فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

زه د شریکانو له شراکت څخه تر ټولو زیات مستغني یم، نو چا چې یو کار وکړ او په هغه کې یې زما سره بل څوک شریک کړ، زه به هغه کس د هغه شرک ته پریږدم.
عربي انګلیسي فرانسوي
کله چې دوه مسلمانان - د جګړې په نیت - سره مخ شي او یو پر بل توري راوباسي، نو قاتل او مقتول دواړه په اور کې دي.
عربي انګلیسي فرانسوي
الله تعالی ستاسو بدنونو او شکلونو ته نه ګوري، بلکې ستاسو زړونو او عملونو ته ګوري.
عربي انګلیسي فرانسوي
عملونه په نیت سره دي، او هر سړي ته هغه څه دي چې د هغه نیت یې کړی وي.
عربي انګلیسي فرانسوي
له تاسو څخه هیڅوک تر هغه وخته پوره مؤمن کیدلای نشي تر څو چې زه ورته د هغه له زوی، پلار او ټولو خلکو څخه ګران نه شم.
عربي انګلیسي فرانسوي
څوک چې یو شي په ځان راوځړوي نو همغه ته وروسپارل کیږي.
عربي انګلیسي فرانسوي