عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يَحْكِي عن ربه تبارك وتعالى، قال: «أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فقال: اللهم اغْفِرْ لي ذَنْبِي، فقال اللهُ تبارك وتعالى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ له رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، ويَأْخُذُ بالذَّنْبِ، ثم عَادَ فَأَذْنَبَ، فقال: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي، فقال تبارك وتعالى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ له رَبًّا، يَغْفِرُ الذَّنْبَ، ويَأْخُذُ بالذَّنْبِ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَفْعَلْ ما شَاءَ»
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖిస్తూ తెలిపారు ‘మహనీయ దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ప్రభువు అల్లాహ్ తో ఉల్లేఖిస్తూ భోదించారు ‘దాసుడు ఒక పాపం చేస్తాడు,పిదప‘ఓ అల్లాహ్ నా పాపాన్ని క్షమించు అని ప్రార్ధిస్తాడు,అల్లాహ్ తెలియపరుస్తున్నాడు ‘నా దాసుడు ఒక పాపం చేస్తాడు,పిదప అతనికి ప్రభువు ఉన్నాడని గుర్తిస్తాడు ఆయన తాను చేసిన పాపాన్ని మన్నిస్తాడు,పాపానికి శిక్షిస్తాడని గుర్తించి ‘ఓ అల్లాహ్ నా పాపాన్ని క్షమించు అని ప్రార్ధిస్తాడు,మళ్ళీ పాపాన్ని తిరిగి చేస్తాడు అప్పుడు మళ్ళీ ‘ఓ నా ప్రభూ నా తప్పును పాపాన్ని క్షమించు అని వేడుకుంటాడు,అప్పుడు అల్లాహ్ తెలియపరుస్తూ‘‘నా దాసుడు ఒక పాపం చేస్తాడు,పిదప అతనికి ప్రభువు ఉన్నాడని గుర్తిస్తాడు ఆయన తాను చేసిన పాపాన్ని మన్నిస్తాడు,మరియు పాపానికి శిక్షిస్తాడని గుర్తించి ‘ఓ అల్లాహ్ నా పాపాన్ని క్షమించు అని ప్రార్ధిస్తాడు’అప్పుడు నేను ఓ నా దాసుడా నీకిష్టం వచ్చింది చేయి నేను నిన్ను మన్నించాను అని అంటాడు.
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

దాసుడు పాపం చేసిన తరువాత ఆర్ధిస్తూ : ఓ అల్లాహ్ నా పాపాన్నిక్షమించు’అనిఅంటాడు,మహోన్నతుడు,శుభదాయకుడైన అల్లాహ్ చెప్తాడు: నా దాసుడు పాపం చేశాడు,పిదప తన ప్రభువు ఉన్న సంగతి గుర్తించి తన పాపాన్నిఆయన క్షమిస్తాడు,దాన్ని దాచేస్తాడు,తొలగిస్తాడు లేదా శిక్షిస్తాడు అనే విషయాన్ని గ్రహిస్తాడు,పిదప మళ్ళీ ఆ పాపాన్ని చేస్తాడు,దుఆ చేస్తాడు : ఓ నా ప్రభూ! నా పాపాన్ని క్షమించు !అప్పుడు మహోన్నతుడు శుభదాయకుడైన అల్లాహ్ అంటాడు : నా దాసుడు పాపం చేశాడు,పిదప తన ప్రభువు ఉన్న సంగతి గుర్తించి తన పాపాన్ని క్షమిస్తాడు,దాచేస్తాడు,తొలగిస్తాడు లేదా శిక్షిస్తాడు అనే విషయాన్ని గ్రహించాడు,నేను నా దాసుడిని క్షమించాను,ఇక అతను కోరుకున్న పాపాన్ని చేయనివ్వండి,ఆపై నేను నా బానిసను క్షమించాను, కాబట్టి అతను కోరుకున్న పాపాలను అతడు చేయనివ్వండి,ఆపై వెంటనే నిజమైన పశ్చాత్తాపాన్ని అనుసరించండి,అతను అలా చేసినంత కాలం – పాపంచేస్తాడు మరియు పశ్చాత్తాపం వెడుకుంటాడు- నేను అతనిని క్షమించాను, ఎందుకంటే, పశ్చాత్తాపం దాని వెనుకటి విషయాలను రూపుమాపుతుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్
అనువాదాలను వీక్షించండి

ప్రయోజనాలు

  1. తన ప్రభువు యొక్క చెప్పుచేతల్లో వారి పగ్గాలు ఉన్నాయని, ఆయన ఒకవేళ కోరితే క్షమిస్తాడు,ఆయన కోరితే శిక్షిస్తాడని వారు విశ్వసించినంతవరకు దాసుల పై అల్లాహ్ యొక్క గొప్ప దయ మరియు కారుణ్యాలు ఉన్నాయి.
  2. సరైన తౌబ పశ్చాత్తాపం పాపాలను తుడుచివేస్తుంది.
  3. మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ ను విశ్వసించిన వాడు తన హృదయాన్ని తౌబ తో శుభ్రపరుస్తాడు,మరియు తనప్రభువు క్షమాపణను ఆశిస్తుంటాడు,తనను సంస్కరించుకుంటూ సత్కార్యాల వైపుకు పరుగులు తీస్తాడు,ఒకవేళ అతని ద్వారా పాపం జరిగినప్పుడు తౌబ పశ్చాత్తాపం ద్వారా దాన్ని తొలగిస్తూ ఆ పాపాన్ని పట్టుబట్టకుండా వదిలేస్తాడు.
  4. ఒకవేళ దాసుడు పాపాన్ని మాటిమాటికి చేస్తూ వందసార్లు లేదా అంతకు మించి చేశాక,ప్రతీ సారి అతను తౌబ చేస్తే అతని ఆ తౌబా స్వీకరించబడుతుంది పాపాలు ప్రక్షాళించబడతాయి,ఒకవేళ అతను సమస్త పాపాలు ప్రోగయ్యాక వాటన్నింటికి ఒకేసారి తౌబ చేసుకున్నాకూడా ఆ తౌబ సరైనదే అవుతుంది.
ఇంకా