عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: «إنَّ اللهَ يقول لأهونِ أهلِ النارِ عذابًا: لو أنَّ لك ما في الأرضِ من شيءٍ كنتَ تفتدِي به؟ قال: نعم، قال: فقد سألتُك ما هو أهونُ مِن هذا وأنت في صُلْبِ آدمَ، أنْ لا تُشْرِكْ بي، فأبيتَ إلَّا الشِّركَ».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Ayon kay Anas bin Mālik, malugod si Allāh sa kanya: Tunay na si Allah ay magsasabi sa pinakamagaan sa pagdurusa sa mga maninirahan sa Impiyerno: "Kung sakaling mayroon kang nasa lupa na anuman, ipantutubos mo ba iyon?" Magsasabi ito: "Opo." Magsasabi Siya: "Ngunit humiling na Ako sa iyo ng higit na magaan kaysa roon habang ikaw ay nasa gulugod ni Adan, na huwag kang magtambal sa Akin ngunit tumanggi ka malibang [gawin] ang pagtatambal [sa Akin]."
Tumpak. - Napagkaisahan ang katumpakan.

Ang pagpapaliwanag

Tunay na si Allah, pagkataas-taas Niya, ay magsasabi sa pinakakaunti sa pagdurusa sa mga maninirahan sa Impiyerno sa Araw ng Pagkabuhay: "Kung sakaling minamay-ari mo ang bawat nasa lupa, ipambabayad mo ba iyon upang makaligtas sa pagdurusang ito?" Magsasabi ito: "Opo." Magsasabi si Allah, pagkataas-taas Niya: "Talaga ngang humiling Ako mula sa iyo ng bagay na higit na magaan para sa iyo kaysa roon habang ikaw ay nasa gulugod ng ninuno mo yayamang nagsagawa Ako sa iyo ng tipan at kasunduan na huwag kang magtambal sa Akin ng anuman subalit ikaw ay tumanggi at nagtambal ka sa Akin." Nagsabi si Allah (Qur'ān 7:172): "[Banggitin] noong kinuha ng Panginoon mo mula sa mga anak ni Adan mula sa mga likod nila ang mga supling nila at pinasaksi Niya sila sa mga sarili nila: Hindi ba Ako ay Panginoon ninyo?, nagsabi sila: Opo, sumaksi kami, - upang hindi ninyo sabihin sa Araw ng Pagkabuhay: Tunay na Kami hinggil dito ay mga nalilingat."

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano الهندية الفيتنامية السنهالية الكردية الهوسا البرتغالية
Paglalahad ng mga salin
Ang karagdagan