kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Nine Mafi Wadatuwa da shirkar Masu, to Duk wanda yayi wani Aiki kuma ya hadani da wani acikinsa zan barshi da shikarsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Musulmi ya hadu da takubbansu, to wanda ya yi kisan kai kuma aka kashe shi yana cikin wuta.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah ba ya duban jikinku, ko hotunanku, sai dai ya kalli zukatanku da ayyukanku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ayyuka ba su da niyya, amma ga kowane mutum abin da ya yi niyya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Imanin Dayanku ba zai cika ba har sai na kasance mafi soyuwa a gare shi daga Dansa da Iyayensa da Mutane baki daya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya danfaru da wani abu to za'a jibanta shi zuwa gare shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanda ya roki Allah Madaukakin Sarki da ya yi shaida da gaskiya to zai je masa gidajen shahidai, kuma idan ya mutu a kan gadonsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Sama zata shiga cikin zuciyar zuciyoyin su, kamar zuciyar tsuntsu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu adwa(harbin cututtuka ta kashin kansu) babu shu’umci babu camfi da mujiya, ba camfa watan safar
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idanun da wuta bata taba su ba: ido mai kuka saboda tsoron Allah, ido mai kiyaye hanyar Allah.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wani daga cikinku da zai mutu face yana tunanin kyakkyawa game da Allah - daukaka da daukaka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Adalci kyawawan halaye ne, kuma zunubi shine abinda ka ɓata ma kanka kuma ka tsani mutane su gan ka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya ji tsoronsa ya fi yawa a ciki, kuma duk wanda ya kai matakin kasa, to ya sami matsayi, kawai dai kayan Allah suna da daraja, in ba haka ba kayan Allah ne Aljanna.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mumini mai karfi ya fi kyau da kauna zuwa ga Allah fiye da mumini mai rauni.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ni manzon Allah ne zuwa gare ku, cewa Allah ya ƙaunace ku kamar yadda kuka ƙaunace shi a cikinsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
A cikin Madina akwai mazaje da ba ku taka ba, kuma ba ku haye kwari ba, sai dai idan suna tare da ku wadanda aka daure da cuta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Allah Madaukakin Sarki yayi mun wahayi cewa ku Kaskantar da kanku, ha yadda babu wani da zai yi alunci kan wani, kuma kada daya ya yi fariya akan wani
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Amma bayan haka, na rantse da Allah na ba mutumin kuma ina yin addu'a ga mutumin, kuma wanda nake kira mafi soyuwa a gare ni fiye da wanda aka ba shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mutane Kamar Ma'adanan Zinare da Azurfa ne, Mafifitanku a Jahiliyya sune Mafifitanku a musulunci idan Sukai Ilimi, Kuma Rayuka Kamar Rundunar yaki ce, duk wanda suka San juna sai su Saba, wanda kuma suka saba kuma sai suki jituwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci