kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

In kuka ji mai kiran salla na yin kiran salla to ku fadi irin abin da yake fada
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan an tsayar da sallah kuma an halarci abincin dare, fara da abincin dare
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya ce lokacin da yaji kiran Salla: Na Shaida babu wani ubangiji sai Allah shi kadai, bashi da abokin tarayya, kuma cewa Annabi Muhammad bawansa ne kuma Manzonsa ne, na yadda da Allah shi ne ubangiji kuma Annabi Muhammad Manzo ne kuma Musulunci shi ne Addini, za'a gafarta Masa Zunuibansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya ce lokacin da ya ji kiran: Ya Allah, Ubangijin wannan cikakkiyar kira da tsayayyen salla, zan zo da Muhammad hanyoyi da halaye masu kyau, kuma in aika masa da wurin yabo abin da na yi masa alkawari, to, roƙo na ya zo masa a ranar sakamako
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Bilal yana kiran dare, don haka ku ci ku sha har sai kun ji kiran da Ibn Umm Maktoum ya yi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya umarci Bilal da ya maimaita lafazin kiran salla sau bibbiyu, kiran salla kuma sau daidai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Najewa Annabi: -Amincin Allah su tabbata a gare shi- kuma shi yana sanye Malafa Ja ta fafa, sai Bilal ya fito masa da abin Alwala cikin su wasu na yayyafa ruwa wasu kuma suna shafawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ni ina ganinka kana son Dabbobi da kuma Kauye, to idan ka kasance a cikin Dabbobinka"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan aka kirawo Sallah sai Shaixan ya juya aguje yana Tusa don kar yaji kiran Sallar
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Masu kiran Sallah sune mafi tsawon Wuyaye a Ranar Al-qiyama
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Haƙiƙa hangen nesa ne, insha Allah, don haka ka tsaya tare da Bilal ka jefa masa abinda ka gani, don haka bari ya sanar dashi, domin ya yi wata murya daga gare ka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daga sunna, idan maulidi ya ce yayin kiran asuba: “Baƙauye yana raye,” ya ce: Sallah ta fi bacci.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kai ne limaminsu, ka yi koyi da mafi raunin su, ka dauki malamin da ba ya karbar lada a kan kiran sallarsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Muezzin Manzon Allah - Salati da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya kasance yana jira ba ya tsayawa, koda kuwa ya ga Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya bar salla a lokacin da ya gan shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Koma zuwa ga danginka, don haka ka kasance tare da su, ka koya musu kuma ka fadakar dasu, kuma kayi irin wadannan addu'oi a irin wannan lokacin, kuma kayi irin wannan a irin wannan lokacin.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na ga Bilala yana fita zuwa sama na kiran salla, da ya isa sai ya kasance a raye yana sallah, yana raye ga manomin, sai ya karkata wuyansa hagu da dama, kuma bai juya ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Muezzin yana da kiran sallah, kuma liman yana da damar zama
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Bilal yayi kiran Sallah kafin Al-fijir, sai Manzon Allah SAW ya Umarce shi da ya Maimaita yayi kira da cewa: Ku saurara Bawan yayi Bacci ne, Ku saurara Bawan yayi Bacci ne,
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci