عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيُّها النَّاس، إِنَّكُم لَتَقرَؤُون هذه الآية: (يَا أَيُّها الَّذِين آمَنُوا عَلَيكُم أَنفسَكُم لاَ يَضُرُّكُم مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيتُم) [المائدة: 105]، وَإِنِّي سمِعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ النَّاس إِذا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَم يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيه أَوشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ».
[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد]
المزيــد ...

Ayon kay Abe Bakar-malugod si Allah sa kanya ay nagsabi: O Kayong sangkatauhan,Tunay na kayo ay nagbabasa ng talatang ito:{O kayong mananampalataya! Pangalagaan ninyo ang inyong sarili,Walang anumang kapinsalaan ang daratal sa inyo mula sa kanila na nasa kapinsalaan,Kung kayo ay sumunod sa tamang patnubay} [Al-Ma-edah:105] At tunay na narinig ko ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na nagsasabi: ((Katotohanang sa mga tao, Kapag nakita nila ang Mapang-api at hindi nila ito hinadlangan sa kamay niya,malapit nang mangibabaw ang pagpapalaganap sa kanila ni Allah nang Kaparusahang mula sa Kanya))
Tumpak. - Isinalaysay ito ni Imām Ibnu Mājah

Ang pagpapaliwanag

Nagsabi si Abū Bakar Assiddiq, malugod si Allah sa kanya;Nagsabi siya:Tunay na kayo ay nagbabasa ng talatang ito:{O kayong mananampalataya! Pangalagaan ninyo ang inyong sarili,Walang anumang kapinsalaan ang daratal sa inyo mula sa kanila na nasa kamalian,Kung kayo ay sumunod sa tamang patnubay} [Al-Ma-edah:105];At naiintindihan ninyo mula rito na ang Tao ay kapag napatnubayan sa sarili nito,tunay na hindi siya mapipinsala ng mga nangaligaw ng landa sa na tao,dahil siya ay naging matuwid sa sarili niya,At kapag naging matuwid siya sa sarili niya,Ang kapakanan ng iba ay sa Allah-Kamahal-mahalan siya at Kapita-pitagan,At ang pagbibigay kahulugang ito ay walang katotohanan,Sapagkat si Allah ay nagbigay ng kondisyon,sa sinumang nangaligaw ng landas na hindi makakapinsala sa atin,na [kapag] tayo ay mapatnubayan.Nagsabi siya:(Walang anumang kapinsalaan ang daratal sa inyo mula sa kanila na nasa kamalian,Kung kayo ay sumunod sa tamang patnubay) At kabilang sa patnubay:Ang Pag-uutos natin ng Kabutihan at Pagbabawal natin sa Kasamaan;At kapag ito ay kabilang sa Patnubay,Nararapat lamang upang tayoy maging ligtas laban sa kapinsalaan,Ang pag-uutos ng Kabutihan at pagbabawal sa kasamaan, Kung kaya`t nasabi niya malugod si Allah sa kanya-At tunay na narinig ko ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na nagsasabi: "Katotohanang sa mga tao,Kapag nakita nila ang kasamaan at hindi nila ito hinadlangan o hindi nila ito kinuha sa kamay ng mang-aapi,malapit nang mangibabaw ang pagpapalaganap sa kanila ni Allah nang Kaparusahang mula sa Kanya" Ibig sabihin ay:Sila ay mapipinsalaan ng sinumang mga nangaligaw ng landas,kapag nakikita nila ang nangaligaw at hindi nila ipinag-utos sa kanya ang kabutihan,at hindi nila ipinagbawal sa kanya ang kasamaan,Tunay na malapit na mangibabaw ang pagpapalaganap sa kanila ni Allah nang Kaparusahan;Ang mga gumagawa at ang mga Nagpabaya,Ang mga gumagawa ng kasamaan,at ang mga Nagpabaya ay yaong hindi nagbawal sa mga kasamaan

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano الهندية الفيتنامية السنهالية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية السواحيلية الدرية
Paglalahad ng mga salin