దేశపూర్వకంగా త్యజించినవాడికి శిక్ష ఉందని తెలుపుతుంది,దైవప్రవక్త నమాజు అసర్ గురించి ప్రధానంగా చెప్పడానికి గల కారణం’ ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు వ్యవహారాలు జరిపి మనిషి అలసిపోయి ఈ నమాజును వాయిదా వేయడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి,ఇతర నమాజులు త్యజించడం కంటే ఈ నమాజును త్యజించడమనేది చాలా హేయమైనది,ఎందుకంటే ఇది రోజు మధ్యలో ఉన్న నమాజు దీని గురించి ముఖ్యంగా అల్లాహ్ గ్రంధం లో ఇలా ఆదేశించాడు :(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) [البقرة: 238] నమాజును వదిలేసిన వాడి యొక్క ఫలితం ‘ఈ నమాజును వదిలిపెట్టేవాడి సత్కర్మలు పుణ్యాన్ని పోగొట్టుకోవడం వల్ల వృధా అయిపోతాయి,కొంతమంది చెప్తూ :ఒకవేళ ఎవరైనా ఈ నమాజును వదలడం సమ్మతంగా భావించి లేక దాని వాజిబ్ ను తిరస్కరించిన ఇటువంటి సమయంలో నమాజు వదలడం కుఫ్ర్ చేయడం గా పరిగణించబడుతుంది.కొంతమంది వేత్తలు ఈ హదీసును ప్రమాణంగా చూపిస్తూ’అసర్ నమాజును వదిలిన వాడు కుఫ్ర్ పాల్పడ్డాడు,ముర్తద్ వ్యక్తి మాత్రమే ఇలా కర్మలను వృధా చేస్తాడు,మరికొంతమంది చెప్పారు: ఇది హెచ్చరించడానికి కర్మల వృధా అని పేర్కొనబడినది,అనగా ఎవరైతే ఈ నమాజును వదులుతాడో అతని కర్మలు వృధా అయిపోతాయి,అసర్ నమాజు యొక్క ప్రాముఖ్యతల్లో ప్రధానమైనది ‘ఎవరైతే ఈ నమాజును వదలుతాడో అతని కర్మలు వృధా అయిపోతాయి ఎందుకంటే ఈ నమాజుకు గల ప్రాముఖ్యత గొప్పది

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ హిందీ సింహళ కుర్దిష్ పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం
అనువాదాలను వీక్షించండి
1: అసర్ నమాజు ను దాని సమయంలో పాటించి రక్షించాలని ప్రోత్సహించబడుతుంది
2: నమాజు త్యజించడము హరాము ముఖ్యంగా అసర్ నమాజు.
3: అసర్ నమాజును కావాలని త్యజించినవాడి పుణ్యము చెల్లదు,"కావాలని"అత్తఅమ్ముద్" అని షరతు ఉంది సహీ ఉల్లేఖనంలో 'మూత అమ్మిదన్"అని ఉంది
Donate