Kategori

Daftar Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketakwaaan, sifat ifah dan kecukupan.
عربي Inggris Prancis
Wahai Sang Pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agama-Mu
عربي Inggris Prancis
"Ya Allah, perbaiki agamaku yang merupakan benteng urusanku, perbaiki duniaku yang menjadi tempat hidupku, perbaiki akhiratku yang kepadanya aku akan kembali, jadikan kelangsungan hidup sebagai penambah segala kebaikan dan jadikan kematian sebagai ketenanganku dari segala keburukan."
عربي Inggris Prancis
Ya Allah! Ampunilah kesalahan dan kejahilanku, juga sikap berlebihanku dalam urusanku, serta apa yang Engkau lebih mengetahuinya dariku.
عربي Inggris Prancis
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak pernah meninggalkan kalimat berikut ini saat berada di sore dan pagi hari, "Ya Allah! Aku memohon kepada-Mu keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutuplah auratku, berilah rasa aman terhadap ketakutanku, jagalah aku dari arah depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku dan dari atasku. Aku berlindung dengan keagungan-Mu dari pembunuhan secara tiba-tiba dari bawahku."
عربي Inggris Prancis
Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu seluruh kebaikan, baik yang segera (dunia) dan yang tertunda (akhirat), yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Dan aku berlindung kepada-Mu dari seluruh keburukan, baik yang segera (dunia) dan yang tertunda (akhirat), yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui.
عربي Inggris Prancis
Ya Allah! Sungguh aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya nikmat-Mu, berubahnya keselamatan dari-Mu, siksa-Mu yang tiba-tiba dan semua murka-Mu.
عربي Inggris Prancis
Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari jeratan hutang, tekanan musuh dan kegembiraan para musuh.
عربي Inggris Prancis
Doa yang paling sering diucapkan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah, "Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka."
عربي Inggris Prancis
Ucapkanlah, "Ya Allah, aku meminta kepada-Mu hidayah dan kebenaran"
عربي Inggris Prancis
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdoa, "Ya Allah! Aku berlindung diri kepada-Mu dari penyakit lepra, gila, kusta dan penyakit-penyakit jelek lainnya."
عربي Inggris Prancis
Ucapkanlah, "Lā ilāha illallāh waḥdahu lā syarīka lahu, Allāhu Akbar kabīrā (tidak ada sesembahan yang hak selain Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya. Allah Maha Besar dengan segala kebesaran-Nya)"
عربي Inggris Prancis
Aku katakan, "Wahai Rasulullah, ajarilah aku doa." Beliau bersabda, "Ucapkanlah: Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukan pendengaranku, dari keburukan pandanganku, dari keburukan lisanku, dari keburukan hatiku dan dari keburukan maniku (kemaluanku)."
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya hati anak-anak Adam itu seluruhnya ada di antara dua jari-jari Allah Yang Maha Pengasih seperti satu hati. Dia memalingkannya ke arah yang dikehendaki-Nya.
عربي Inggris Prancis
Keduanya benar, sesungguhnya mereka disiksa dengan siksaan yang bisa didengar semua binatang.
عربي Inggris Prancis
Wahai ‘Abbās, wahai paman Rasulullah, mintalah al-‘āfiyah kepada Allah di dunia dan akhirat
عربي Inggris Prancis
Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berserah diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakal, kepada-Mu aku kembali, karena-Mu aku bertikai dengan musuh. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu -tiada sesembahan yang benar selain Engkau- dari Engkau sesatkan diriku. Engkau Maha hidup yang tidak akan mati, sedang Jin dan manusia pasti mati.
عربي Inggris Prancis
Perbanyaklah mengucapkan, 'Yā żal jalāli wal ikrām (Wahai pemilik keagungan dan kemuliaan)
عربي Inggris Prancis
Ya Allah! Hindarkanlah diriku dari berbagai kemungkaran akhlak, prilaku buruk, hawa nafsu ‎dan berbagai penyakit.‎
عربي Inggris Prancis
Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah fisikku, perbaguslah akhlakku.
عربي Inggris Prancis
Ya Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan pikun, dan dari azab kubur
عربي Inggris Prancis
Ya Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari kelaparan karena sesungguhnya ia adalah sejelek-jelek teman tidur, dan aku berlindung kepada-Mu dari khianat karena sesungguhnya ia adalah sejelek-jelek kawan dekat.
عربي Inggris Prancis
Maukah kamu diajarkan beberapa kalimat yang telah diajarkan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kepadaku yang seandainya engkau memiliki utang sebesar gunung pasti Allah melunasinya? Ucapkan, "Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki-Mu yang halal hingga aku terhindar dari yang Engkau haramkan. Ya Allah kayakanlah aku dengan karunia-Mu hingga aku tidak minta kepada selain Engkau."
عربي Inggris Prancis
Ya Allah! Seungguhnya aku mohon perlindungan kepada-Mu dari ketidak berdayaan, kemalasan, rasa takut (sifat pengecut), kepikunan dan kebakhilan. Dan aku memohon perlindungan kepadaMu dari siksa kubur serta aku memohon perlindungan kepadaMu dari fitnah hidup dan mati
عربي Inggris Prancis
Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- bila berada di atas kendaraan dengan tujuan akan bepergian maka beliau bertakbir tiga kali, kemudian membaca, “Subḥānallażī sakhkhara lanā hāżā wa mā kunnā lahū muqrinīna, wa innā ilā rabbinā lamunqalibūn..." (Mahasuci Allah yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami).
عربي Inggris Prancis
Mintalah perlindungan kepada Allah dari beratnya cobaan, kesengsaraan yang menghimpit, takdir yang jelek dan kegembiraan musuh atas kekalahan
عربي Inggris Prancis
Ya Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari fitnah neraka dan azab neraka, juga dari fitnah kekayaan dan kefakiran.
عربي Inggris Prancis
Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, dan bertakbir pada setiap tanjakan/tempat yang tinggi.
عربي Inggris Prancis
Ya Allah! Jadikanlah dalam hatiku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, dalam pendengaranku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya dan jadikanlah untukku cahaya.
عربي Inggris Prancis
Ya Allah! Sembuhkanlah Sa'ad! Ya Allah! Sembuhkanlah Sa'ad!
عربي Inggris Prancis
Wahai Rabb-ku! Berilah aku pertolongan dan janganlah Engkau menolong (musuh) terhadapku, berilah aku kemenangan dan jangan berikan kemenangan (musuh) atasku, berilah aku taktik/tipu daya (melawan musuh) dan jangan Engkau memberikan tipu daya (musuh) terhadapku! Berilah petunjuk kepadaku, dan mudahkanlah petunjuk untukku, dan tolonglah aku menghadapi orang yang berbuat zalim terhadapku!
عربي Inggris Prancis
Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, sikap iffah (menjaga kehormatan diri) dan kecukupan.
عربي Inggris Prancis
Ya Allah! Hanya kepada-Mu aku berserah diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakal, kepada-Mu aku kembali, karena-Mu aku bertikai dengan musuh. Ya Allah! Aku berlindung dengan kemuliaan-Mu -tiada sesembahan yang benar selain Engkau- dari Engkau sesatkan aku. Engkau Maha Hidup yang tidak akan mati, sedang Jin dan manusia mati semua.
عربي Inggris Prancis