عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن رضي الله عنه قال: "لما حضرَتْ أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عَمِّ قل لا إله إلا الله، كلمة أُحَاجُّ لك بها عند الله، فقالا له: أَتَرَغَبُ عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فأعادا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لأستغفرن لك ما لم أُنْهَ عنك، فأنزل الله: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قربى...} الآية"، وأنزل الله في أبي طالب: {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}.
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

هذه الترجمة تحتاج مزيد من المراجعة والتدقيق.

Ayon kay Saēd bin Al-Musayyab- buhat sa Ama niya na si Al-Musayyab bin Hazan malugod si Allah sa kanya- ay nagsabi: "Nang dumating ang kamatayan kay Aba Tālib,dumating sa kanya ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, at dito ay sina Abdullah bin Abe Umayyah at Abū Jahal,Ang sabi niya sa kanya: O tiyuhin ko,Sabihin mo na Walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah salitang ipagsasaksi ko sa iyo kay Allah,Ang sabi nilang dalawa sa kanya;Tatalikuran moba ang relihiyon ni Abdulmuttalib?Binalikan ng propeta sa kanya ang (sinabi niya),at binalikan din nang dalawa ang (sinabi nila),at Hanggang sa ang pinaka-huling nasabi nito ay nasa relihiyon siya ni Abdulmuttalib,at tumanggi siyang sabihin ang Walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah,Ang sabi sa kanya ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Katotohanang hihingi ako ng kapatawaran para sa iyo,Hanggat walang pumipigil sa akin na gawin ito,Ibinaba ni Allah ang talata sa (Qura-n):{Hindi isang katampatan sa Propeta at sa mga sumasampalataya na humingi kay Allah ng kapatawaran para sa mga Pagano o mapagsamba sa mga diyus-diyosan kahit na sila ay malapit nilang kamag-anak}.Ang talata,At ibinaba ni Allah kay Abē Tālib ( Ang talata mula sa Qur-an):{ Katotohanan ngang hindi mo mapatnubayan ang sinumang iyong naiibigan (minamahal) datapuwat si Allah ang namamatnubay sa sinumang Kanyang maibigan at batid Niyang lubos ang mga tao na tumatanggap ng patnubay.
[Tumpak] - [Napagkaisahan ang katumpakan]

Ang pagpapaliwanag

Binisita ng Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan si Abā Tālib nang nalalapit ang kanyang kamatayan at inalok (ng propeta) sa kanya ang Islām; upang ito ang maging huling salita niya sa buhay niya,upang makamtan niya ang Tagumpay at Kagalakan ( sa Araw ng Pagkabuhay),at naki-usap siya sa kanya ( na sambitin)ang salitang pag-iisa sa (kaisahan) ng Panginoon,At ini-alok din sa kanya ng mga Pagano o mapagsamba sa diyus-diyosan, na manatili siya sa relihiyon ng mga kaninu-ninuhan niya,ito ang Pagtatambal kay Allah;dahil sa kaalaman nila na ang salitang ito magdudulot ng pagtanggi sa pagtatambal kay Allah at (magdudulot) ng pagiging dalisay sa pagsamba kay Allah na Nag-iisa.At inulit ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang paki-usap niya sa tiyuhin nito, na sambitin ang Pagsasaksi (Na walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah),at inulit din ng mga Pagano o mapagsamba sa mga diyus-diyosan ang pakikipag-salungat nila rito hanggang sa ito ang naging dahilan sa pagtaboy niya sa katotohanan at pagkamatay niya (na napabilang) sa pagtatambal (kay Allah).At nang mangyari ang ganoon,Sumumpa ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan - na katotohanan hihingi siya kay Allah ng kapatawaran,Hanggat walang nakakapigil sa kanya rito.Kaya`t ibinaba ni Allah ang pagpigil rito at ipinahayag sa kanya na ang patnubay ay sa kamay ni Allah,ipinagkakaloob niya ito sa sinumang maibigan Niya;Sapagkat alam Niya ang sinumang mararapat (na pagkalooban) rito at sinumang hindi nararapat (na pagkalooban) rito,Ibinaba ni allah-Kamahal-mahalan Siya at Kapita-pitagan:{ Hindi isang katampatan sa Propeta at sa mga sumasampalataya na humingi kay Allah ng kapatawaran para sa mga Pagano o mapagsamba sa mga diyus-diyosan kahit na sila ay malapit nilang kamag-anak, matapos na maging maliwanag sa kanila na sila ang magsisipanahanan sa Apoy( ng Impiyerno). At ibinaba din ni allah ang talata para kay Abē Tālib:{ Katotohanan ngang hindi mo mapaptnubayan ang sinumang iyong naiibigan ( minamahal ) datapuwat si Allah ang namamatnubay sa sinumang Kanyang maibigan at batid Niyang lubos ang mga tao na tumatanggap ng patnubay}

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano الهندية السنهالية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية السواحيلية
Paglalahad ng mga salin