عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الإيمانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أو بِضْعٌ وسِتُونَ شُعْبَةً: فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لا إله إلا الله، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

అబూహురైర రజియల్లాహు అన్హు మర్ఫూ ఉల్లేఖనం"విశ్వాసానికి డెబ్బైలేక అరవై కు మించి శాఖలు ఉన్నాయి అందులో"లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు"వాక్యం పలకడం(విశ్వసించడం)అత్యున్నతమైనది అయితే"మార్గం మధ్య నుండి హానికరమైనదాన్ని తొలగించడం'అల్పమైనది,సిగ్గు (బిడియం) కూడా విశ్వాసానికి సంభంధించిన శాఖల్లో ఒకటి.
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

విశ్వాసం అనేది ఒక గుణము లేదా ఒక భాగము మాత్రమే కాదు,కానీ దీనికి చాలా విభాగాలు డెబ్బై లేక అరవై శాఖలు ఉన్నాయి.అందులో అత్యంత ప్రధానమైనది ‘లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్’కలిమా ను ఆచరించడం మరియు అల్పమైనది “ మార్గములో వెళ్ళు వారిని భాదించే వస్తువును తొలగించడం,అనగా మార్గములో ఉన్న రాళ్ళు,ముళ్ళు ,మరియు ఇలాంటి ఇతర వస్తువులు,నమ్రత,బిడియం కలిగి ఉండటం కూడా ఈమాన్ శాఖలో ఒకటి.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ కుర్దిష్ పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్
అనువాదాలను వీక్షించండి

ప్రయోజనాలు

  1. ఈమాన్ లో విభాగాలు ఉన్నాయి,ఒకదానిపై మరొకటి ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉన్నాయి.
  2. “అహ్లు సున్నతు” ప్రకారం “ఈమాన్” అంటే మాట,కర్మ మరియు విశ్వాసం.
  3. సత్కర్మల కొరకు ఈమాన్ ‘ప్రేరణ ఇస్తుంది మరియు సూత్రాధికారిగా పనిచేస్తుంది.
  4. ఈమాన్ వివిధ బాగాల్లో ఉంది అంచేత అది పెరుగుతుంది మరియు తరుగుతుంది.
  5. అల్ ఈమాన్ ' సంపాదించబడే వ్యవహారము.
  6. అల్ హయా కు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది మరియు ఆ లక్షణాన్ని అలవర్చుకోవాలని ప్రోత్సహించబడుతుంది.
ఇంకా