عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاً: «إن أحَقَّ الشُّروط أن تُوفُوا به: ما استحللتم به الفروج».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Ukbe (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon se Profeti ﷺ ka thënë: "c2">“Ndër kushtet që më së shumti meritojnë t'i përmbushni janë ato përmes të cilave ju lejohet afrimi me gratë tuaja.”
Ky hadith është sahih. - Muttefek alejhi.

Shpjegimi

Secili nga bashkëshortët ka qëllime dhe synime kur dëshiron të bëjë kontratën martesore, kështu që i vendos partnerit, përkatësisht partneres kushte për t'iu përmbajtur dhe kërkon zbatimin e tyre, dhe ato quhen kushte në martesë dhe janë shtesë ndaj kushteve të martesës, pa të cilat ajo nuk është e vlefshme. Është vënë theksi që ato të përmbushen, se kushtet e martesës janë me një shenjtëri madhështore dhe duhet t'u përmbahemi fort, sepse përmes tyre është lejuar afrimi me gratë.

Përkthimi: Anglisht Frëngjisht Spanjisht Turqisht Urdu Indonezisht Boshnjakisht Rusisht Bangalisht Kinezisht Persisht Tagalogisht Indisht Vietnamisht Sinhalisht Ujgurisht Kurdisht Hausaisht Portugalisht Melejalemisht Gjuha telugu Sevahilisht Tamilisht Burmisht Tajlandisht Gjermanisht Japonisht Gjuha Pashto Asamisht السويدية الأمهرية
Shfaq përkthimet

Mësime nga hadithi

  1. Është obligim që të përmbushen kushtet që njëri prej bashkëshortëve ia ka vendosur tjetrit, fjala vjen, kërkesa e gruas për rritjen e mehrit ose vendbanimin në një vend të caktuar, si dhe kërkesa e burrit që gruaja të jetë e virgjër e me prejardhje fisnike.
  2. Kuptimi i përgjithshëm i këtij hadithi kufizohet me detyrimin për përmbushjen e kushteve, siç është hadithi: “Nuk i lejohet një gruaje të kërkojë shkurorëzimin e shemrës (gruas tjetër)."
  3. Përmbushja e kushteve të martesës është më e spikatur se përmbushja e kushteve të tjera, sepse është në këmbim të lejimit të afrimit te gruaja.
  4. Ajo që është e obligueshme për secilin nga bashkëshortët ndaj tjetrit, siç është për gruan, bie fjala, shpenzimi, kënaqja dhe banimi, kurse për burrin, kënaqja me gruan e tij, - nuk është e një mase të caktuar, - por për këtë i referohemi zakonit.
  5. Kushtet në martesë ndahen në dy lloje: a. Të vlefshme, pra që nuk janë në kundërshtim me kërkesat e kontratës dhe kushti i paraparë i bashkëshortëve të ketë një qëllim të vlefshëm; b. Të pavlefshme, pra që është në kundërshtim me kërkesat e kontratës. Peshorja në këto kushte e të ngjashme është hadithi i Profetit ﷺ: "Muslimanët janë të detyruar t'u përmbahen kushteve të tyre, përveç kushtit që e ndalon atë që është e lejuar ose e lejon atë që është e ndaluar.” Nuk ka dallim nëse përcaktimi i kushteve ndodh para ose gjatë kontratës.