عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "لاَ يَقْبَل الله صلاَة أَحَدِكُم إِذا أَحْدَث حَتَّى يَتوضَّأ".
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖిస్తున్నారు వజూ భంగమైనప్పుడు(విరిగినప్పుడు) తిరిగి వజూ చేసేంత వరకు మీలోని ఎవరి నమాజును కూడా అల్లాహ్ ఆమోదించడు.
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

వివేకుడైన షరీఅతుకర్త మార్గనిర్దేశం చేస్తూ తెలియజేశాడు : నమాజును సంకల్పించుకున్నవారు తమ రూపాన్ని అందంగా మలుచుకుని అత్యుత్తమంగా సిద్దమయ్యి నమాజు ప్రారంభించాలి,ఎందుకంటే ప్రభువు మరియు దాసునికి మధ్య నమాజు పటిష్టమైన బంధం ఏర్పరుచుతుంది,అది అల్లాహ్ తో సంభాషించుటకు ఒక చక్కని మార్గం,అందువల్ల దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారు నమాజు ఆచరించువాడికి వజూ మరియు తహారత్ పొందాలని ఆదేశించారు,శుద్ది లేకుండా చదివే నమాజులు స్వీకరించబడవు మరియు తిరస్కరించబడతాయి.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్ السويدية الأمهرية
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. అల్లాహ్ నమాజును స్వచ్ఛతతో(వజూతో)మాత్రమే అంగీకరిస్తాడు,అనే విషయం నమాజు యొక్క ప్రాముఖ్యతను పెంచుతుంది.
  2. మలమూత్ర అవసరం ఉన్నవాడి నమాజు అంగీకరించబడదు,కాబట్టి అతను ఆ మలమూత్ర అవసరాలను తీర్చుకుని శుద్దిపొందాలి.
  3. ‘హదస్’(మలమూత్రాలు) వజూ ను భంగపరుస్తాయి మరియు నమాజును ఖండిస్తాయి,అతను నమాజు స్థితిలో ఉన్నా సరే.
  4. ఆమోదయోగ్యమవ్వవు అంటే అర్ధం : నమాజు సంపూర్ణమవ్వదు మరియు దానికితగ్గ పుణ్యఫలం లభించదు.
  5. హదీసు ప్రయోజనం : నమాజు కొన్ని సార్లు ఆమోదించబడుతుంది,మరికొన్నిసార్లు తిరస్కరించబడుతుంది,అయితే షరీఅతు ప్రకారంగా ఉన్న నమాజు ఆమోదించబడుతుంది మరేదైతే షరీఅతు ప్రకారంగా ఉండదో అది తిరస్కరించబడుతుంది,ఇదే షరతు సమస్త ఆరాధనలకు చెందుతుంది,హదీసు ప్రకారంగా దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివసల్లమ్ తెలియజేశారు - “ఒక సత్కార్యం చేసినప్పుడు అది కనుక నేను భోదించిన ఆదేశం ప్రకారంగా లేనట్లైతే అది తిరస్కరించబడుతుంది”
  6. వజూ లేని వాడి కొరకు నమాజూ ఆచరించడం వజూ చేయనంతవరకు హరామే,ఎందుకంటే అల్లాహ్ దాన్ని స్వీకరించడు,తనకు ఆమోదయోగ్యం కాని విధంగా అల్లాహ్ కు దగ్గరవ్వడం ఒక రకమైన అపహాస్యం అవుతుంది.
  7. ఒక నమాజు కొరకు వజూ చేసినప్పుడు ఆ తరువాతి నమాజు సమయం అయ్యాక కూడా అతను వజూ స్థితిలో ఉన్నట్లైతే అలాంటి వ్యక్తి పై తిరిగి వజూ చేయడం విధి కాదు.
  8. ఫర్జు నమాజు లేదా నఫిల్ నమాజు చివరికి జనాజా నమాజ్ ఐనా సరే వజూ లేకుండా ఆచరిస్తే అది ఆమోదించబడదు,ఒకవేళ మరిచిపోయినా సరే తిరిగి వజూ చేసుకుని నమాజు ఆచరించాలి,ఇదే విధంగా అశుద్ద వ్యక్తి గుసుల్ స్నానం చేయకముందే నమాజు ఆచరించిన,మరిచిపోయి ఆచరించిన తిరిగి నమాజు ఆచరించవలసినదే.
ఇంకా