عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان خُلُقُ نَبي اللِه صلى الله عليه وسلم القرآن.
[صحيح] - [رواه مسلم في جملة حديثٍ طويلٍ]
المزيــد ...

ఆయెషా రజియల్లాహు అన్హా ఉల్లేఖిస్తూ తెల్లిపారు’మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ తెలిపారు’మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారి సత్ప్రవర్తనలు పవిత్ర గ్రంథం ‘ఖుర్ఆన్’ ప్రకారంగా ఉన్నవి.
దృఢమైనది - దాన్ని ముస్లిం ఉల్లేఖించారు

వివరణ

హదీసు అర్ధం : మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ప్రవర్తన పవిత్ర ఖుర్ఆన్ ఆదేశానుసారంగా ఉంది,ఖుర్ఆన్ ఆదేశించిన ప్రకారం అమలు చేసేవారు వారించిన దాని నుండి దూరంగా ఉండేవారు,అది అల్లాహ్ యొక్క ఆరాధనా విషయంలో కావచ్చు లేక మానవ జీవన వ్యవహారాలకు చెందినవైన సరే,మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారి ప్రవర్తన ఖుర్ఆన్ కు పోలీయుండేది,ఈ విషయం గురించి ఆయెషా రజియల్లాహు అన్హా సైగ చేస్తూ చెప్పారు,ఒకవేళ మేము దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ప్రవర్తనలను అనుసరించాలి అని ఆరాటపడితే మనము ఖచ్చితంగా పవిత్ర ఖుర్ఆన్ గ్రంధాన్ని అనుసరించాలి.ఎందుకంటే మహోదయ దైవప్రవక్త యొక్క ప్రవర్తన అచ్చు ఖుర్ఆన్ వలె ఉంటుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్ السويدية الأمهرية
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. నైతికతలో ఖుర్ఆన్ మాదిరి సత్ప్రవర్తన మార్చుకోవడంలో దైవప్రవక్తసల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ యొక్క ఉదాహరణ అనుసరించమని ప్రోత్సహించబడుతుంది.
  2. మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ యొక్క నైతికతను ప్రశంసించబడుతుంది,ఎందుకంటే అది దైవవాణి వెలుగులో ఉంది.
  3. ఉత్తమ నైతికతకు ఇస్లాం లో గల స్థానం గురించి హెచ్చరిక ఉంది,మరియు అది కలిమా తౌహీద్ ను పూరించే ముఖ్యమైన విషయాల్లో ఒకటి మెరుగైన ఉత్తమ సత్కర్యాలను అది పెంపొందిస్తుంది.