ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

ഓ അബ്ബാസ്, ഓ,അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ പിതൃവ്യാ, അല്ലാഹുവിനോട് ഈ ലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിങ്ങൾ സൗഖ്യം (ആഫിയത്) ചോദിച്ചുകൊള്ളുക.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഉർദു