عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مثَلُ المؤمن الذي يقرأ القرآن مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ: ريحها طيب وطعمها طيب، ومَثَل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمَثَلِ التمرة: لا ريح لها وطعمها حُلْوٌ، وَمَثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانَة: ريحها طيب وطعمها مُرٌّ، وَمَثَل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحَنْظَلَةِ: ليس لها ريح وطعمها مُرٌّ».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් ප්රකාශ කළ බව අබූ මූසා අල් අෂ්අරී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ලදී. “අල් කුර්ආනය කියවන දේව විශ්වාසියෙකුට උදාහරණය ලෙමන් ගෙඩියක උදාහරණයයි. එහි ගන්ධය සුවදැතිය. එහි සුවය මිහිරිය. අල් කුර්ආනය නොකියවන දේව විශ්වාසියෙකුට උදාහරණය ඉඳි ගෙඩියක උදාහරණයයි. එයට සුවදක් නැත. නමුත් එහි සුවය පැණිරසය. අල් කුර්ආනය කියවන කුහකයකුට උදාහරණය මලක උදාහරණයයි. එහි ගන්ධය සුවදැතිය. එහි සුවය තිත්තය. කුර්ආනය නොකියවන කුහකයකුගේ උදාහරණය පැඟිරි ගෙඩියක උදාහරණයයි. එයට සුවදක් නැත. එමෙන්ම එහි සුවය ද තිත්තය.
පූර්ව සාධක සහිත හදීසයකි. - බුහාරි හා මුස්ලිම් හි වාර්තා වී ඇත.

විවරණය

“අල් කුර්ආනය කියවන දේව විශ්වාසියෙකුට උදාහරණය” එනම් ඔහුගේ පුදුමාකාර ගුණාංගය වනාහි දේව විශ්වාසය ස්ථීර කරනු වස් හදවත පිවිතුරු කරන සුළු, අල් කුර්ආනය කියවීම තුළින් සැනසුම ඇති කරන සුළු, ඔහුගේ කටහඬ තුළින් ජනයා සැනසුම ලබන සුළු ඔහුට සවන් දීම තුළින් හා ඉන් ඉගැන්වීම තුළින් ජනයා කුසල් රැස් කර ගන්නා සුළු ස්වරූපයෙන් පවතින්නකි. ඒ අනුව අල් කුර්ආනය කියවන දේව විශ්වාසියා තම පැවැත්මෙහි මෙන්ම සෙසු අයගේ පැවැත්මෙහි ඉතා ශ්රේෂ්ඨ අයෙකි. “කියවයි” යන පදයෙන් අර්ථවත් කරන්නේ එය නැවතත නැවතත් කියවීම, තම පුරුද්ද බවට පත්වන තුරු එය අඛණ්ඩව කියවීම යන්නයි. “ලෙමන් ගෙඩියක උදාහරණයයි. එහි ගන්ධය සුවදැතිය. එහි සුවය මිහිරිය.” ජනයා එහි සුවයෙන් රස විඳිනු ඇත. එහි සුවදින් සතුට ලබනු ඇත. එසේ ‘අත්රුජා - ලෙමන් වර්ගයක්’ යනුවෙන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර ඇත්තේ සෙසු ප්රදේශවල දක්නට ලැබෙන පළතුරුවලට වඩාත් උසස් පළතුරක් වන අතරම දැකුම් කළු මනා සුවයක් ඇති ඉතා මෘදු පළතුරක් වන බැවිණි. “අල් කුර්ආනය නොකියවන දේව විශ්වාසියෙකුට උදාහරණය ඉඳි ගෙඩියක උදාහරණයයි. එයට සුවදක් නැත. නමුත් එහි සුවය පැණිරසය.” දේව විශ්වාසය මත ඔහුව ආවරණය කර ඇත්තේ පැණිරස මත ඉඳි ගෙඩිය ආවරණය වී ඇත්තාක් මෙනි. මේ සෑම කරුණක්ම එකට බැලූ කල අභ්යන්තරයේ සිදුවන දෑය. එහි සුවඳ මතුපිටින් නොපවතී. සවන් දීමෙන් ජනයා සතුට ලබන අයුරින් ඔහුගේ පාරායනයට සවන්දීමකින් තොරව ඔහුගේ සුවදින් පමණක් සතුටු විදිති. අල් කුර්ආනය කියවන දේව විශ්වාසියෙකු වනාහි, අල්කුර්ආනය නොකියවන අයකුට වඩා අධික මහිමයෙන් යුක්ත අයෙකි. ‘එය නොකියවන’ යන්නෙන් අදහස් කරනුයේ ‘ඒ ගැන අධ්යයනය නොකරන’ යන්නයි. “අල් කුර්ආනය කියවන කුහකයකුට උදාහරණය” එනම් තමන්ගේ පාරායනය ජනයා සතුටු විදින්නට සලස්වා, තමන් දේව විශ්වාසයෙන් දුරස්ව ව්යාජ කටයුතුවල නිරත වන්නාය. ඊට හේතුව සැබැවින්ම කුහකයා පැවැත්මෙන්ම කිලිටිය. ඔහු තුළ යහපතක් නැත. -කුහකයා තමන් මුස්ලිම්වරයකු යැයි පෙන්වා ගනී. නමුත් ඔහුගේ සිත ප්රතික්ෂේප කරන්නකි.- අල්ලාහ් අප ආරක්ෂා කරත්වා! ඉතා හොදින් රාගිකව ලස්සනට අල් කුර්ආනය පාරායනය කරන කුහකයෝ දක්නට ඇත. නමුත් ඔවුන් කුහකයෝය. අල්ලාහ් අප ආරක්ෂා කරත්වා! “මලක උදාහරණයයි. එහි ගන්ධය සුවදැතිය. එහි සුවය තිත්තය.” යන ප්රකාශය වනාහි, එහි මිහිරි සුවඳ ඔහු අල් කුර්ආනය කියවීමට සමානය. එහි අමිහිරි සුවය ඔහුගේ ප්රතික්ෂේපයට සමානය. එය ඔවුන්ගේ කිලිටි නැඹුරුව හා ඔවුන්ගේ අයහපත් චේතනාවයි. “කුර්ආනය නොකියවන කුහකයකුගේ උදාහරණය” එනම් තම අභ්යන්තරයේ දේව විශ්වාසයෙන් දුරස්ව, තම මතුපිටින් හිංසනය මුසු වූ සෙසු ප්රයෝජනවත් දැයින් දුරස්ව තම ව්යාජ කටයුතුවල නිරත වන්නාය. “පැඟිරි ගෙඩියක උදාහරණයයි. එයට සුවදක් නැත. එමෙන්ම එහි සුවය ද තිත්තය.” එහි හමන දුර්ගන්ධය අල් කුර්ආනය කියවීමෙන් තොරව ඔහුගෙන් හමන දුර්ගන්ධයට සමානය. මිනිසුන් ප්රයෝජනයට ගත හැකි කිසිදු කුර්ආන් පාඨයක් ඔහු සමග නොවෙයි. ඉන් ඇතිවන මිහිරි සුවය ඔහුගේ දේව විශ්වාසයේ විපාකයට සමානය. නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණෝ දේව විශ්වාසියාට හා කුහකයාට උදාහරණය ඉදිරිපත් කර ඇත්තාහ. අල්ලාහ්ගේ ග්රන්ථය හා සම්බන්ධ කරමින් මිනිස් කණ්ඩායම් ගැනද පැහැදිලි කළහ. එබැවින් මාගේ සහෝදර මුස්ලිම්වරුනි! ඔබ සැම අල් කුර්ආනය කියවා එය අධ්යයනය කළ යුතු නියම අයුරින් අධ්යයනය කරන දේව විශ්වාසීන් අතරින් පත්වන්නට අපේක්ෂා කරන්න. මිහිරි සුවඳැති නැවුම් පැණිරසැති රට ලෙමන් ගෙඩියක ගුණාංගයෙන් යුත් අයකු වන්න. අල්ලාහ් ආශිර්වාද කරත්වා!

අර්ථ කථනය: ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ ස්පැැනිෂ් තුර්කි උරුදු ඉන්දුනීසියානු බොස්නියානු රුසියානු චීන පර්සියානු ඉන්දියානු කුර්දි පෘතුගීසි
අර්ථ කථන නිරීක්ෂණය