عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: "إن من شرار الناس من تُدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد".
[حسن] - [رواه أحمد]
المزيــد ...

అబ్దుల్లా బిన్ మస్ఊద్ రజియల్లాహు అన్హు మర్ఫూ ఉల్లేఖనం :నిశ్చయంగా ప్రజల్లో అత్యంత నీచులు ప్రళయం సంభవించు సమయన జీవించియున్నవారు, సమాధులను వారు మస్జిదులుగా నిర్మించుకుంటారు.
ప్రామాణికమైనది - దాన్ని ఆహ్మద్ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ప్రళయం సంభవించే సమయం లో జీవించి ఉన్నవారిగురించి తెలుపుతూ – వారు నీచాతి నీచులు అయి ఉంటారని చెప్పారు,అందులో కొందరు సమాధులను ఖిబ్లా గా మార్చుకుని వారి వైపు నమాజులు చేస్తారు,వాటిపై గుంబద్ లు నిర్మిస్తారు,పై హదీసులో ఈ ఉమ్మత్ కు ఒక హెచ్చరిక ఉంది-అది ‘తన జాతి ప్రజలు ఈ నీచుల మాదిరి ప్రవక్తల మరియు సత్పురుషుల సమాధుల పట్ల వ్యవహరించకూడదని హెచ్చరించారు

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ సింహళ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. ప్రళయం సంభవించడం ఖచ్చితమని ఈ హదీసు నిరూపిస్తుంది
  2. నిశ్చయంగా ప్రళయం ‘అత్యంత నీచుల పై సంభవిస్తుంది
  3. సమాధులపై కట్టడాలు నిర్మించడం లేక వాటి వద్ద నమాజులు చదవటం కట్టడం లేకున్నాను నిషేధము హరాము,ఎందుకంటే-’సజ్దా చేసే ప్రతీ చోటు మస్జిద్ గా పిలువబడుతుంది,ఎటువంటి నిర్మాణం అక్కడ లేకున్నా సరే!
  4. సమాధుల వద్ద నమాజు చేయకూడదని హెచ్చరించడం జరిగింది,ఎందుకంటే అది ‘షిర్కు కు గురిచేసే మాధ్యమంగా ఉంటుంది.
  5. పుణ్యపురుషుల సమాధులను మస్జిదులుగా నిర్మించి వాటి వద్ద నమాజు ఆచరించు వారు అత్యంత నీచులు,దాని వెనుక అల్లాహ్ సామీప్యత పొందే ఉద్దేశ్యంతో నైనా సరే!
  6. షిర్కు మరియు దానికి చేరువ పరిచే మాధ్యమాలనుండి అపబడుతుంది,మాధ్యమాల వాడకం వెనుక ఏ ఉద్దేశ్యమున్నా సరే!
  7. ఈ హదీసులో మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైవ సల్లమ్ వారి కొరకు ఒక ‘అద్భుతం’ ఉంది,-సమాధులపై మస్జిదుల నిర్మాణం ఎక్కడెక్కడ జరిగినదో ఆ విషయాలను ప్రస్తావించారు.
ఇంకా