عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ حَجَّ، فلَمْ يَرْفُثْ، وَلم يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدْتُهُ أُمُّهُ».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు (మర్ఫు) ఉల్లేఖనం - ఎవరైతే హజ్జ్ ను అశ్లీల పనులకు మరియు పాపకర్మలకు దూరంగా ఉంటూ పూర్తి చేస్తారో అతను తన తల్లి ప్రసవించిన రోజు మాదిరిగా మరలుతాడు
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

అల్లాహ్ కొరకు హజ్జ్ చేసినవాడు (మనాసిక్ హజ్జ్) హజ్జ్ కార్యకలాపాల్లో ఎటువంటి అశ్లీల చెడు పదాలు కానీ చెడు పనులు చేయకుండా,ఎలాంటి పాపపు పనులు లేకుండా పూర్తి చేసినట్లైతే,అతను పాప ప్రక్షాళన పొంది అప్పుడే పుట్టిన ఒక శిశువు ఎలా అయితే జన్మిస్తాడో అలా మరలుతాడు!హజ్జ్ ద్వారా ప్రక్షాళన చెందే పాపాలు,తప్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కేవలం చిన్న పాపలకే ప్రత్యేకం,మహాపాపాలు పెద్దపాపాలు ప్రక్షాళన పొందాలంటే ఖచ్చితంగా వాటి నుండి తౌబా చేసుకోవాలి.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ హిందీ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. హజ్జ్ కార్యము మనిషిని అశ్లీల కార్యాలనుండి మరియు పాపపు పనులనుండి పరిశుద్ద పరుస్తుంది.
  2. హజ్జ్ గతించిన పాపాలను మరియు తప్పిదాలను ప్రక్షాలిస్తుంది.
  3. పాప కార్యాలు ఎల్లవేళల నిషిద్దమయినప్పటికీ హజ్జ్ లో వాటికీ దూరంగా ఉండాలని “అల్లాహ్ పవిత్ర గృహము నందు జరిపే ‘హజ్జ్ కార్యకలాపాల గౌరవార్ధం తాకీదు చేయడం జరిగింది.
  4. మనిషి తప్పిదాలు లేకుండా,పాపాలు లేకుండా పరిశుద్దుడిగా పుడతాడు,మరియు ఇతరుల పాపాలను అతను మోయాడు.
ఇంకా