Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Khi con ruồi rơi vào thức uống của ai đó trong các ngươi thì y hãy nhấn chìm nó xuống rồi lấy ra; bởi quả thật một trong hai chiếc cánh của nó có độc tố và chiếc cánh còn lại là thuốc giải.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp