عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ، قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نَوبتي فرَوَّحْتُها بعَشِيٍّ فأدركتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يُحدث الناس فأدركت ُمن قوله: «ما من مسلم يتوضأ فيُحسن وُضُوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين، مقبل عليهما بقلبه ووجهه، إلا وجَبَتْ له الجنة»، قال فقلت: ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود فنظرتُ فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جئت آنفا، قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ -أو فيُسبِغُ- الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله إلا فتُحِتْ له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

Ayon kay 'Uqbah bin 'Āmir-malugod si Allah sa kanya-siya ay nagsabi: Mayroon sa amin ang [pagpapalitan sa] pagpapastol ng kamelyo,dumating ang [araw ng] pagpapalit ko,ibinalik ko ito sa kanyang tulugan sa huling araw,inabutan ko ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan na kumakausap sa mga tao,naabutan ko ang mula sa sinabi niyang: (( Walang Muslim na magsasagawa ng wudhu,at pagbubutihin niya ang pagsasagawa niya ng wudhu,pagkatapos ay tatayo siya at magdadasal ng dalawang tindig,ihaharap niya sa dalawang ito ang puso at mukha niya,liban sa nararapat sa kanya ang Paraiso)) Nagsabi siya; Sinabi kong: Walang kasing ganda ito,kaya`t may nagsabi sa harapan ko,na sinabi niyang: Iyong nauna rito ay hindi na maganda,napatingin ako,kung kaya`t siya pala si `Umar,nagsabi siya: Tunay na nakita kitang dumating kanina,Nagsabi siya: " Walang isa sa inyo na magsasagawa ng wudhu,at gaganapin niya o huhusayan niya ang pagsasagawa ng wudhu pagkatapos ay sasabihin niyang: Sumasaksi ako na walang tunay na Diyos kundi si Allah at si Muhammad ay lingkod ni Allah at Sugo Niya,maliban sa bubuksan sa kanya ang mga pintuan ng walong Paraiso,papasok siya rito saan niya naisin))
Tumpak. - Nagsalaysay nito si Imām Muslim.

Ang pagpapaliwanag

Ikinukwento ng Hadith na ito ang anumang bagay na dumating mula sa pagbanggit ng kanais-nais sa likod ng pagsasagawa ng wudhu: At sa sinabi ni 'Uqbah bin 'Āmir-"Mayroon sa amin ang [pagpapalitan sa] pagpapastol ng kamelyo,dumating ang [araw ng] pagpapalit ko,ibinalik ko ito sa kanyang tulugan sa huling araw"Ang kahulugan ng salitang ito;Sila ay nagpapalitan sa pagpapastol ng kanilang kamelyo,tinitipon ito sa isang grupo at pinaghahalo nila ang kanilang mga kamelyo sa isat-isa,pinapastol ito bawat araw ng isa sa kanila,nang sa gayun ay maging higit na magaan sa kanila,at aalis ang iba para sa kapakanan niya.At ang pagpapastol ay ang pangangalaga. At para sa sinabi niya: ",ibinalik ko ito sa kanyang tulugan sa huling araw" Ibig sabihin ay pina-uwi ko ito sa tulugan niya sa huling araw,at naging bakante ako sa gawaing ito,pagkatapos ay dumating ako sa pagpupuplong ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan.At para sa sinabi niya--pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-(at magdadasal ng dalawang tindig,na humaharap siya sa dalawang ito sa pamamagitan ng puso niya at mukha niya) Ibig sabihin ay: na siya ay humaharap,At tinipon niya-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa dalawang salitang ito ang mga uri ng pagpapakumbaba at pagkatakot;sapagkat ang pagpapakumbaba ay sa parte ng katawan,at ang pagkatakot ay sa puso. At ang kahulugan ng sinabi ni `Uqbah sa : " Walang kasing ganda ito" Ibig sabihin ay: Ang salitang ito,o ang kapakinabangang ito,o ang magandang balitang ito,o ang pagsambang ito, At ang kagandahan niyang ito ay maraming dahilan: kabilang dito ang:Ito ay madali at magaan,nakakayanan ng bawat isa ng walang kahirap-hirap,at kabilang dito; ang gantimpala nito ay napakalaki.At para sa sinabi niya: "Dumating ka kanina" Ibig sabihin: malapit,At para sa sinabi niya-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-(at gaganapin niya o huhusayan niya ang pagsasagawa ng wudhu): Ang pag-aalinlangan ay mula sa nagsalaysay at ang dalawang ito ay isa lang ang kahulugan.: Ibig sabihin ay: ginaganap niya at kinokompleto niya,pinapaabot niya ito sa [nararapat na] lugar niya sa pamamaraang Sunnah,Kanais-nais para sa nagsasagawa ng wudhu na sabihin niya pagkatapos ng pagsasagawa niya ng wudhu: Sumasaksi ako na walang tunay na Diyos kundi si Allah,Siya ay Nag-iisa,at walang katambal sa kanya,Ay sumasaksi ako na si Muhammad ay lingkod Niya at Sugo Niya,At nararapat na isama niya ang dumating sa salaysay ni Imam Attermidhiy na may pagpapatuloy sa Hadith na ito: (( O Allah! Ibilang Mo ako sa mga nagbabalik-loob at ibilang Mo ako sa mga nagdadalisay) At kanais-nais din: Na isama niya ang naisalaysay ni Imam Annisaiy sa aklat niyang: Al-Yawm wa Allaylah : (( Napakamaluwalhati Mo,o Allah! At ang lahat ng papuri ay sa Iyo,Sumasaksi ako na walang Diyos maliban sa Iyo,Ikaw ay Nag-iisa ,walang katambal sa Iyo,Ako ay humihingi ng kapatawaran sa Iyo,at nagbabalik-loob sa Iyo)

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano الهندية الفيتنامية السنهالية الكردية الهوسا البرتغالية
Paglalahad ng mga salin