Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Tôi thấy ông Ibnu 'Umar đến gặp một người đàn ông cho con lạc đà quỳ xuống và sắp đâm vào cổ họng của nó, ông Ibnu Umar nói với người đàn ông: Hãy để cho nó đứng theo Sunnah của Muhammad.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp