عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من تَرَكَ صلاةَ العصرِ فقد حَبِطَ عَمَلُهُ».
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

Burajde ibn Husajbi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: "Atij që e lë namazin e ikindisë, i shkatërrohet puna."
Ky hadith është sahih. - E shënon Buhariu.

Shpjegimi

Ky hadith e përmend dënimin për atë që me dashje e ka lë namazin e ikindisë. E ka veçuar namazin e ikindisë, sepse ka gjasa që të vonohet për shkak të lodhjes nga puna gjatë ditës, si dhe nëse ky namaz ikën, atëherë kjo gjë është më e shëmtuar se të ikin namazet e tjera, sepse është namazi i mesëm, për të cilin ka ardhur urdhër i veçantë që ta ruajmë e ta falim në vazhdimësi. Allahu i Lartësuar thotë: "Faleni rregullisht namazin, sidomos atë të mesmin." (El Bekare, 238) Dënimi që vjen si rezultat i kësaj është shkatërrimi i veprës, për atë që e lë atë, pra, shkatërrimi i shpërblimit. Po ashtu është thënë se kuptimi është kush e lë duke e konsideruar këtë gjë të lejuar ose duke e mohuar obligueshmërinë e tij. Kësisoj, kuptimi i shkatërrimit të punës është kufri (mosbesimi). Me këtë janë argumentuar disa dijetarë se kush e lë namazin e ikindisë, bën kufër, sepse asgjë nuk i shkatërron veprat pos riddes (daljes nga feja). Po ashtu është thënë se ky hadith është përmendur në aspektin e kërcënimit, pra, kush e lë atë është sikurse t'i jetë shkatërruar puna. Kjo është një nga vlerat e namazit të ikindisë, aq më tepër që ai që e lë atë, vepra i shkatërrohet atij, sepse është namaz madhështor.

Përkthimi: Anglisht Frëngjisht Spanjisht Turqisht Urdu Indonezisht Boshnjakisht Rusisht Bangalisht Kinezisht Persisht Indisht Vietnamisht Sinhalisht Ujgurisht Kurdisht Hausaisht Portugalisht Melejalemisht Gjuha telugu Sevahilisht Tamilisht Burmisht Tajlandisht Gjermanisht Japonisht Gjuha Pashto Asamisht السويدية الأمهرية
Shfaq përkthimet

Mësime nga hadithi

  1. Inkurajimi që namazi i ikindisë të falet rregullisht në kohën e caktuar.
  2. Është e ndaluar të lihet namazi, posaçërisht namazi i ikindisë.
  3. Ai që e lë namazin e ikindisë qëllimisht, i humb shpërblimi. Kushtëzimi "qëllimisht" ka ardhur në një trasnmetim tjetër të saktë.