Aina za kimatawi

Orodha ya Hadithi

Mtakapomsikia muadhini basi semeni mfano wa jinsi anavyosema
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Itakaposimamishwa swala na kikatengwa chakula cha usiku basi anzeni na chakula cha usiku
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa