ප්‍රවර්ගය:

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم».
[حسن] - [رواه أبو داود والترمذي والدارمي وأحمد]
المزيــد ...

අබූ හුරෙයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ලදී. මෙය මර්ෆූඃ ගණයට අයත් හදීසයකි. “දේවත්වය විශ්වාස කරන්නන් අතරින් වඩාත් පූර්ණතම අය වනුයේ ඔවුන් අතර සිටින ගතිගුණවලින් වඩාත් අලංකාර අය වෙති. නුඹලා අතර උතුම් වනුයේ තම බිරියන්ට වඩාත් උතුම් වන අය වෙති.”
හසන් ගණයට අයත් හදීසයකි. - ඉමාම් තිර්මිදි එය වාර්තා කර ඇත.

විවරණය

දේවත්වය විශ්වාස කරන්නන් අතර තරාතිරමින් වඩාත් උතුම් වනුයේ තම යහපත් සදාචාරයෙන් හැඩගැසුණු අය වෙති. ජනයා අතරින් සදාචාර සම්පන්නව කටයුතු කිරීමට වඩාත් සුදුසු අය වනුයේ බිරියයි. එමෙන්ම සදාචාර සම්පන්න භාවයෙන් වඩාත් අලංකාර වනුයේ තම බිරිය සමග වඩාත් යහපත් අයුරින් කටයුතු කරන්නාය.

අර්ථ කථනය: ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ ස්පැැනිෂ් තුර්කි උරුදු ඉන්දුනීසියානු බොස්නියානු රුසියානු බෙංගාලි චීන පර්සියානු ටගාලොග් ඉන්දියානු වියට්නාම උයිගුර් කුර්දි හවුසා පෘතුගීසි මලයාලම් තෙලිගු ස්වාහිලි දමිළ බර්මානු තායිලන්ත ජර්මානු ජපානු පශ්ටු ආසාමි අල්බානියානු
අර්ථ කථන නිරීක්ෂණය

හදීසයේ හරය

  1. යහපත් සදාචාරය දේව විශ්වාසය සමග බැඳී ඇත.
  2. ඉස්ලාමයේ යහපත් සදාචාරයන්හි මහිමය.
  3. දේව විශ්වාසයේ පවතින වෙනස්කම, සැබැවින්ම එය විටෙක වර්ධනය වෙයි. විටෙක හීන වී යයි. එකම කරුණක් මත එය පවතින්නේ නැත.
ප්‍රවර්ග
අමතර