عن أبي طلحة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تدخل الملائكة بَيْتَا فيه كلب ولا صُورة». عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يَأتِيَهُ، فَرَاثَ عليه حتى اشْتَدَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فَلَقِيَهُ جبريل فَشَكَا إليه، فقال: إنا لا نَدْخُل بَيْتَا فيه كلب ولا صُورة. عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يَأتِهِ! قالت: وكان بِيَدِه عصا، فَطَرَحَها من يَدِهِ وهو يقول: «ما يُخْلِفُ الله وَعْدَهُ ولا رُسُلُهُ» ثم التَفَتَ، فإذا جَرْوُ كلب تحت سريره. فقال: «متى دخل هذا الكلب؟» فقلت: والله ما دَرَيْتُ به، فأمر به فأخرج، فجاءه جبريل -عليه السلام- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وعَدْتَنِي، فَجَلَسْتُ لك ولم تَأتِني» فقال: مَنَعَنِي الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا نَدْخُل بَيْتَا فيه كلب ولا صورة.
[صحيح] - [حديث أبي طلحة متفق عليه. حديث ابن عمر رواه البخاري. حديث عائشة رواه مسلم]
المزيــد ...

Ayon kay Abū Ṭalḥah, malugod si Allāh sa kanya: Ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay nagsabi: "Hindi pumapasok ang mga anghel sa isang bahay na sa loob nito ay may aso o may larawan." Ayon kay Ibnu `Umar, malugod si Allāh sa kanilang dalawa, na nagsabi: Pinangakuan ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ni Jibrīl na pupuntahan siya nito. Nabalam ito hanggang sa ikinabagabag iyon ng Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan. Lumabas siya at nakatagpo niya si Jibrīl. Dumaing siya rito kaya nagsabi ito: "Tunay na kami ay hindi pumapasok sa isang bahay na sa loob nito ay may aso o larawan." Ayon kay `Ā’ishah, malugod si Allāh sa kanya, na nagsabi: Ipinangako sa Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ni Jibrīl na pupuntahan nito siya sa isang [takdang] oras. Dumating ang oras na iyon ngunit hindi ito dumating sa kanya. Sinabi pa nito: Sa kamay niya ay may patpat. Itinapon niya ito mula sa kamay niya habang siya ay nagsasabi: "Hindi sumisira si Allāh sa pangako Niya ni ang mga sugo Niya." Pagkatapos ay lumingon siya at may isang tuta ng isang aso pala sa ilalim ng higaan niya kaya nagsabi siya: "Kailan pumasok ang asong ito?" Nagsabi ako: Sumpa man kay Allāh, hindi ko nalaman iyan. Kaya ipinag-utos niyang ilabas ito at pinuntahan siya ni Jibrīl, sumakanya ang pangangalaga. Nagsabi ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan: "Nangako ka sa akin kaya naghintay ako sa iyo ngunit hindi mo ako pinuntahan." Nagsabi ito: "Pinigilan ako ng aso na dating nasa bahay mo. Tunay na kami ay hindi pumapasok sa isang bahay na sa loob nito ay may aso o larawan."
[Tumpak] - [Isinaysay ito ni Imām Al-Bukhārīy - Nagsalaysay nito si Imām Muslim - Napagkaisahan ang katumpakan]

Ang pagpapaliwanag

Ang kahulugan ng ḥadīth: Ang mga anghel ay mga nilikhang dalisay, marangal, at mga lingkod na pinarangalan at hinirang. Nagpipigil silang pumasok sa isang bahay na sa loob nito ay may aso o larawan ng isang tao o isang hayop, na kabilang sa ipinagbabawal ariin gaya ng mga aso at mga larawan. Tungkol naman sa hindi bawal gaya ng asong ginagamit sa pangangaso at pagbabantay ng pananim at hayupan, at ng mga larawang minamababa na nasa karpet, unan, at iba pa, hindi sila nagpipigil pumasok dahil doon. Nagsabi si Shaykh Ibnu `Uthaymīn, kaawaan siya ni Allāh: "Kapag ang larawan ay minamababa na nasa higaan o unan, ang pinakamarami sa maaalam ay nagtuturing na ito ay ipinahihintulot. Alinsunod dito, hindi nagpipigil ang mga anghel sa pagpasok sa lugar [na iyon]." Fatḥ Al-Bārī 10/382, Tuḥfah Al-Aḥwadhīy 8/72, at Liqā’ Al-Bāb Al-Maftūh, Liqā’ Raqm 85.

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano الهندية السنهالية الأيغورية الكردية البرتغالية
Paglalahad ng mga salin
Ang karagdagan