عن عائِشَة رضي الله عنها مرفوعاً: «لا صلاة بِحَضرَة طَعَام، وَلا وهو يُدَافِعُه الأَخبَثَان».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë: "Nuk ka namaz kur të shtrohet ushqimi e as nën presionin e nevojave fiziologjike."
Ky hadith është sahih. - E shënon Muslimi.

Shpjegimi

Ky hadith e vë në pah dëshirën që e ka Ligjvënësi që zemra e të ngarkuarit me obligime (ar. mukel-lef) të jetë e pranishme në namaz, para Zotit të tij. Kjo gjë nuk arrihet ndryshe, veçse duke i shkëputur gjërat që të shpërqendrojnë, ekzistimi i të cilave është shkak për mosqetësi dhe mospërulje. Mu për këtë Ligjvënësi ndalon të falet namazi kur të shtrohet ushqimi, tek i cili shpirti i namazliut anon dhe zemra e tij është e lidhur me të. Gjithashtu ndalon të falet namazi nën presionin e nevojave fiziologjike: nevojës së vogël dhe të madhe, për shkak se mendja e tij do të angazhohet për ta larguar këtë presion.

Përkthimi: Anglisht Frëngjisht Spanjisht Turqisht Urdu Indonezisht Boshnjakisht Rusisht Bangalisht Kinezisht Persisht Tagalogisht Indisht Vietnamisht Sinhalisht Ujgurisht Kurdisht Hausaisht Portugalisht Melejalemisht Gjuha telugu Sevahilisht Tamilisht Burmisht Tajlandisht Gjermanisht Japonisht Gjuha Pashto Asamisht السويدية الأمهرية
Shfaq përkthimet

Mësime nga hadithi

  1. Urrehet të falet namazi nën presionin e nevojave fiziologjike, përderisa nuk ngushtohet koha (e namazit), se përndryshe namazit i jepet përparësi në mënyrë absolute. Në qoftë se falet në një gjendje të tillë, namazin e ka të saktë, por të mangët, për shkak të hadithit të lartcekur. I tilli nuk e përsërit namazin. E, nëse ka hyrë në namaz, duke mos pasur presion nga nevojat fiziologjie, por ky presion i ka ardhur gjatë namazit, atëherë namazin e ka të saktë dhe nuk ka bërë vepër të urryer (ar. mekruh), nëse ky presion nuk e pengon që ta plotësojë namazin.
  2. Prania e zemrës dhe përulja janë dy gjëra të kërkuara në namaz.
  3. Namazliu duhet të largojë çdo gjë që e shpërqendron prej namazit.
  4. Nevoja për t'i kryer nevojat fiziologjike është justifikim për ta lënë xhumanë dhe namazin me xhemat, me kusht që të mos i bëjë kohët e namazit kohë për t'i kryer ato.