عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «ليس شيءٌ أكرمَ على الله من الدعاء».
[حسن] - [رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد]
المزيــد ...

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు మర్ఫూ ఉల్లేఖనం’అల్లాహ్ వద్ద దుఆ కంటే ఎక్కువ గౌరవప్రదమైన విషయం (ఆరాధన) మరొకటి లేదు’.
ప్రామాణికమైనది - దాన్ని ఇబ్నె మాజ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

(“అల్లాహ్ ఎదుట దుఆ కంటే గొప్ప గౌరవనీయమైన విషయం మరొకటిలేదు”) ఎందుకంటే ఇది ఆరాధన,ఆ ఆరాధన నిమిత్తమే మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ సృష్టిని నిర్మాణం చేశాడు,దుఆ అల్లాహ్ యొక్క శక్తిసామర్ద్యాలు మరియు ఆయన జ్ఞానపరిధిని సూచిస్తుంది,దుఆ వేడుకునేవాడి బలహీన అసమర్ధత,అవసరాన్ని సూచిస్తుంది అంచేత మహోన్నతుడు సర్వశక్తిమంతుడు అల్లాహ్ ఎదుట ఈ దుఆ అన్నివిషయాల్లోకెల్లా అత్యంత గౌరవనీయమైన విషయం.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. ఈ హదీసులో దుఆ యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలుస్తుంది,మరియు అల్లాహ్ ఎదుట సమస్త ఆదేశాల్లో దుఆ అత్యంత గౌరవనీయమైనది మరియు ప్రధానమైనది.
  2. దుఆ ఎక్కువగా చేయాలని మరియు ఔత్సాహికతను కలిగియుండాలని ప్రోత్సహించ బడుతుంది,ఎందుకంటే ఇది మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ ఎదుట అత్యంత గౌరవప్రదమైన విషయాల్లో ప్రధానమైనది.
ఇంకా