kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Annabi -tsira da amincin Allah- ya yi layya da raguna biyu masu mai masu kahonni
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk abinda aka yanka, kuma aka ambaci sunan Allah akansa, to kuci, banda hakuri da farce kuma zan sanar daku hakan, to kashi ne, kuma farce shi ne kofato.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun yi yanka a lokacin Annabi Doki kuma Muka ci namansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya umurce ni da in tsaya a jikinsa, kuma in yi sadaka da namansu da fatarsu da kuma lokacinsu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci