عن أبي هريرة، قال: أتَى النبي صلى الله عليه وسلم رجُلٌ أعْمَى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يَقُودُني إلى المسجد، فَسَأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرَخِّص له فيصلِّي في بَيْتِه، فرَخَّص له، فلمَّا ولىَّ دَعَاه، فقال: «هل تسمع النِّداء بالصلاة؟» قال: نعم، قال: «فأجِب».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

అబూహురైర రదీయల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖిస్తూ తెలిపారు మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వద్దకు ఒక అంధుడు వచ్చి ప్రశ్నించాడు ‘ఓ దైవప్రవక్త:నన్ను మస్జిద్ కు తీసుకుని వెళ్ళడానికి సహాయకులు ఎవరు లేరు,అని దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ను ‘తనకి ఇంట్లో నమాజు చదువుకోవడానికి అనుమతించండి అని వెడుకున్నాడు,ప్రవక్త అతనికి ‘అనుమతిచ్చారు’ఆ వ్యక్తి వెనుతిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు అతన్ని పిలిచారు’ఆ పై అడిగారు ‘నీకు నమాజు యొక్క అజాన్ వినబడుతుందా?అతను ‘అవును’అని చెప్పాడు,ప్రవక్త ‘అప్పుడైతే దానికి జవాబు చెప్పాల్సి ఉంది అని చెప్పారు.
దృఢమైనది - దాన్ని ముస్లిం ఉల్లేఖించారు

వివరణ

ఒక అంధ వ్యక్తి మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వద్దకి వచ్చి ప్రశ్నించాడు ఓ మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ‘నేను కంటిచూపు లేని ఒక అంధుడను,నా చేతులు పట్టుకుని ఐదు వేళల నమాజు కొరకు మస్జిదుకు తీసుకు వెళ్లడానికి ఏ సహాయకుడు లేడు,అతను జమాతు తో నమాజు చదవడం నుండి మినహాయించాలని ప్రవక్తను కోరుకున్నాడు,ప్రవక్త అతనికి అనుమతిచ్చారు,పిదప అతను తిరిగి వెళ్తుంటే అతన్ని పిలిచి అడిగారు’నీకు నమాజు కొరకు ఇవ్వబడే అజాన్ వినబడుతుందా ?అతను ‘అవును’నాకు వినిపిస్తుంది అని చెప్పాడు,ప్రవక్త అతనికి చెప్తూ” అయితే నీవు అతని ఆ పిలుపుకి వెళ్ళి సమాధానం చెప్పవలసి ఉంటుంది’అని సెలవిచ్చారు.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జపనీస్ పష్టో
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. జమాతుతో పాటు నమాజు చదవడము విధి,ఎందుకంటే దాన్ని విడిచే అనుమతి కేవలం తప్పనిసరి లేదా వాజిబు కారణాన్ని బట్టి మాత్రమే ఉంటుంది,ఇక ప్రవక్త మాట‘సమాధానం చెప్పు’ఇది ఒక ఆజ్ఞ,-ఇక ఆజ్ఞల యొక్క అసలు ఉద్దేశ్యం ‘వాజిబు’ను సూచిస్తాయి.
  2. అంధుడి పై నమాజు జమాతు తో చదవడం తప్పనిసరి ఒకవేళ అతన్ని మస్జిద్ కు తీసుకువెళ్లే వారు లేకున్నా సరే!
  3. ముఫ్తీలు ఫత్వాలు జారీ చేయడంలో తొందరపాటుకు పాల్పడకూడదని శిక్షణ ఇస్తుంది మరియు ఫత్వా ఇచ్చే ముందు అతను ఖచ్చితంగా ప్రశ్నించే వాడి స్థితిగతులను పరిశీలించి తెలుసుకుని తదనుగుణంగా ఫత్వాను జారీ చేయవలసి ఉంటుంది.
ఇంకా