عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " وفي رواية " مَن عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ".
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

ఆయెషా రజియల్లాహు అన్హా ఉల్లేఖిస్తూ తెలిపారు’మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారు ప్రభోధించారు ‘ఎవరైతే మా ఆదేశాలలో లేని నూతన పోకడలను ఆచరిస్తాడో అవి ఆమోదయోగ్యంకావు తిరస్కరించబడుతాయి.మరొక కథనం ప్రకారం ‘ఎవరైతే మా ఆదేశాలలో లేని నూతన విషయాలను ఆచరిస్తాడో తిరస్కరించబడతాయి.
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

ఇస్లామియ షరియాకు అనుగుణంగా లేని ప్రతి కార్యం లేదా మాట,అంటే షరియ పరమైన రుజువులు,మరియు నియమాల ప్రకారంగా నిరూపించబడనప్పుడు అది తిరస్కరించబడుతుంది,అది చేసిన లేదా చెప్పిన వ్యక్తి నుండి అంగీకరించబడదు.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్ السويدية الأمهرية
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. పాలకుడి యొక్క ఆదేశం ఆదేశఅంతరంగాన్నిమార్చలేదు,హదీసు ఆదేశం ప్రకారం: (ليس عليه أمرنا)దీని అర్ధం ‘ధర్మం’
  2. షరీయతు శాసనాలపై ధర్మం ఆధారపడి ఉంటుంది.
  3. బిద్అత్ సంభందిత ఏ విశ్వాసం మరియు కార్యం చెల్లదు,ఉదాహరణకు : తాతీల్ విశ్వాసం,ఇర్జావు విశ్వాసం,తక్దీర్ ఖండన మరియు పాపాలతిరస్కరణ,మరియు బిద్అత్ సంభందిత ఆరాధనలు మొదలైనవి.
  4. ధర్మం ఒక అభిప్రాయం లేదా ఆమోదం కాదు.
  5. ధర్మపరిపూర్ణతను ఇది సూచిస్తుంది
  6. ధర్మంలో షరీయతు శాసనలకు తూగని ప్రతీ నూతనకార్యం తిరస్కరించబడుతుంది.రెండవ కథనం ప్రకారం‘-ప్రతీ నవీనకార్యాన్ని వదిలివేయమని ప్రకటించబడింది,అది చేసేవాడు ప్రారంభించినా లేదా అప్పటికే చలామణి అవుతున్న విషయమైన సరే!
  7. నిషేధించబడిన అన్నీ ఒప్పందాలు ఎత్తివేయబడతాయి,దాని సంభందిత ఎటువంటి ప్రతిఫలాలు ఉండవు.
  8. నిషేదం ఉపద్రవాన్ని కోరుతుంది,ఎందుకంటే అవి ధర్మానికి చెందినవి కావు కాబట్టి వాటిని తిరస్కరించడం విధి.
ఇంకా