عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخَلاء قال: ((اللهم إني أَعُوذ بك من الخُبُثِ والخَبَائِث)).
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Ông Anas bin Malik thuật lại rằng trước khi Thiên Sứ của Allah đi vào nhà vệ sinh thì Người thường nói lời Du'a: {Ol-lo-hum-ma in-ni a-'u-zdu bi-ka mi-nal khu-buth wal kho-ba-ith} có nghĩa là {Lạy Allah, bề tôi xin Ngài che chở tránh khỏi điều xấu của những tên Shaytan nam và nữ}
Sahih (chính xác) - Do Al-Bukhari và Muslim ghi

Giải thích

Ông Anas bin Malik (người hầu của Thiên Sứ của Allah) cho chúng ta biết về cung cách đi vệ sinh của Thiên Sứ. Người thường cầu xin Allah sự che chở và phù hộ mỗi khi Người làm bất cứ chuyện gì dù ngay cả khi Người đi vệ sinh. Và thường thường, trước khi đi vào nhà vệ sinh thì Người hay cầu xin Allah phù hộ và che chở tránh khỏi điều xấu của những tên Shaytan nam và nữ, bởi chúng luôn cố gắng tìm cách để quấy nhiễu những người Muslim. Nguyên nhân nên cầu xin Allah phù hộ và che chở khi đi vào nhà vệ sinh bởi vì các nhà vệ sinh đều là chỗ ở của những tên Shaytan như trong những lời dẫn khác, Thiên Sứ của Allah nói: {Đây (các khu vực cho nhu cầu đi vệ sinh) là những khu vườn của Shaytan, bởi thế, ai đó trong các ngươi khi đi vào hãy nói: {Ol-lo-hum-ma in-ni a-'u-zdu bi-ka mi-nal khu-buth wal kho-ba-ith}, Hadith này do Ibnu Ma-jah và những học giả khác ghi lại và được Sheikh Al-Albani xác thực. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác nữa, đó là con người có những lúc cần phải để lộ phần kín của cở thể, và Thiên Sứ của Allah đã nói: {Tấm che cái nhìn của Jinn đến phần kín của con cháu Adam khi họ đi vệ sinh là nói: Bismillah.}, Hadith do Ibnu Ma-jah và những học giả khác ghi lại và được Sheikh Al-Albani xác thực.

Bản dịch: tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Urdu tiếng Indonesia tiếng Bosnian tiếng Nga tiếng Bengali tiếng Trung Quốc tiếng Ba Tư tiếng Tagalog tiếng Ấn Độ Sinhala Uyghur Người Kurd Hausa Người Bồ Đào Nha Swahili
Xem nội dung bản dịch
Thêm