عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَثقَل الصَّلاةِ على المُنَافِقِين: صَلاَة العِشَاء، وصَلاَة الفَجر، وَلَو يَعلَمُون مَا فِيها لَأَتَوهُمَا وَلَو حَبْوُا، وَلَقَد هَمَمتُ أًن آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَام، ثُمَّ آمُر رجلاً فيصلي بالنَّاس، ثُمَّ أَنطَلِق مَعِي بِرِجَال معهُم حُزَمٌ مِن حَطَب إلى قَومٍ لاَ يَشهَدُون الصَّلاَة، فَأُحَرِّقَ عَلَيهِم بُيُوتَهُم بالنَّار».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

అబూహురైర రజియల్లాహు అన్హు మహనీయ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ద్వారా ఉల్లేఖిస్తూ తెలిపారు ‘(మునాఫీఖీన్) కపటుల పై భారమైన నమాజులు ‘ఇషా మరియు ఫజర్ నమాజు ,ఒకవేళ వారికి అందులో ఉన్న ప్రాముఖ్యత తెలిసి ఉంటే ఖచ్చితంగా మోకాళ్లపై ప్రాకుతూ (నడుస్తూ)వస్తారు,నేను ఇలా భావించాను:ప్రజలకు నమాజు చదవమని చెప్పి ఒక వ్యక్తి కి నమాజు చదివించు అని ఆదేశించి,కొంత మందిని మరియు కట్టెల ప్రోగును వెంట తీసుకుని నమాజు కు రాని వారి వద్దకి వెళ్ళి వారి ఇళ్ళు తగలపెట్టాలి.
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

కపటులు ప్రజలకు చూపించడానికి అమలు చేసేవారు,అల్లాహ్ స్మరణ చాలా తక్కువగా చేసేవారు,అల్లాహ్ ఈ విషయాన్ని తెలియజేశాడు,ఫజర్ మరియు ఇషా నమాజులలో వారి రంగు పూర్తిగా బహిర్గతమయ్యేది,ఎందుకంటే ఈ నమాజులు పూర్తిగా చీకటి సమయాల్లో జరిగేవి,ఈ కపటులు ఆ చీకటి వల్ల ఇతరుల కళ్ళకు చిక్కకుండా తప్పించుకునేవారు,అందువల్ల చాలా మంది కపటులను ఇటువంటి తియ్యని కమ్మని నిద్ర వేళల్లో జరిగే నమాజులకు గైరహాజరు కావడం మేము చూసేవారము,వాస్తవానికి ఈ నమాజులకు ఎవరిలో నైతే ఈమాన్ బిల్లాహ్ దృఢస్థాయిలో ఉండి పరలోకచింతతో పుణ్యఫలాపేక్ష ఆసక్తి ఉన్నవారిని మాత్రమే నమాజుకు ఉత్సాహంగా హాజరుపరిచేవి,ప్రస్తావించిన ప్రకారంగా చూసినట్లైతే ఈ నమాజులు మునాఫికీనులపై అతి భారమైనవి మరియు క్లిష్టమైనవిగా తెలుస్తున్నాయి,కానీ ఒకవేళ వారికి జమాత్ తో పాటుగా నమాజు ఆచరించడం వల్ల లభించే పుణ్యఫలం ఏమిటో తెలిస్తే వారు ఖచ్చితంగా నమాజులో పాల్గుంటారు, పసివాడు తన చేతుల మరియు కాళ్ళ సహాయంతో ఏవిధంగా ప్రాకుతాడో అలా(అంగవైఖల్యంతో)మోకాళ్లపై ప్రాకవలసి వచ్చినా సరే వారు వస్తారు!దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ప్రమాణం చేస్తూ చెప్పారు: ప్రవక్త సంకల్పించుకున్నారు ఈ రెండు నమాజుల పట్ల సోమరితనాన్ని చూపిస్తు హాజరు కానివారికి తీవ్రమైన శిక్ష వేయాలని,అప్పుడు ప్రజలను నమాజుకు ఆదేశించి నమాజు జమాత్ సిద్దమయ్యాక తన స్థానంలో ఒక వ్యక్తిని నమాజుకు నియమించి కొంత మందిని జమపరిచి వారిని కట్టెలమూటలతో సహావెంట పెట్టుకుని జమాత్ తో హాజరు కాని వారి వద్దకి వెళ్ళి వారి ఇళ్లల్లోనే వారిని కాల్చేయాలి ఎందుకంటే వారు జమాత్ తో పాటు నమాజు ఆచరించ కుండా ఒక మహాపాతకానికి ఒడిగట్టుతున్నారు,ఒక వేళ ఇళ్ళల్లో ఏ పాపమెరుగని పిల్లలు మహిళలు కనుక లేకపోతే ఖచ్చితంగా ఇలా చేసి ఉండేవారని,దీనికి చెందిన ఇతర హదీసుల ద్వారా తెలుస్తుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ హిందీ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్
అనువాదాలను వీక్షించండి

ప్రయోజనాలు

  1. జమాత్ తో పాటు నమాజు చేయడం ప్రాజ్ఞవయస్సుకు చేరిన ప్రతీ వ్యక్తి పై ‘ఫర్ద్ ఐన్’-ఖచ్చితమైన విధి.
  2. “దర్ఉల్ మఫాసీద్ ముఖద్దము అలా జల్బిల్ మసాలిహ్”{ప్రయోజనాలు చేపట్టడం కంటే చెడువ్యాప్తిని నివారించడానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ముఖ్యము}ఎందుకంటే ఈ విధంగా వారిని శిక్షించడం వల్ల వారిని నిరోధించలేము పైగా అలా చేయడం వల్ల అమాయకులు అనర్హులు శిక్షించబడే అవకాశం ఉంది.
  3. హెచ్చరించడం వల్ల ఒక పెద్ద ఉపద్రవం ఆగిపోతుంది అన్నప్పుడు కఠినశిక్ష అమలుపర్చకపోవడం ఉత్తమం,మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ శిక్ష కంటే హెచ్చరించడానికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు
  4. నమాజులన్నీ మునాఫిఖీనుల (కపటుల)పై భారంగా ఉంటాయి,అందులో ముఖ్యంగా ఇషా మరియు ఫజర్ నమాజులు మరీ ఎక్కువ భారంగా ఉంటాయి
  5. మునాఫిఖీనులు కపటులు ఆరాధనను కేవలం ప్రశంసల కొరకు రియా కొరకు చేసేవారు ఎందుకంటే ప్రజలు వారిని చూస్తున్నప్పుడు తప్ప నమాజుకు వచ్చేవారు కాదూ!
  6. ఇషా మరియు ఫజర్ నమాజులకు ప్రత్యేక ఘనత ఉంది.
  7. ఇషా మరియు ఫజర్ యోక్క్ రెండు నమాజులను జమాత్ ద్వారా చేయడం లో గొప్ప పుణ్యం దాగి ఉంది, ఆ పుణ్యం పొందడానికి ఒకవేళ మోకాళ్ళ పై ప్రాకవలిస్తే కూడా వస్తారు
  8. ఫజర్ మరియు ఇషా రెండు నమాజులు భారంగా ఉంటాయి : జమాత్ తో పాటుగా పాటించడం గురించి చెప్పబడుతుంది,ఇది హదీసు సందర్బానుసారంగా రుజువు అవుతుంది,ఈ రెండు నమాజులకు వెనుకుండి పోవడానికి మరియు వాటికి హాజరు కాకుండా నిరోధించడానికి గల కారణాలు ఎక్కువ బలంగా ఉన్నాయి
  9. ఇమామ్ కు ఏదైనా సమస్య వస్తే తనకు బదులుగా మరొక వ్యక్తిని ఇమామ్ గా ప్రజల కొరకు నియమించవచ్చు
  10. తప్పు చేసిన నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలి
ఇంకా