عن حمران مولى عثمان أنَّه رأى عثمان دعا بوَضُوء، فأفرَغ على يَدَيه مِن إنائه، فغَسَلهُما ثلاثَ مرَّات، ثمَّ أدخل يَمينَه في الوَضُوء، ثمَّ تَمضمَض واستَنشَق واستَنثَر، ثُمَّ غَسل وَجهه ثَلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثمَّ غَسل كِلتا رجليه ثلاثًا، ثمَّ قال: رأيتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يتوضَّأ نحو وُضوئي هذا، وقال: (من توضَّأ نحو وُضوئي هذا، ثمَّ صلَّى ركعتين، لا يحدِّث فِيهما نفسه غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه).
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

حمران مولاى عثمان - رضى الله عنه - ديده اند كه عثمان - رضى الله عنه - درخواست آب وضو كردند، سپس از آب داخل آن ظرف بر روى دست هايشان ريختند، و سه با آنها را شستند، سپس دست راستشان را در داخل آب وضو وارد كردند، سپس "مضمضه" گرداند آب در دهان، و "استنشاق" داخل كردن آب در بينى، و "استنثار" بيرون آوردن آب از بينى را انجام دادند، سپس صورتشان را سه بار شستند، و دستهايشان را تا آرنج شستند، سپس سرشان را مسح كردند، سپس دو پايشان را شستند، سپس فرمودند: "رسول الله - صلى الله عليه و سلم - را ديدم كه همانند اين وضو من، وضو گرفتند، و فرمودند: "هر كسى مانند اين وضوى من وضو گرفت، سپس دو ركعت نماز خواند و در آنها با خود سخن نگفت، گناهان گذشته اش بخشوده خواهند شد".
صحیح است - متفق علیه

شرح

اين حديث بزرگ شامل وصف كامل وضوى رسول الله - صلى الله عليه و سلم - مى باشد. عثمان - رضى الله عنه - از نيكى روش آموزشى و فهماندن ايشان، به آنان به طريق عملى وصف وضوى پيامبر - صلى الله عليه و سلم - را ياد دادند، براى اينكه با اين روش فهميدن آن بهتر است، ایشان ظرف پر از آب درخواست كرد، و بخاطر اينكه آن را آلوده نكند دستانشان را در داخل آب فرو نبردند، بلكه سه بار آب را بر روى دستانشان ريختند تا آنها را پاک كردند، و بعد از آن دست راستشان را داخل آب فرو بردند، و با آن آب مضمضه و استنشاق را برداشتند، سپس صورت خويش را سه بار شستند، سپس دست هايشان را سه بار تا آرنج هايشان شستند، سپس كليه سرشان را يک بار مسح نمودند، سپس پاهايشان را همراه با دو قوزک پا سه بار شستند. هنگامى كه عثمان - رضى الله عنه - از تطبيق كردن وضوى كامل فارغ شدند، به آنان خبر دادند كه رسول الله - صلى الله عليه و سلم - را ديده اند كه مانند اين وضو، وضو گرفته اند، و رسول الله - صلى الله عليه و سلم - به آنان خبر دادند كه هر كسى مانند اين وضو، وضو بگیرد و با آن دو ركعت نماز با خشوع و حضور قلب در برابر پروردگارش بخواند، حتماً الله متعال با فضل خود براى اين وضوى كامل، و اين نماز خالصانه، گناهان گذشته اش را مى بخشايد.

ترجمه: انگلیسی فرانسوی اسپانیایی ترکی اردو اندونزیایی بوسنیایی روسی بنگالی چینی تجالوج الهندية الفيتنامية السنهالية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التاميلية البورمية التايلندية الألمانية اليابانية بشتو الأسامية الألبانية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية الدرية
مشاهده ترجمه ها

فواید

 1. فضيلت امير المؤمنين عثمان - رضى الله عنه - و تلاش ايشان براى انتشار علم و سنت.
 2. آموزش دادن با روش عملى، براى اينكه واضح تر و دقیقتر است.
 3. در ابتداى وضو و قبل از داخل كردن دستان در داخل ظرف آب، مستحب است آنها را شست، اگر هنگام بيدار شدن از خواب نباشد، اما اگر هنگام بيدار شدن از خواب شب باشد، در اين صورت واجب است آنها را شست.
 4. هر كسى براى الله متعال عبادتى انجام داد، و مقصود وى از آن آموزش مردم بود، از اخلاص او كم نمى شود.
 5. براى آموزش دهندگان شايسته است كه آسان ترين روش ها را براى فهم و رسوخ علم در پيش گيرد.
 6. براى كسى كه عبادتى انجام مى دهد شايسته است، مشغلت هاى ذهنى وابسته به دنيا را از خود دور كند، و براى اين با نفس خود جهاد كند، چونكه انسان در حال نماز خواندن چيزهايى به ياد مى آورد كه شيفته آنهاست.
 7. در وضو گرفتن، و برداشتن آب وضو جهت شستن اعضاء، مستحب است با دست راست انجام شود.
 8. ترتيب بین مضمضه،(شستن دهان) استنشاق و استنثار( داخل کردن آب در بینی وخارج کردن آن) مشروعيت دارد.
 9. سه بار صورت را شستن.
 10. يک بار كليه سر را مسح نمودن.
 11. سه بار دو پايشان را همراه با دو قوزک شستن.
 12. واجب بودن ترتيب در آن، چونكه الله متعال امر فرموده اند كه سر مسح شود، و ترتيب آن را در بين شستن دو پا و بقيه اعضاء قرار داده است، و اين دلالت بر واجب بودن اين ترتيب است.
 13. اين وصف، شامل وصف كامل وضوى پيامبر - صلى الله عليه و سلم - مى باشد.
 14. مشروعيت نماز بعد از وضو.
 15. سبب صحت نماز و كامل بودن آن، حضور قلب در برابر الله متعال است، و در آن تشويق به اخلاص، و هشدار به عدم قبولى نماز براى كسى كه امور دنيا او را مشغول خود كرده است، وجود دارد، و كسى كه در هنگام نماز امور دنيا را به ياد آورد، سپس آن افكار را از خود دور كرد، اميد است كه ثواب نماز براى او حاصل شود.
 16. سه بار دو پايشان را همراه با دو قوزک شستن.
 17. ثواب موعود حاصل جمع دو چیز است که عبارتند از: وضو به کیفیت مذکور، و دو رکعت نماز بعد از آن، به کیفیت مذکور.
 18. ثواب وضو و دو ركعت نماز خاشعانه بعد از آن، آمرزش الله متعال از گناهان گذشته را به همراه دارد.
بیشتر