Podkategorije

Lista hadisa

Allahu moj, tražim od Tebe uputu, bogobojaznost, suzdržanost od činjenja grijeha i da budem nezavisan od ljudi.
عربي Engleski Francuski
Šehr b. Haušeb zapitao je Ummu Seleme, radijallahu 'anha: "Majko pravovjernih, koju dovu je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, najčešće učio kada je bio kod tebe?" "Najčešće je učio: 'O Ti Koji vladaš srcima, moje srce učvrsti u Tvojoj vjeri!'"
عربي Engleski Francuski
"Gospodaru moj, sačuvaj vjeru moju u koju se pouzdam, ovaj svijet na kojem živim i ahiret na koji se vraćam, i neka mi život bude povećanje svakog dobra, a smrt olakšanje od svakog zla."
عربي Engleski Francuski
"Gospodaru, oprosti mi grijehe i neznanje, pretjerivanje u postupcima mojim, i ono što Ti bolje znaš od mene samoga. Gospodaru, oprosti mi zbilju i šalu, pogrešku i namjeru, jer sve to je pri meni. Gospodaru, oprosti mi prijašnje i kasnije grijehe, ono što učinih tajno i javno i ono što Ti bolje znaš od mene samoga. Ti Svom rahmetu približuješ onoga koga Ti hoćeš, a od njega udaljuješ onoga koga hoćeš, i Ti nad svim imaš moć."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije ostavljao ove riječi kada je omrkavao i osvanjivao: “Allahumme inni es'elukel-afijete fi dini, ve dunjaje, ve ehli, ve mali, Allahummestur avrati, ve amin rev'ati, vahfazni min bejni jedejje, ve min halfi, ve an jemini, ve an šimali, ve min fevki, ve euzu bi azametike en ugtale min tahtii / Allahu moj, tražim od Tebe zdravlje u mojoj vjeri, ovosvjetskim poslovima, porodici i imetku. Allahu moj, pokrij moje nedostatke i umiri moje strahove, i sačuvaj me s moje prednje i stražnje strane, i sa desne i sa lijeve strane, i iznad mene, a Tvojoj se veličini utječem da budem zgrabljen odozdo.“
عربي Engleski Francuski
Allahumme inni es'eluke minel-hajri kullihi, 'adžilihi ve adžilihi, ma 'alimtu minhu ve ma lem e'alem, ve e'uzu bike mineš-šerri kullihi, 'adžilihi ve adžilihi, ma 'alimtu minhu ve malem e'alem.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, učio je ovu dovu: "Gospodaru moj, utječem Ti se od prolaska Tvojih blagodati, promjene Tvoje zaštite, Tvoje iznenadne kazne i sve Tvoje srdžbe."
عربي Engleski Francuski
"Allahumme innii e'uzu bike min galebetid-dejni, ve galebetil-'aduvvi, ve šemateti-l-e'adai."
عربي Engleski Francuski
Najčešća Vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, dova bila je: “Gospodaru naš, podari nam dobro i na ovom i na onom svijetu i sačuvaj nas patnje u Vatri!”
عربي Engleski Francuski
Reci: 'Allahu moj, uputi me i učini ispravnim.'
عربي Engleski Francuski
"Allahu, ja se Tebi utječem od lepre, ludila, gube i pogubnih bolesti!"
عربي Engleski Francuski
“Izgovaraj: ‘Nema boga osim Allaha, Jedinog, koji nema sudruga! Allah je uistinu najveći!’”
عربي Engleski Francuski
Rekao sam: "Allahov Poslaniče, pouči me nekoj dovi.", pa mi je rekao: "Kaži: 'O Allahu, utječem ti se od zla svog sluha, i od zla svog vida, i od zla svog jezika, i od zla svog srca, i od zla svog stidnog mjesta.'"
عربي Engleski Francuski
"Uistinu su srca svih ljudi između dva prsta Milostivog, poput jednog srca, i on njima upravlja onako kako želi."
عربي Engleski Francuski
Istinu su rekle, i doista se mrtvi izlažu patnji koju čuju sve životinje!'
عربي Engleski Francuski
"O Abbase, amidžo Allahovog Poslanik, molite Allaha za spas na dunjaluku i na ahiretu.“
عربي Engleski Francuski
Allahu moj, Tebi se pokoravam, u Tebe vjerujem, u Tebe se uzdam, Tebi se vraćam i samo se u ime Tvoje borim i parničim. Allahu moj, utječem se Tvojim dostojanstvom, nema drugog Boga osim Tebe, da me sačuvaš od zablude, Ti si vječno Živi, Besmrtni, a svi džini i ljudi su smrtnici.
عربي Engleski Francuski
"Čvrsto se držite i puno učite riječi: 'Ja zel-Dželali vel-ikram - O Uzvišeni i Plemeniti!'"
عربي Engleski Francuski
"Allahu, udalji me od lošeg ponašanja, loših djela, strasti i bolesti."
عربي Engleski Francuski
Allahu, kao što si uljepšao moje stvaranje, uljepšaj i moj moral.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi učio: "Gospodaru, zaštiti me od nemoći i lijenosti, škrtosti, duboke starosti i kazne u kaburu. Gospodaru, dušu mi nadahni bogobojaznošću i od grijeha je očisti, jer samo je Ti od grijeha možeš očistiti; Ti si njen zaštitnik i njeno utočište! Gospodaru, utječem Ti se od beskorisnog znanja, neskrušenog srca, nezasitne duše i dove koju Ti ne primaš."
عربي Engleski Francuski
"Gospodaru moj, utječem Ti se od gladi, doista je ona loš sudrug; i utječem Ti se od hijaneta (izdaje i pronevjere), doista je ona loša pratnja."
عربي Engleski Francuski
Poučit ću te riječima koje me je naučio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi imao duga koliki je dunjaluk Allah bi ga uklonio od tebe. Reci: "Allahumme ikfini bi halalike an haramike ve agnini bi fadlike an men sivake." / "Allahu moj, učini mi dovoljnim ono što je dozvoljeno (halal) da ne posegnem za onim što nije dozvoljeno (haramom), i učini me Svojom dobrotom neovisnim od bilo koga drugog osim Tebe."
عربي Engleski Francuski
"Gospodaru, utječem Ti se od nemoći, lijenosti, straha, duboke starosti i škrtosti, i utječem Ti se od kazne u kaburu i iskušenja u životu i poslije smrti."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da bi Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, kada bi zajahao svoju devu da krene na put, tri puta donio tekbir, a zatim rekao: "Subhanellezi sehhare lena haza ve ma kunna lehu mukrinin, ve inna ila Rabbina le munkalibun. Allahumme inna nes'eluke fi seferina haza el-birre vet-takva ve minel-'ameli ma terda. Allahume hevvin 'alejna seferena haza vatvi 'anna bu'dehu. Allahume entes-sahibu fis-seferi vel-halifetu fil-ehli. Allahume inni e'uzu bike min va'sa'is-seferi ve ke'abetil-menzari ve su'il-munkalebi fil-mali vel-ehli vel-veledi/Hvaljen neka je Onaj Koji nam je ovo potčinio, mi to sami ne bismo mogli postići, i mi ćemo se sigurno Gospodaru svome vratiti! Gospodaru naš, molimo Te na ovom našem putovanju za dobročinstvo i bogobojaznost, i za djela s kojima ćeš Ti biti zadovoljan. Gospodaru naš, olakšaj nam ovo putovanje i skrati nam njegovu razdaljinu (čineći ga udobnim)! Gospodaru naš, Ti si saputnik na putu i zastupnik obitelji. Gospodaru naš, utječem Ti se od poteškoća puta, od tužnih prizora i ružna povratka u imetku, obitelji i djeci." A kada bi se vratio, izgovorio bi te riječi i dodao: "Ajibune, taibune, 'abidune li Rabbina hamidun/Vraćamo se, tevbu čineći, robujući i zahvaljujući Gospodaru našem!" U drugoj verziji stoji: "Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi prilikom povratka sa hadža ili 'umre, kad god bi se na kakav prijevoj ili uzvišicu ispeo, tri puta tekbir proučio, a onda rekao: la ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve 'ala kulli šej'in kadir, ajibune, ta'ibune, 'abidune, sadžidune, li Rabbina hamidune, sadekallahu va'dehu, ve nasare 'abdehu, ve hezemel-ahzabe vahdehu/Nema drugog Boga, osim Jedinog Allaha; On nema druga. Njemu pripada vlast i zahvala i On je svemoćan. Vraćamo se, tevbu čineći, robujući, na sedždu padajući i zahvaljujući Njemu, Gospodaru našem! Allah je obistinio Svoje obećanje, potpomagao Svoga roba i sve (neprijateljske) saveznike On je Sam porazio!" U drugoj predanju stoji da bi Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve selleme, izgovorio ove riječi kada bi se vraćao iz borbe, pohoda, hadža ili 'umre.
عربي Engleski Francuski
"Tražite da vas Allah zaštiti od teškoće iskušenja, od toga da vas susretne nesreća, od zle odredbe i neprijateljeve zlobe."
عربي Engleski Francuski
"Gospodaru moj, zaštiti me od iskušenja Džehennema, kazne u njemu, i zla bogatstva i siromaštva."
عربي Engleski Francuski
"Drži se bogobojaznosti i tekbir donosi na svakom prijevoju (brežuljku)."
عربي Engleski Francuski
Allahu, učini da u mome srcu bude svjetlo, i u mojim očima svjetlo, i u mojim ušima svjetlo, i s moje desne strane svjetlo, i s moje lijeve strane svjetlo, i iznad mene svjetlo, i ispod mene svjetlo, i ispred mene svjetlo, i iza mene svjetlo, i obasjaj me svjetlom!'
عربي Engleski Francuski
Allahu moj, izliječi Sa'da, Allahu moj, izliječi Sa'da.
عربي Engleski Francuski
Rabbi e'inni vela tu'in 'alejje, vensurni vela tensur 'alejje, vemkur li vela temkur 'alejje, vehdini ve jessir hudaje ilejje, vensurni 'ala men bega 'alejje.
عربي Engleski Francuski
"Allahumme inni es'elukel-huda vet-tuka vel-'afafe vel-gina/Gospodaru, molim Te za uputu, bogobojaznost, čednost i zadovoljstvo (neovisnost)."
عربي Engleski Francuski
Allahu dragi, Tebi se pokoravam, u Tebe vjerujem, u Tebe se uzdam, Tebi se vraćam i samo se u ime Tvoje borim i parničim! Allahu moj, utječem se Tvojim dostojanstvom i snagom, nema drugog boga osim Tebe, da me sačuvaš od zablude! Ti si vječno Živi, Besmrtni, a svi džini i ljudi su smrtnici!
عربي Engleski Francuski