หมวดหมู่​ย่อย

รายการหะดีษ

คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านยังไม่มีศรัทธาที่สมบูรณ์ จนกว่า ฉันจะเป็นที่รักยิ่งสำหรับเขา มากกว่าลูกของเขา บิดาของเขา และมากกว่ามนุษย์ทั้งหมด
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
ผู้ใดที่แขวนสิ่งๆหนึ่ง (โดยหวังว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์หรือสามารถป้องกันตัวเองได้) ดังนั้นอัลลอฮฺจะทำให้คนๆ นั้นต้องพึ่งพาสิ่งนั้นตลอด
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส