Podkategorije

Lista hadisa

Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko učini neko djelo u Moje ime i ime nekoga drugog, Ja ću ga prepustiti tome drugom.'
عربي Engleski Francuski
Ako se sukobe dva muslimana sa sabljama i ubica i ubijeni će u Vatru
عربي Engleski Francuski
Allah, doista, ne gleda u vaša tijela i vaš izgled, nego gleda u vaša srca i vaša djela.
عربي Engleski Francuski
"Doista se djela vrednuju prema namjerama, i doista svakom čovjeku pripada ono što je naumio."
عربي Engleski Francuski
"Niko od vas neće vjerovati sve dok mu ne budem draži od djeteta, roditelja i svih ljudi."
عربي Engleski Francuski
"Ko se za nešto veže bit će tome prepušten."
عربي Engleski Francuski
"Ti si sa onim koga voliš."
عربي Engleski Francuski
Šehr b. Haušeb zapitao je Ummu Seleme, radijallahu 'anha: "Majko pravovjernih, koju dovu je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, najčešće učio kada je bio kod tebe?" "Najčešće je učio: 'O Ti Koji vladaš srcima, moje srce učvrsti u Tvojoj vjeri!'"
عربي Engleski Francuski
„Ko iskreno od Allaha traži šehadet (da pogine kao šehid), Allah će mu podariti stepen šehida, pa makar umro i u svojoj postelji (a ne na bojnom polju).“
عربي Engleski Francuski
"Hoćete li da vas obavijestim čega se za vas plašim više od Mesiha Dedžala?" Rekoše: "Da, Allahov Poslaniče." On reče: "Skriveno pridruživanje Bogu drugog božanstva (širk). Čovjek ustane da klanja pa uljepšava svoj namaz pošto vidi da ga neko posmatra."
عربي Engleski Francuski
"Nema zaraze, nema lošeg predznaka, nema sove, nema crva u utrobi!"
عربي Engleski Francuski
Dva oka neće doticati džehenemska vatra: oko koje je plakalo iz straha i skrušenosti prema Allahu i oko koje je budno stražarilo na Allahovom putu.'
عربي Engleski Francuski
Od Džabira b. Abdullaha, radijallahu anhu, prenosi se da je on čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da tri dana prije smrti veli: "Nemoj da iko od vas umre, a da nema lijepo mišljenje o Allahu." Muslim
عربي Engleski Francuski
"Dobročinstvo je ljepota naravi, a grijeh je ono što se koleba u tvojoj duši i ne želiš da za to saznaju ljudi."
عربي Engleski Francuski
"Onaj ko se boji - ići će na početku noći, a ko krene na početku noći dospjeće do staništa. Božija roba je skupocjena, Božija roba je Džennet."
عربي Engleski Francuski
Snažan vjernik je bolji i draži Uzvišenom Allahu od slabog vjernika. A u svakome je dobro. Nastoj da radiš ono što će ti koristiti i traži pomoć od Allaha, a nemoj klonuti.
عربي Engleski Francuski
Ja sam izaslanik od Allaha da te obavijestim da te Allah voli, kao što ti voliš svog brata radi Allaha.
عربي Engleski Francuski
Zaista u Medini ima ljudi koji su cijelo vrijeme sa vama (po nagradi), kud god vi makli i koliko god dolina prokrstarili, jer su opravdano izostali.
عربي Engleski Francuski
"Uzvišeni Allah objavio mi je da vi jedan prema drugom budete ponizni i da niko nikoga ne ugnjetava i da se ni jedan ne uzdiže nad drugim."
عربي Engleski Francuski
„A potom, Allaha mi, ja nekom dam (ispomoć), a nekog izostavim. Onaj koga izostavim, draži mi je od onoga kome sam udijelio."
عربي Engleski Francuski
"Ljudi su kao rude, kao zlato i srebro. U islamu su najbolji oni koji su bili najbolji u džahilijjetu, ako shvate vjeru. Duše su mobilizirane vojske, one koje su srodne, zbliže se, a one koje nisu, raziđu se."
عربي Engleski Francuski