عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
«مَثَلُ الْمُنَافِقِ، كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً».

[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా ప్రవచించినారని అబ్దుల్లాహ్ ఇబ్న్ ఉమర్ రజియల్లాహు అన్హుమా ఉల్లేఖిస్తున్నారు:
"c2">“కపట విశ్వాసి ఉపమానము రెండు గుంపుల మధ్య తిరుగుతూ ఉండే ఆడ గొర్రె ఉపమానము వంటిది. అది ఒకసారి ఈ గుంపు లోనికి వెళితే, ఒకసారి ఆ గుంపు లోనికి వెళుతుంది”.

దృఢమైనది - దాన్ని ముస్లిం ఉల్లేఖించారు

వివరణ

ఈ హదీసులో ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఒక కపట విశ్వాసి స్థితిని గురించి వివరిస్తున్నారు. కపట విశ్వాసి స్థితి, తటపటాయింపుకు, సంశయానికీ లోనైన ఒక ఆడ గొర్రె వంటిది. గొర్రెల రెండు సమూహాలు ఉంటే, ఏ సమూహాన్ని అనుసరించాలో తెలియని స్థితిలో అది అటూఇటూ తచ్చాడుతూ ఉంటుంది. అటువంటి స్థితిలో ఉంటే నీవు ఒకసారి ఈ సమూహము లోనికి వెళతావు, మరోసారి ఆ సమూహము లోనికి వెళతావు. కనుక కపట విశ్వాసులు విశ్వాసానికీ అవిశ్వాసానికి మధ్య నిర్ణయించుకోలేని డోలాయమాన స్థితిలో పడి ఉంటారు. కనుక వారు బాహ్యంగానూ మరియు అంతరంగంగానూ (సంపూర్ణంగా) విశ్వాసులతోనూ ఉండరు, అలాగే వారు బాహ్యంగానూ మరియు అంతరంగంగానూ (సంపూర్ణంగా) అవిశ్వాసులతోనూ ఉండరు. నిజానికి వారు బాహ్యంగా (వేషభూషణాలు ధరించి) విశ్వాసులతోనూ, మరియు అంతరంగాలలో అనుమానాలు, సందేహాలతో, తటపటాయింపుల సంశయాలతో అవిశ్వాసులతో కలిసి ఉంటారు. కనుక కొన్ని సమయాలలో వారు విశ్వాసులతో ఉంటారు, మరి కొన్ని సమయాలలో వారు అవిశ్వాసులతో ఉంటారు.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్ السويدية الأمهرية
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. వినే వారిని, తాను వివరిస్తున్న విషయానికి మరింత దగ్గరగా చేర్చేందుకు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఉపమానాలను వినియోగించడం చూస్తాము.
  2. ఇందులో కపట విశ్వాసుల స్థితిని గురించిన వివరణ ఉన్నది – వారిలో సందేహాలు, తడబాటు, నిలకడ లేని తనం కనిపిస్తాయి.
  3. అలాగే ఈ హదీథులో కపట విశ్వాసుల స్థితికి సంబంధించి హెచ్చరిక ఉన్నది. మరియు విశ్వాసానికి సంబంధించి నిర్ణయాత్మకంగా ఉండాలని, విశ్వాసములో, బాహ్యంగానూ, అంతరంగంగానూ (సంపూర్ణంగా) సత్యసంధత ఉండాలనే సూచన ఉన్నది.
ఇంకా