Danh mục Hadith

Các ngươi được phép sử dụng hai loại xác chết và hai loại máu, hai loại xác chết đó là cá voi và cào cào; còn hai loại máu là gan và lá lách.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Khi con ruồi rơi vào thức uống của ai đó trong các ngươi thì y hãy nhấn chìm nó xuống rồi lấy ra; bởi quả thật một trong hai chiếc cánh của nó có độc tố và chiếc cánh còn lại là thuốc giải.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Mọi chất say đều là rượu, và mọi chất say đều bị cấm. Ai ở đời này uống rượu và chết vì nghiện nó nhưng không sám hối thì sẽ không được uống rượu ở Đời Sau.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Tôi thấy ông Ibnu 'Umar đến gặp một người đàn ông cho con lạc đà quỳ xuống và sắp đâm vào cổ họng của nó, ông Ibnu Umar nói với người đàn ông: Hãy để cho nó đứng theo Sunnah của Muhammad.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Đó là thiên lộc mà Allah ban tặng cho các ngươi, các ngươi còn miếng thịt nào chiêu đã Ta không? Chúng tôi liền gởi cho Người ít thịt và Người đã ăn nó.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Nếu ngươi thả con chó được huấn luyện đi săn và đã nhân danh Allah thì ngươi hãy ăn những gì nó săn được cho ngươi.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Những gì được cắt lìa ra từ con vật đang còn sống là xác chết.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Có người hỏi Thiên Sứ của Allah rằng có được phép lấy rượu làm giấm không thì Người nói: "Không".
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Quả thật, Thiên Sứ của Allah đã ra lệnh giết chết lũ thằn lằn, Người nói: {Trước đây, chúng đã thổi lửa vào Ibrahim.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Ai giết chết thằn lằn ở cái đập đầu tiên sẽ được viết cho một trăm ân phước, giết chết ở cái đập thứ hai sẽ được ít hơn và giết ở cái đập thứ ba sẽ được ít hơn nữa.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu