Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Một khi các ngươi nghe thấy Mu as zzin (cất tiếng kêu gọi hành lễ) thì các ngươi hãy lặp lại như những gì Y nói
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Dù tiếng gọi Iqomah (gọi đứng dậy hành lễ) đã cất lên trong khi thức ăn tối đã được dọn sẵn thì chúng ta hãy nên bắt đầu ăn tối trước.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Qủa thật Bilal cất tiếng kêu gọi (hành lễ) vào cuối đêm. Bởi thế, hãy ăn và hãy uống cho đến khi nghe được tiếng A'zzan của con trai Umm Maktum
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Theo đường lối của thiên sứ Muhammad,khi nghe Mu az zin kêu gọi hành lễ al-Fajr (tức là lúc hừng đông):''حيَّ على الفلاح'' Ý nghĩa:''Hãy nhanh nhanh đến với sự chiến thắng'' và Mu az zin kêu gọi nữa:''الصلاة خير من النوم''.Ý nghĩa:''Việc thực hiện lễ nguyện tốt hơn giấc ngủ''
عربي tiếng Anh tiếng Pháp