عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «قال الله تعالى يا بن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عَنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقُراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقُرابها مغفرة» .
[حسن] - [رواه الترمذي وأحمد والدارمي]
المزيــد ...

Ayon kay Anas bin Mālik, malugod si Allāh sa kanya-Nagsabi siya: Narinig ko ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at ang kanyang mga pamilya at pangalagaan-siya ay nagsabi : ((O Anak ni Adan,Tunay na kapag ikaw ay nanalangin at nagsumamo sa Akin,Patatawarin Ko sa iyo ang anumang [inuulit mong kasalanan] at hindi ko ito papansinin,O Anak ni Adan,Kahit umabot pa ang iyong kasalanan sa mga ulap ng kalangitan,pagkatapos ay humingi ka sa Akin ng kapatawaran,patatawarin kita,O Anak ni Adan,Kapag dumating ka sa Akin ,dala dala ang kasalanan na kasing-lawak ng kalupaan,pagkatapos ay haharap ka sa Akin nang walang pagtatambal kahit na kaunti,darating ako sa iyo,na may kasing-lawak nito na pagpapatawad ))
[Maganda] - [Isinaysay ito ni At-Tirmidhīy - Isinaysay ito ni Imām Aḥmad - Nagsalaysay nito si Imām Ad-Dārimīy]

Ang pagpapaliwanag

Ang Hadith na ito ay nagpapatunay sa lawak ng Habag ni Allah-Napakamaluwalhati Niya at Pagkataas-taas ,at nang mapagbigay Niya,at Kabutihang-loob Niya,at naipahayag rito ang mga dahilan kung paano makakamit ng tao ang kapatawaran,at ito ay sa pananalangin,at paghingi ng kapatawaran,at iniugnay niya ang dalawang dahilang ito sa pagkilala sa nag-iisang panginoon,Sinuman ang humarap sa Allah-Kamahal-mahalan Siya at Kapita-pitagan na kumikilala sa kaisahan ng Panginoon,at makakapagbigay pakinabang sa kanya ang pananalangin at paghingi ng kapatawaran,at hindi ito makakapagbigay pakinabang sa nagtatambalkahit na kaunti,Hindi ang pananalangin at hindi ang maliban pa rito.

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano الهندية السنهالية الكردية الهوسا البرتغالية
Paglalahad ng mga salin
Ang karagdagan