Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Kapag bumagsak ang langaw sa inumin ng isa sa inyo ay ilubog niya ito, pagkatapos ay alisin niya ito, sapagkat tunay na sa isa sa mga pakpak nito ay may karamdaman at sa kabila ay may kalunasan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na mainam na palaman ang suka
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses