عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرقى والتمائم والتِّوَلَة شرك".
[صحيح] - [رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد]
المزيــد ...

అబ్దుల్లా బిన్ మసూద్ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖిస్తూ తెలిపారు ‘నేను మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ను భోదిస్తుండగా విన్నాను‘నిస్సందేహంగా మంత్రించడం,తావీజులు మరియు భార్యాభర్తల కొరకు ఇచ్చే తావీజు ధరించడం షిర్క్ అవుతుంది.
దృఢమైనది - దాన్ని ఇబ్నె మాజ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ తెలియపరుస్తూ: ఈ విషయాలను హానిని తొలగించే ఉద్దేశ్యంతో లేదా అల్లహ్యేతరుల నుండి ప్రయోజనం పొందడం కొరకు ఉపయోగించడం షిర్కుబిల్లాహ్ అవుతుంది ఎందుకంటే కష్టాన్ని తొలగించడం, ప్రయోజనం చేకూర్చడం పరమపవిత్రుడు అల్లాహ్ కు మాత్రమే సాధ్యము,ఈ సమాచారం అటువంటి చర్యల నిషేధాన్ని సూచిస్తుంది,రుఖియ ను ‘అజాయిమ్’గా కూడా పిలుస్తారు,తమాయిమ్ అనగా పూసలు లేదా ముత్యాలు వాటి నుండి తయారు చేయబడి పిల్లల మెడలో వేలాడదీయబడతాయి.తివల’అనగా భార్యాభర్తల్లో ఒకరిని మరొకరు ప్రేమించేలా చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు,నిశ్చయంగా ఇది ‘షిర్కు బిల్లాహ్‘మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ కు సాటి కల్పించడమే అవుతుంది. రుఖియా మూడు షరతులతో అనుమతించబడుతుంది:అవి ఒకటి-అల్లాహ్ తప్ప స్వయం దానివల్లే ప్రయోజనం చేకూరుతుంది అని విశ్వసించకూడదు,అది స్వయంగా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది అని విశ్వసించడం హరాము,మరియు షిర్కు అవుతుంది,కాబట్టి అది అల్లాహ్ ఆజ్ఞ ,అనుమతి లేకుండా స్వయంగా ప్రయోజనం చేకూర్చలేదు అని విశ్వసించాలి,రెండు: షరీయతు కు వ్యతిరేకంగా అది ఉండకూడదు,అనగా అల్లహ్యేతరులకు చెందిన మంత్రాలు,జిన్నాతుల సహాయం అర్ధించడం లాంటివి,ఇవన్నీ హరాము,మరియు షిర్కు అవుతాయి,మూడు : రుఖియా అర్ధమయ్యే రీతిలో ఉండాలీ,తలాసీమ్{చిత్రలిపి} మరియు మోసగించేమాయావి కోవకు చెందినవి అయి ఉండకూడదు.ఇవి హరాము.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ కుర్దిష్ పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. అఖీదాను భంగపరిచే విషయాలనుండి సంరక్షించుకోవాలని ప్రోత్సహించబడుతుంది,చాలామంది దాన్ని దుర్వినియోగపరుస్తున్నారు.
  2. పైన పేర్కొనబడిన ఈ వస్తువులను ఉపయోగించడం హరాము
  3. పై హదీసులో పేర్కొనబడిన షిర్కు, పెద్దదా లేదా చిన్నదా?మేము తెలియజేస్తున్నాము :మనిషి సంకల్పం ఆధారంగా ఉంటుంది :అవి :ఒకవేళ దాన్ని కారకంగా విశ్వసిస్తూ దానివల్ల అల్లాహ్ ప్రేమకు ప్రసన్నుడవుతాడని భావించడం చిన్న షిర్కు అవుతుంది,ఒకవేళ అదే స్వయంగా పనిచేస్తుంది అని విశ్వసిస్తే మాత్రం అది పెద్ద షిర్కు గా పరిగణించ బడుతుంది.
  4. షరీయతు అనుమతించిన రుఖియాను మినహాయించి ఇతర రుఖియాలు{మంత్రాలు} హరాము ఎందుకంటే అందులో షిర్కు సంభందిత కోణం ఉంటుంది
ఇంకా