وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحْفُوا الشَّوَارِبَ وأَعْفُوا اللِّحَى».
[صحيح] - [متفق عليه، وهذا لفظ مسلم]
المزيــد ...

Ayon kay Ibnu `Umar, malugod si Allah sa kanilang dalawa, ayon sa Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan: "Gupitin ninyo ang mga bigote at hayaan ninyo ang mga balbas."
Tumpak. - Napagkaisahan sa katumpakan at ang pananalita ay ayon sa kay Imām Muslim.

Ang pagpapaliwanag

Ang kahulugan ng ḥadīth: Ang Muslim ay inaatasang bawasan ang bigote ninyo at huwag hayaan ito nang higit sa apatnapung araw hanggat hindi lumalabis batay sa isinaysay ni Muslim ayon kay Anas, malugod si Allah sa kanya: "Nagtakda ng panahon para sa atin sa paggupit ng bigote, pagputol ng mga kuko, pagbunot sa kilikili, at pag-aahit sa buhok sa ari, na hindi hahayaan mahigit sa apatnapung gabi." Sa isang sanaysay ayon ni Abū Dāwud: "Nagtakda ng panahon para sa atin ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, sa pag-aahit sa buhok sa ari, pagputol ng mga kuko, at paggupit ng bigote." Nabanggit nga nina Aḥmad at An-Nasā’īy: "Ang sinuman hindi bumabawas ng bigote niya ay hindi kabilang sa atin." Itinuring na ṣaḥīḥ ito ni Al-Albānīy sa Ṣaḥīḥ Al-Jāmi` Aṣ-Ṣaghīr wa Ziyādatuhu (2/1113) numero 6533. Natitiyak ang [utos sa] pagbawas sa bigote, sa pamamagitan ng pagpapanipis nito hanggang sa lumitaw ang kaputian ng balat o sa pamamagitan ng pagputol sa anumang umaabot sa bibig na maaaring kapitan ng pagkain. Tungkol naman sa "hayaan ninyo ang mga balbas," ang balbas ayon sa mga dalubhasa sa wika ay ang buhok sa mga mababang bahagi ng mukha at ang buhok sa mga pisngi. Lahat ng ito ay balbas. Ang kahulugan ng "hayaan ito" ay pabayaan itong lumago. Hindi ito isasailalim sa pag-aahit o pagpapaikli nang kaunti o marami dahil ang [salitang ginamit sa wikang Arabe na] u`fū (أحْفُوا) ay hinango sa [salitang ugat na nagpapahiwatig ng] dami at pagpapalago. Kaya ang kahulugan niyon ay pababayaan ito at palalaguin. Nasaad nga ang maraming hadith ayon sa Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, na nag-uutos na hayaan ito sa sarisaring pananalita. Nasaad ang pananalitang waffirū (palaguin ninyo), ang pananalitang arkhū (pahabain ninyo), at ang pananalitang a`fū (hayaan ninyo). Ang lahat ng mga ito ay nagpapatunay sa pag-uutos na hayaan ito, palaguin ito, at hindi pakialaman ito. Kabilang noon sa kaugalian ng mga Persiyano ang pagpuputol ng balbas. Ipinagbawal iyon, gaya ng nasasaad sa Al-Bukhārīy mula sa hadith ayon Ibnu `Umar na may pananalitang: "Salungatin ninyo ang mga Mushrik..." Ang utos na ito kasama ang pangangatwiran dito sa pagsalungat sa mga Mushrik ay nagpapatunay sa pagkaisinatungkulin ng pagpapabaya nito. Ang panuntunan sa pagwawangis sa mga Mushrik ay ang pagbabawal. Nagsabi nga siya, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan: "Ang sinumang nagpapakawangis sa mga tao, siya ay kabilang sa kanila."

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano الهندية الفيتنامية السنهالية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التاميلية البورمية التايلندية الألمانية اليابانية بشتو الأسامية الألبانية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية الدرية
Paglalahad ng mga salin
Ang karagdagan