หมวดหมู่​ย่อย

รายการหะดีษ

เขาจะกล่าวในตอนท้ายของทุกๆ การละหมาดในขณะให้สลามแล้วว่า "ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ วะฮฺดะฮูลาชะรีกะละฮฺ ละฮุลมุลกฺ วะละฮุลฮัมดฺ วะฮุวะอะลา กุลลิชัยอินเกาะดีร ลาเหาลา วะลากูวะตา อิลลาบิลละฮฺ ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ วะลานะอฺบุดู อิลลาอียาฮฺ ละฮุลนิอฺมะตุ วะลัฮุลฟัฎลุ วะละฮุสสะนาอุลหะซะนุ ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ มุคลิศีนะละฮุดดีน วะเลากะริฮัล มุชริกูน" ความว่า (ไม่มีพระเจ้าผู้ควรแก่กราบไหว้นอกจากอัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีสิ่งใดเป็นภาคีเทียบเคียงกับพระองค์ อำนาจทั้งหมดเป็นของพระองค์ เหล่าการสรรเสริญเป็นเพียงของพระองค์ โดยพระองค์ทรงสามารถเหนือทุกสรรพสิ่ง ไม่มีความสามารถและพละกำลังใดที่เกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และเราไม่เคารพสักการะสิ่งอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้น เป็นสิทธิแห่งพระองค์ซึ่งการประทานนิอฺมัต(ความโปรดปราน) ความประเสริฐและการสรรเสริญที่งดงาม ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺโดยที่เรามอบความบริสุทธิ์ใจแห่งการยึดมั่นในศาสนาแด่พระองค์แม้ว่าเหล่าผู้ปฏิเสธจะเกลียดชังก็ตาม)
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
แท้จริงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวในการนั่งระหว่าง 2 สุญูดว่า “اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واهدني، وارزقني” ความว่า “โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ฉัน ทรงเมตตาต่อฉัน ทรงทำให้ฉันมีสุขภาพแข็งแรง ทรงให้ทางนำแก่ฉัน และทรงโปรดประทานปัจจัยยังชีพให้แก่ฉันด้วยเถิด”
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
เมื่อท่านเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ละหมาดเสร็จเรียบร้อยท่านจะกล่าวอิสติฆฟาร 3 ครั้ง และกล่าวต่อไปว่า “اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام” ความว่า “โอ้ พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์ พระองค์คืออัส-สลาม(ผู้เปี่ยมด้วยสันติ)จากพระองค์นั้นคือที่มาของสันติ ประเสริฐยิ่งเถิด โอ้ผู้เปี่ยมด้วยความยิ่งใหญ่และบุญคุณอันล้นเหลือ”
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส