عن عبد الله بن الزبير -رضي الله تعالى عنهما- أنّه كانَ يقول: في دبر كل صلاة حين يُسلِّم «لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قديرٌ، لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاه، له النِّعمة وله الفضل، وله الثَّناء الحَسَن، لا إله إلا الله مخلصين له الدِّين ولو كَرِه الكافرون» وقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهَلِّل بهن دُبُر كلِّ صلاة».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

అబ్దుల్లా బిన్ జూబైర్ రజియల్లాహు తాలాఅన్హుమ కథనం;నిశ్చయంగా ఆయన ప్రతీ నమాజు చివరిలో సలాం చేసేసమయంలో ఇలా దుఆ చదివేవారు;లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వహ్దహూ లా షరీక లహూ లహుల్ ముల్కు వలహుల్ హందు వహువ అలా కుల్లి షైయిన్ ఖదీర్ ‘లా హౌల వాలా ఖువ్వత ఇల్లా బిల్లాహ్ లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ వలా నాబుదు ఇల్లా ఇయ్యాహ్ లహున్నీమతు వలహుల్ ఫజ్లు వలహుస్సనావుల్ హసన్’లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ ముఖ్లిసీన లాహుద్దీన్ వలౌ కరిహల్ కాఫీరూన్”ఆపై తెలిపారు’మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లాల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ప్రతీనమాజు తరువాత ఈ దుఆలను పఠించేవారు’.
దృఢమైనది - దాన్ని ముస్లిం ఉల్లేఖించారు

వివరణ

అబ్దుల్లా బిన్ జూబైర్ రజియల్లాహు అన్హుమ ఫర్జు నమాజు సలాం చేసిన తరువాత గొప్ప అర్ధముతో కూడిన ఈ దుఆ పఠించేవారు : ఏకైకుడైన అల్లహ్ కు మాత్రమే ఏకత్వమును స్థాపించడం,ఆయనకు భాగస్వామ్యాన్ని నిరాకరించడం,అంతర్గత,బహిర్గత సామ్రాజ్యాధికారాన్నికేవలం అల్లాహ్ కొరకు మాత్రమే నిరూపించడం,ప్రతీ సందర్భములో అల్లాహ్ కొరకు మాత్రమే సమస్త స్తుతులు తెలియజేయడం,మరియు సర్వ శక్తులను కేవలం అల్లాహ్ కొరకు నిరూపణ,దాసుడి బలహీనత అసమర్ధత,తప్పిదాలు అల్లాహ్ ఎదుట తెలియజేయడం మరియు తన శక్తియుక్తుల నిస్సహాయతను వెలిబుచ్చడం,అల్లాహ్ అనుగ్రహం లేకుండా చెడు నుండి రక్షణ మరియు సత్కార్యాల శక్తి పొందటం ఆసాధ్యము అని అంగీకరించడము,ఈ దుఆ సమస్త వరాలను అనుగ్రహించువాడి కొరకు నిరూపిస్తూ,అల్లాహ్ కొరకు మాత్రమే ఆయన గుణగనాలను మరియు కార్యాలను మరియు అనుగ్రహాల పరిపూర్ణత తో పాటు ఉత్తమ మైన స్మరణ కూడి ఉంది.పిదప ఈ దుఆ ను ఆరాధనల్లో చిత్తశుద్ది కలిగియుండాలని చెప్తూ’కలిమా తౌహీద్’లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్’ పై ముగించబడినది,కాఫీరులు దీనిని ఇష్టపడరు,అబ్దుల్లా బిన్ జూబైర్ రజియల్లాహు అన్హుమ ఉల్లేఖించారు మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ నమాజు నుండి సలాం చేసిన తరువాత ఈ దుఆ ద్వారా అల్లాహ్ యొక్క మహోన్నత మరియు గొప్పతనాన్ని స్మరించేవారు,మరియు దైవప్రవక్త వాటిని పటిస్తూ స్వరాన్ని పెంచేవారు,తద్వారా ఆయన వద్ద కూర్చుని ఉన్న వారు కూడా ఈ దుఆ ను నేర్చుకునేవారు.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్
అనువాదాలను వీక్షించండి

ప్రయోజనాలు

  1. ప్రతీ ఫర్జు నమాజు తరువాత ఈ అర్ధభరిత స్మరణలు పఠిస్తూ భద్రపరచడము ముస్తహబ్బ్ కార్యము.
  2. చిత్తశుద్ది మరియు క్రమంగా అనుసరణ పై ధర్మము ఆధారపడియున్నది,ఈ రెండు ఇస్లాముకు ముఖ్యమైన స్తంభాలు.
  3. అనుయాయులు (రజియల్లాహు అన్హుమ్) సున్నతులను నిర్వహించుటకు మరియు వ్యాప్తిచేయుటకు ఆసక్తి కనబర్చేవారు.
  4. ఒక ముస్లిం తన ధర్మాన్ని దృఢంగా ఆచరిస్తాడు మరియు ఆచారాలను వ్యక్తపరుస్తాడు,అవిశ్వాసులను అవమానిస్తాడు.