عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعاً: «ما يُصيب المسلم من نَصب، ولا وصَب، ولا هَمِّ، ولا حَزن، ولا أَذى، ولا غَمِّ، حتى الشوكة يُشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Ebu Seid el Hudriu dhe Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me ta!) transmetojnë se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: "c2">“Çdo fatkeqësi që mund ta godasë muslimanin, qoftë lodhje a sëmundje, qoftë brengë a pikëllim, qoftë shqetësim a mërzi, madje dhe një shpim gjembi, përmes saj Allahu do t'ia fshijë disa mëkate.”
Ky hadith është sahih. - Muttefek alejhi.

Shpjegimi

Kuptimi i këtij hadithi: të gjitha gjërat që mund ta godasin muslimanin, qofshin sëmundje, brenga, pikëllime, ankthe, fatkeqësi, vështirësi, frikë dhe gajle, janë shlyerje e gjynaheve dhe fshirje e gabimeve. E, nëse njeriu i tejkalon këto duke bërë durim dhe duke shpresuar shpërblim (tek Allahu), atëherë kjo do t'i llogaritet shpërblim. Fatkeqësitë ndahen në dy lloje: a) Ndonjëherë: nëse njeriu është i goditur, e kujton sevapin dhe shpreson shpërblimin tek Allahu për këtë fatkeqësi, e në këtë rast do t'i ketë dy dobi: 1. Shlyerjen e gjynaheve dhe 2. Shtimin e veprave të mira. b) Nganjëherë e neglizhon këtë dhe i ngushtohet gjoksi, mërzitet ose diçka e tillë, kështu që e neglizhon nijetin për llogaritjen e shpërblimit tek Allahu, kështu që kjo është shlyerje për mëkatet e tij, ndërkohë është fitues në çdo rast. Kësisoj ai ose fiton fshirjen e gjynaheve, pa marrë asnjë shpërblim për të, për faktin se ai nuk kishte për qëllim asgjë, ishte i padurueshëm dhe nuk e priste shpërblimin, ose do t'i fitonte dy gjëra: shlyerjen e gjynaheve dhe marrjen e shpërblimit nga Allahu i Lartmadhëruar siç u përmend më parë. Prandaj, nëse njeriun e godet qoftë dhe një gjemb, duhet të kujtojë shpërblimin nga Allahu për këtë fatkeqësi, në mënyrë që të shpërblehet për të, së bashku me shlyerjen e mëkateve. Kjo është nga mirësia, bujaria dhe fisnikëria e Allahut të Lartmadhërishëm, pasi Ai e sprovon besimtarin, më pas e shpërblen atë për këtë bela ose ia shlyen mëkatet. Kujdes, me fshirjen e mëkateve janë për qëllim mëkatet e vogla, e jo mëkatet e mëdha, që mund të hiqen vetëm me pendim të sinqertë.

Përkthimi: Anglisht Frëngjisht Spanjisht Turqisht Urdu Indonezisht Boshnjakisht Rusisht Bangalisht Kinezisht Persisht Tagalogisht Indisht Vietnamisht Sinhalisht Ujgurisht Kurdisht Hausaisht Portugalisht Melejalemisht Gjuha telugu Sevahilisht Tamilisht Burmisht Tajlandisht Gjermanisht Japonisht Gjuha Pashto Asamisht السويدية الأمهرية
Shfaq përkthimet

Mësime nga hadithi

  1. Prej këtij hadithi përfitojmë se sëmundjet dhe sprovat e tjera, të cilat e godasin besimtarin, e pastrojnë prej mëkateve dhe gjynaheve, edhe nëse janë pak (ato sprova).
  2. Gjithashtu prej dobive që i përfitojmë është përgëzimi madhështor për muslimanët, sepse nuk ka ndonjë musliman që s'e godasin këto fatkeqësi.
  3. Po ashtu prej dobive që i përfitojmë është se shkallet ngrihen (tek Allahu) nëpërmjet këtyre çështjeve dhe shtohen veprat e mira.
  4. Shlyerja e mëkateve është e kufizuar për disa prej tyre, përkatësisht për mëkatet e vogla. E, sa u përket mëkateve të mëdha, atëherë medoemos duhet pendim për to.