عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من رأى منكم منكراً فليُغيِّره بيده، فإلم يستطع فبلسانه، فإلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

รายงานจากอบีซะอีด อัลคุฎรีย์ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮู เล่าว่า ฉันได้ยินท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า “ผุ้ใดในหมู่พวกท่านที่เห็นความชั่วร้าย ดังนั้นเขาจงเปลี่ยนแปลงมันด้วยมือของเขา หากเขาไม่สามารถก็ด้วยคำพูดของเขา และหากไม่สามารถก็ด้วยหัวใจของเขา ดังกล่าวนี้นั้น แสดงถึงระดับขั้นอีมานที่อ่อนแอที่สุดแล้ว”
เศาะฮีห์ - 0

คำอธิบาย​

อบูซะอีด อัลคุดรีย์ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮู เล่าว่า ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า “ผู้ใดในหมู่พวกท่านที่เห็นความชั่ว และนี่มันเป็นคำสั่งสำหรับทุกคน ครอบคลุมทั้งผู้ชาย ผู้หญิง เด็ก ผู้ใหญ่และผู้ที่อยู่ภายใต้คำที่ว่า "ผู้ใด และ ในหมู่พวกเจ้า" และคำว่า มุนกัร(ความชั่ว) คือ สิ่งที่น่ารังเกียจในตัวของมันเอง และจะรับรู้ได้จาก 2 ประการ คือ 1.ศาสนาได้ห้ามไว้ 2.การชี้นำของสติปัญญา แต่จะไม่ส่งผลให้เป็นบาปแต่ประการใด เว้นแต่ด้วยกับคำสั่งของศาสนาเท่านั้น ส่วนคำว่า มะอ์รูฟ (ความดี) เป็นสิ่งที่มีความหมายตรงกันข้ามกับความชั่ว มันไม่ใช่เรื่องของตัณหาและความอยาก จากนั้นท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ได้อธิบายถึงลำดับขั้นในการเปลี่ยนแปลงความชั่ว ตามความสามารถของผู้ที่ทำหน้าที่การเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นท่านจึงเริ่มขั้นแรกด้วยการกล่าวว่า “ด้วยกับมือของเขา” และการเปลี่ยนแปลงด้วยมือนั้นสำหรับผู้ที่มีอำนาจ หรือสำหรับผู้ที่มีความสามารถ ถ้าหากว่าเขามีเทคนิค และการเปลี่ยนแปลงจะต้องไม่นำมาซึ่งความชั่วร้ายที่เหมือนกันหรือใหญ่กว่า และหากเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงด้วยมือของเขา ก็ให้เขาเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้คำพูดของเขา และการเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้คำพูดนั้น จะต้องใช้วิธีที่เหมาะสม ไม่ให้เกิดความวุ่นวายและไม่นำมาซึ่งความชั่วร้ายที่ใหญ่กว่า และหากเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงด้วยคำพูดของเขา ก็ให้เขาเปลี่ยนแปลงด้วยหัวใจของเขา คือ หากเขากลัวว่าจะเกิดอันตราย ถ้าเขาได้พูดปรามไปแล้ว ก็ให้เขาห้ามความชั่วนั้นด้วยกับหัวใจของเขา และรังเกียจความชั่วร้ายดังกล่าว และจะต้องแยกตัวออกจากสถานที่ๆมีการทำชั่วนั้น ถ้าหากว่าเขามีความสามารถ และดังกล่าวนี้นั้น แสดงถึงระดับขั้นของอีมานที่อ่อนแอที่สุดแล้ว หมายความว่าการห้ามด้วยหัวใจคือระดับต่ำสุดของเครื่องหมายแห่งการศรัทธา เพราะนี่เป็นสิ่งที่น้อยที่สุดที่สามารถทำได้.

การแปล: อังกฤษ เนื้อหาภาษาสเปน อูรดู อินโดนีเซีย รัสเซีย เบ็งกอล เปอร์เซีย​ ภาษาฮินดี ภาษาเวียดนาม ภาษาสิงหล ภาษาเคิร์ด ภาษาโปรตุเกส ภาษามลยาฬัม ภาษาสวาฮีลี ภาษาทมิฬ พม่า ปุชตู อะซามีส อัลบาเนียน
ดูการแปล

บทเรียนที่ได้รับจากฮะดีษ

  1. หะดีษนี้เป็นรากฐานที่แสดงขั้นตอนในการขจัดความชั่ว
  2. วาญิบ(จำเป็น)ต้องระงับความชั่วตามความสามารถ
  3. พยายามใช้เหตุผลในการขจัดความชั่ว
  4. แท้จริงเรื่องการสั่งใช้ให้ทำความดีและห้ามปรามจากการทำชั่วนั้น เป็นเรื่องใหญ่ในศาสนา และมันยังเป็นรากฐานของเรื่องต่างๆ อีกด้วย
  5. ศาสนาได้คำนึงถึงความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละคนในการขจัดความชั่ว
  6. ย้อนกลับไปสู่อัลกุรอานและซุนนะฮ์ เพื่อรับทราบถึงขั้นตอนของการลงโทษ สำหรับผู้กระทำความชั่ว ไม่ใช่ทำตามอารมณ์
  7. ให้คำแนะนำผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลและภายใต้การปกครอง และเปลี่ยนแปลงความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นมาจากพวกเขา
  8. การศรัทธานั้นมีเป็นลำดับขั้นของมันอยู่ ทั้งคำพูด การกระทำ และเจตนาและการศรัทธามีระดับขั้นเป็นขั้นๆ ซึ่งมันจะมีการเพิ่มขึ้นและมีการลดลง