عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- مرفوعًا: «مَثَلُ القَائِم في حُدُود الله والوَاقِعِ فيها كمَثَل قَوم اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَة فصارَ بعضُهم أَعلاهَا وبعضُهم أسفَلَها، وكان الذين في أسفَلِها إِذَا اسْتَقَوا مِنَ الماءِ مَرُّوا على من فَوقهِم، فَقَالُوا: لَو أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقاً وَلَم نُؤذِ مَنْ فَوقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوهُم وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيدِيهِم نَجَوا وَنَجَوا جَمِيعاً».
[صحيح.] - [رواه البخاري.]
المزيــد ...

Ayon kay Annu'man Bin Basheer -kalugdan silang dalawa ng Allah- Marfuw'an: ((Ang katulad ng isang nakatayo sa mga hangganan ng Allah at isang nakalagay sa kanila, ay katulad ng mga tao magpasyang magkaroon ng pagpipili sa pagitan nila na nasa taas ng barko sa gayon ang iba sa kanila ay nasa itaas at iba sa kanila ay nasa ibaba, at ang yaong mga nasa ibaba kapag nais nila kumuha ng tubig ay dadaan sila sa itaas nila, at ang sabi nila: kung kaya ating bubutasan ang ating parte at hindi natin madadamay o masasaktan ang nasa itaas natin, kaya kapag sila ay napabayaan at ano ang kanilang naisin ay manganganib silang lahat, at kapag sila ay napigilan ay mililigtas sila at maliligtas silang lahat)).
Tumpak. - Isinaysay ito ni Imām Al-Bukhārīy.

Ang pagpapaliwanag

Hadith ni An-Nu`mān bin Bashīr Al-ansariy -malugod si Allāh sa kanilang dalawa-, ay nasa kabanata ng "Ang pag-uutos patungo sa kabutihan at pagbabawal mula sa kasamaan", ayon sa Propeta -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ay katotohanan nagsabi: "Ang katulad ng isang nakatayo sa mga hangganan ng Allah at ang nakalagay sa kanya" ang nakatayo sa kanya ibig sabihin ay yaong naging matuwid sa relihiyon ng Allah na ginampanan ang responsibilidad at iniwasan ang ipinagbabawal, ibig sabihin sa mga hangganan ng Allah, ibig sabihin ang yaong gumagawa ng ipinagbabawal o yaong iniwanan ang kanyang tungkulin. "ay katulad ng mga tao magpasyang magkaroon ng pagpipili sa pagitan nila na nasa itaas ng barko" ibig sabihin gumawa sila ng pagpipili o botohan na kung tawagin ay loterya, na kung sino ang mapupunta sa itaas?. "sa gayon ang iba sa kanila ay nasa itaas at iba sa kanila ay nasa ibaba, at ang yaong mga nasa ibaba kapag nais nila kumuha ng tubig" ibig sabihin kapag maghingi sila ng tubig para inumin nila "ay dadaan sila sa itaas nila" ibig sabihin sa mga taong nasa itaas ng barko; sa pagkat ang tubig hindi siya kakayanin kundi mula sa itaas. "at ang sabi nila: kung kaya ating bubutasan ang ating parte" ibig sabihin kapag bubutasan natin ng isang butas ang ating lugar at doon tayo iinom, nang sa gayon hindi natin masasaktan ang mga nasa itaas natin, ganun ang kanilang naisipan at nagustuhan at ninais. Sabi ng Propeta -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-: "kaya kapag sila ay napabayaan at ano ang kanilang naisin ay manganganib silang lahat" dahil kapag binutasan nila ang ibabang parte ng barko ay makakapasok ang tubig pagkatapos ay lulubugin ang buong barko. "at kapag sila ay napigilan" pinigilan nila sila mula doon "mililigtas sila at maliligtas silang lahat" ibig sabihin maliligtas sila at silang lahat. At tulad nito na inihalimbawa ng Propeta -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ay mula sa mga halimbawa na nagtataglay ng napakalaking kahalagahan at mataas na kahulugan, at ang mga tao sa relihiyon ng Allah ay parang nasa loob ng barko na nasa gitna ng dagat, mangangamba sa mga alon, at dapat kapag sila ay maraming bilang ang iba sa kanila ay nasa ibaba at ang iba nasa itaas, nang sa ganon matitimbang ang kargo ng barko at upang hindi sila magkasikisikan, at maaari ang barkong ito na pinagkakasya-kasyahan nila kapag naisin ng isa sa kanila na sisirain siya ay dapat gagapusin nila ang kanyang dalawang kamay at kukunin o pipigilan nila ang dalawa niyang kamay upang maliligtas silang lahat, at kapag hindi nila gagawin iyon ay mapapahamak silang lahat, ganyan din ang relihiyon ng Allah, kapag kukunin ng mga bihasa at ng mga may-alam sa mga mangmang at mga baliw maliligtas silang lahat at kapag hahayaan nila sila sa kanilang mga naisin ay manganganib silang lahat, tulad ng sabi ng dakilang Allah: (At ingatan ninyo, O kayong mga mananampalataya ang pagsubok at kahirapan na tinatamaan ang sinumang masama at iba, na hindi lang sa sinumang gumagawa ng masama, o hindi lang ang mga makasalanan ang pinarurusahan, o ang sinumang tuwiran na gumawa ng pagkakasala, kundi napapahamak kahit ang mga mabubuting tao na kasama nila, kung may kakayahan ang mga mabubuti na pigilan ang kasalanan subali’t hindi nila ito ginawa, at dapat na mabatid na ang Allâh, sa katotohanan ay ‘Shadeedul `Iqâb’ – Matindi ang Kanyang parusa sa sinumang lumabag sa Kanya, sa ipinag-utos Niya at sa Kanyang ipinagbawal) (Al-anfal:25). Sharh Riyadis Saliheen ni Ibn Uthaimeen (v 2/431-432)

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano الهندية الكردية الهوسا
Paglalahad ng mga salin