عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما مِن صاحب ذَهب، ولا فِضَّة، لا يُؤَدِّي منها حقَّها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَتْ له صَفَائِحُ من نار، فَأُحْمِيَ عليها في نار جهنَّم، فيُكْوى بها جَنبُه، وجَبينُه، وظهرُه، كلَّما بَرَدَت أُعِيْدَت له في يوم كان مِقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقْضَى بين العِباد فَيَرى سَبِيلَه، إما إلى الجنة، وإما إلى النار». قيل: يا رسول الله، فالإبْل؟ قال: «ولا صَاحِبِ إِبل لا يُؤَدِّي منها حَقَها، ومن حقِّها حَلْبُهَا يوم وِرْدِهَا، إلا إذا كان يوم القيامة بُطِح لها بِقَاعٍ قَرْقَرٍ. أوْفَرَ ما كانت، لا يَفْقِد منها فَصِيلا واحِدَا، تَطَؤُهُ بِأخْفَافِهَا، وتَعَضُّه بِأفْوَاهِهَا، كلما مَرَّ عليه أُولاَها، رَدَّ عليه أُخْرَاها، في يوم كان مِقْداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فَيَرَى سَبِيلَه، إما إلى الجنة، وإما إلى النار». قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: «ولا صاحب بقر ولا غَنَم لاَ يُؤَدِّي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، بُطِح لها بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، لا يَفْقِد منها شيئا، ليس فيها عَقْصَاء، ولا جَلْحَاء، ولا عَضْبَاءُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِها، وتَطَؤُهُ بِأظْلاَفِهَا، كلَّمَا مَرَّ عليه أُولاَها، رَدَّ عليه أُخْرَاها، في يوم كان مِقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العِباد، فَيَرَى سَبيلَه، إما إلى الجنة، وإما إلى النار». قيل: يا رسول الله فالخيل؟ قال: «الخَيل ثلاثة: هي لرَجُلٍ وِزْرٌ، وهي لرَجُل سِتْر، وهي لِرَجُلٍ أجْرٌ. فأمَّا التي هي له وِزْرٌ فَرَجُلٌ ربَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً على أهل الإسلام، فهي له وِزْرٌ، وأما التي هي له سِتْرٌ، فرَجُل ربَطَها في سبيل الله، ثم لم يَنْس حَقَّ الله في ظُهورها، ولا رقَابِها، فهي له سِتْرٌ، وأما التي هي له أَجْرٌ، فرَجُل ربَطَها في سبيل الله لأهل الإسلام في مَرْج، أو رَوْضَةٍ فما أكلت من ذلك المَرْجِ أو الرَّوْضَةِ من شيء إلا كُتِبَ له عَدَدَ ما أكَلَتْ حسنات وكتب له عَدَد أرْوَاثِهَا وَأبْوَالِهَا حسنات، ولا تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفا أو شَرَفَيْنِ إلا كَتَب الله له عَدَد آثَارِهَا، وَأرْوَاثِهَا حسنات، ولا مَرَّ بها صَاحِبُها على نَهْر، فشَربَت منه، ولا يُريد أن يَسْقِيهَا إلا كَتَب الله له عَدَد ما شَرَبت حسنات» قيل: يا رسول الله فالحُمُرُ؟ قال: «ما أُنْزِل عليَّ في الحُمُر شيء إلا هذه الآية الفَاذَّة الجَامعة: ?فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره? [الزلزلة: 7 - 8]».
[صحيح.] - [متفق عليه.]

الترجمة الإنجليزية Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported that the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, said: "Any owner of gold or silver who does not pay what is due on them (i.e. the Zakah), on the Day of Resurrection, plates of fire would be heated for him in the fire of Hell and with them his flank, forehead, and back will be seared. When they cool down, they will be heated again and the same process will be repeated during a day the measure of which is fifty thousand years until judgment is pronounced among the slaves and he sees his path, either to Paradise or to Hell." It was said: "O Messenger of Allah, what about camels?" He said: "Any owner of camels who does not pay what is due on them, and part of what is due on them is to milk them on the day they are taken to water, when the Day of Resurrection comes, he will be made to lie down on a vast smooth plain, and they (the camels) will come, more numerous than they have ever been without even a single young one missing thereof. They will trample him with their hooves and bite him with their mouths. As often as the first of them passes over him, the last of them will be made to return and pass over him during a day the measure of which is fifty thousand years, until judgment is pronounced among the slaves and he sees his path, either to Paradise or to Hell." It was said: "O Messenger of Allah, what about cows and sheep?" He said: "Any owner of cows or sheep who does not pay what is due on them, when the Day of Resurrection comes, he will be made to lie down on a vast smooth plain and they will come without any of them missing. There will be none among them with twisted horns, without horns, or with a broken horn. They will gore him with their horns and trample him with their hooves. As often as the first of them passes over him the last of them will be made to return and pass over him during a day the measure of which is fifty thousand years, until judgment is pronounced among the slaves and he sees his path, either to Paradise or to Hell." It was said: "O Messenger of Allah, what about horses?" He said: "Horses are of three types; for a man they are a burden, for another man they are a shield, and for a third man they are a source of reward. The one for whom they are a burden is the person who rears them in order to show off, for vainglory, and for opposing the Muslims; so they are a burden for him. The one for whom they are a shield is the person who keeps them for the sake of Allah then does not forget the right of Allah concerning their backs and their necks, and so they are a shield for him. The one for whom they bring reward is the person who keeps them in a meadow or pasture for the sake of Allah in order to be used for the interest of Muslims. Whatever they eat from that meadow and pasture will be recorded for him as good deeds, and even their dung and urine will be recorded for him as good deeds. They will not break their halter and prance a course or two without their hoof marks and their dung written for him as good deeds. And their owner does not take them past a river from which they drink, though he did not intend thereby to quench their thirst, but Allah will record for him the amount they drink as good deeds." It was said: "O Messenger of Allah, what about donkeys?" He said: "Nothing has been revealed to me in regard to donkeys except this unique comprehensive verse: {So whoever does an atom's weight of good will see it. And whoever does an atom's weight of evil will see it.} [Surat-uz-Zalzalah: 7-8]
الترجمة الفرنسية Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Il n’est pas de détenteur d’or ou d’argent qui ne s’acquitte pas de son droit sans qu’au Jour de la Résurrection on en fasse des plaques de feu à son intention que l’on chauffera à blanc dans le feu de l’Enfer. Ses flancs, son front et son dos en seront cautérisés. Chaque fois que les plaques refroidiront, on les replongera dans le feu pour les réappliquer sur lui. Le châtiment durera une journée équivalente à cinquante mille ans, jusqu’à ce que le Jugement soit rendu à l’encontre des gens. Alors, il verra sa destinée : soit au Paradis, soit en Enfer. » On demanda alors : « Ô Messager d’Allah ! Et les chameaux ? » Il répondit : « Il en va de même pour le propriétaire de chameaux qui ne s’acquitte pas de leur droit. Celui-ci consiste à les traire le jour de leur abreuvement. Sinon, au Jour de la Résurrection, on l’allongera dans une vaste plaine étendue en présence de ses bêtes, aussi magnifiques (nombreuses, grasses et fortes) qu’elles étaient, pas un seul chamelon ne manquera. Alors, elles le piétineront de leurs pattes et le mordront de leurs bouches. A chaque fois que les dernières passeront, on ramènera alors les premières... Et cela en un jour dont la durée équivaudra à cinquante mille ans, jusqu’à ce que le Jugement soit rendu entre les serviteurs. Ensuite, on lui montrera sa destinée : soit au Paradis, soit en Enfer. » On demanda ensuite : « Ô Messager d’Allah ! Et les vaches et les moutons ? » Il répliqua : « Il en est de même pour le propriétaire de vaches et de moutons qui ne s’acquitte pas de leur droit. Au Jour de la Résurrection, on l’allongera dans une vaste plaine étendue en présence de ses bêtes, dont aucune ne manquera. Pas une seule n’aura les cornes arquées, manquantes ou brisées. Elles l’encorneront et le piétineront. A chaque fois que les dernières passeront, on ramènera alors les premières... Et cela en un jour dont la durée équivaudra à cinquante mille ans, jusqu’à ce que le Jugement soit rendu entre les serviteurs. Alors, on lui montrera sa destinée : soit au Paradis, soit en Enfer. » On demanda encore : « Ô Messager d’Allah ! Et les chevaux ? » Il répondit : « Les chevaux sont de trois types : Ils peuvent être une source de péché, de sauvegarde ou de récompense pour l’homme. Quant à ceux qui lui sont une source de péché, ce sont ceux qu’il destine à l’ostentation, la vanité et l’hostilité envers les partisans de l’islam. Ils seront donc pour lui source de péché. Quant à ceux qui sont pour lui une sauvegarde [de sa dignité], ce sont ceux qu’il destine à la voie d’Allah, mais n’oublie pas le dû d’Allah qui les lui a donnés comme montures et possessions. Ainsi, ils seront pour lui une sauvegarde. Quant à ceux qui le gratifient d’une récompense, ce sont ceux qui sont dans un pré ou une prairie et qu’il destine à l’usage des partisans de l’islam dans la voie d’Allah. Ils ne mangeront rien de ce pré ou de cette prairie sans qu’il ne lui soit inscrit autant de bonnes actions au nombre de leurs crottins et en quantité de leurs urines. Ils ne rompront pas leurs entraves pour une ou deux galopades sans qu’Allah ne lui inscrive autant de bonnes actions que leurs foulées et leurs crottins. Leur maître ne les emmènera pas en passant par une rivière où ils s’abreuveront, alors qu’il ne souhaitait pas le faire, sans qu’Allah ne lui compte autant de bonnes actions que d’eau avalée. » On demanda enfin : « Ô Messager d’Allah ! Et les ânes ? » Il répondit : « Rien ne m’a été révélé au sujet des ânes, si ce n’est ce verset unique et général : {(Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d’un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d’un atome, le verra.)} [Coran : 99/7 et 8].
الترجمة الأسبانية De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que dijo el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz: “Una persona poseedora de oro o plata y que no pague por ello el correspondiente azaque (zakat), llegado el Día del Juicio, verá su oro y su plata fundidos en láminas de fuego y calentadas en el Fuego del Infierno que le serían aplicadas en sus costados, su frente y su espalda. Siempre que estas láminas se enfriaran, volverían a ser calentadas y aplicadas en un día equivalente a cincuenta mil años de duración. Y así hasta que termine el juicio de toda la gente y sepa si su camino a seguir es hacia el Jardín o hacia el Fuego. Le preguntaron: ‘¡Oh, Mensajero de Al-lah! ¿Y qué ocurriría con los propietarios de camellos?’ Dijo: ‘De la misma manera, el propietario de camellos que no pague por ellos el correspondiente azaque y por su leche que debiera dar a los pobres el día que los animales fuesen a abrevar. Si no lo hiciera, esa persona sería lanzada el Día del Juicio sobre una vasta y plana llanura, y sería pisoteada sin parar por los camellos que poseía, animales fuertes y gordos, incluidas sus crías, y sería desgarrada con sus dientes. Cuando el último de ellos hubiera terminado de pasar, el primero volvería de nuevo a comenzar el proceso. Y así durante todo el día, cuya duración sería equivalente a cincuenta mil años. Y así hasta que termine el juicio de toda la gente y sepa si su camino a seguir es hacia el Jardín o hacia el Fuego’. Le preguntaron de nuevo: ‘¡Oh Mensajero de Al-lah! ¿Y los dueños de las vacas y los rebaños de ovejas?’ Dijo: ‘De la misma manera, la persona propietaria de vacas y corderos que no pagara por ellas el correspondiente azaque sería lanzada el Día del Juicio sobre una vasta y plana llanura donde estarían presentes todos estos animales y ninguno de ellos carecería de cuernos, que serían erguidos y bien afilados. La desgarrarían con sus cuernos y la pisotearían con sus pezuñas. Y cuando hubiera terminado de pasar el último, comenzaría de nuevo el primero. Y así todo el día, cuya duración sería de cincuenta mil años. Y hasta que termine el juicio de toda la gente y sepa si su camino es hacia el Jardín o hacia el Fuego’. A continuación, le volvieron a preguntar al Profeta, Al-lah le bendiga y le dé paz: ‘¡Oh Mensajero de Al-lah! ¿Y qué ocurriría con los propietarios de caballos?’ Dijo: ‘Los caballos son de tres categorías: los que son una carga o un castigo para su dueño; los que le sirven de protección; y los que son motivo de recompensa para él. En cuanto a los que son una carga para su dueño, son aquellos que son criados para ser exhibidos y para que la gente hable de su dueño, o por soberbia, o para utilizarlos contra los musulmanes. Los que sirven de protección a su dueño son aquellos que éste utiliza para servir en la causa de Al-lah y no olvida pagar los derechos de Al-lah como montura o por su valor. Los que son motivo de recompensa para su dueño son aquellos que son criados en parques y jardines en pastos verdes y frescos, para ser utilizados por los musulmanes en la causa de Al-lah. Y por cada paja y hoja de forraje que comieran de esos prados, se apuntaría una buena acción (hásana) a su propietario. Y cuando estos animales expulsaran sus excrementos y su orina, estos actos se le apuntarían a él en igual número de buenas acciones. Por cada trozo de brida que sea utilizado y rompa al montarlos, por cada montículo que salten y por cada sonido de las patas o marcas del casco del animal, le serían registradas en su haber igual número de buenas acciones. Y cuando su amo los lleve al abrevadero, tanto si pretende que beban como si no, por cada trago de agua que bebieran se contará como una buena acción a su favor’. Después le preguntaron al Profeta, Al-lah le bendiga y le dé paz: ‘¡Oh Mensajero de Al-lah! ¿Y qué hay de los asnos?’. Dijo: ‘¡Nada se me ha revelado respecto a ellos, excepto esta singular y completa aleya!: ‘Pues, quien haya hecho el peso de una brizna de bien lo verá, y quien haya hecho el peso de una brizna de mal, lo verá’ [Corán, 99:7-8]”.
الترجمة الأوردية ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے: ’’جو شخص سونے اور چاندی (کے نصاب) کا مالک ہو اور اس کا حق ( زکوۃ) ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے ليے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی۔ وہ تختیاں دوزخ کی آگ میں گرم کی جائیں گی اور ان سے اس شخص کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پشت کو داغا جائے گا اور جب بھی وہ (تختیاں) ٹھنڈی ہو جائیں گی، انھیں دوبارہ آگ میں گرم کیا جائے گا (اور ان سے داغا جائے گا۔) حساب کتاب کے اس دن میں یہ عمل برابر جاری رہے گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درميان فيصلہ کرديا جائے گا۔ پھر اسے اس کا راستہ جنت یا دوزخ کی طرف دکھا دیا جائے گا۔ عرض کیا گيا: اے اللہ کے رسول! اونٹوں کا کیا حکم ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ’’جو شخص اونٹوں کا مالک ہو اور وہ ان کا حق (زکوۃ) ادا نہ کرے اور ان کا حق یہ بھی ہے کہ ان کو پانی پلانے کے دن (ضرورت مندوں اور مسافروں کے لیے) ان کا دودھ دوہا جائے، تو قیامت کے دن اس شخص کو اونٹوں کے سامنے ایک ہموار میدان میں منہ کے بل اوندھا ڈال دیا جائے گا اور اس کے سارے اونٹ پہلے سے بھی زیادہ فربہ حالت میں وہاں موجود ہوں گے اور ان میں سے اونٹ کا ایک بچہ تک بھی کم نہ ہوگا۔ يہ اونٹ اپنے کھروں سے اس شخص کو روندیں گے اور اپنے مونہوں سے اسے کاٹیں گے۔ ان میں سے جب ان کا پہلا اونٹ گزر جائے گا تو اس پر پھر ان کا آخر ی اونٹ دوبارہ لوٹا دیا جائے گا۔ اس دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہو گی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پس وہ شخص جنت یا دوزخ کی طرف اپنی راہ لے گا۔ عرض کیا گيا: اے اللہ کے رسول! گائے اور بکریوں کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ عليہ وسلم نے فرمایا جو شخص گایوں اور بکریوں کا مالک ہو اور ان کا حق ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اسے ایک ہموار میدان میں اس کی گایوں اور بکریوں کے سامنے اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا، ان میں سے کوئی بھی کم نہیں ہوگی، کسی کا سینگ نہ مڑا ہوگا، نہ ٹوٹا ہوگا اور نہ کوئی بلا سینگ ہوگی۔ وه اپنے سينگوں سے اسے ماریں گی اور اپنے کھروں سے اسے کچلیں گی اور جب ایک قطار اسے مار کچل کر چلی جائے گی تو اس کے پیچھے دوسری قطار آجائے گی، ايک ايسے دن ميں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ شخص جنت یا دوزخ کی طرف اپنا راستہ دیکھ لے گا۔ عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! گھوڑوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ’’گھوڑے تین قسم کے ہوتے ہیں: ایک تو وہ گھوڑے جو آدمی کے لیے بوجھ (گناہ کا باعث) ہوتے ہیں، دوسرے وہ گھوڑے جو آدمی کے لیے پردہ ہوتے ہیں اور تیسرے وہ گھوڑے جو آدمی کے لیے ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ چنانچہ جو اس کے لیے گناہ کا باعث ہوتے ہیں یہ وہ گھوڑے ہیں جنہیں وہ ریاکاری، اظہارِ فخر اور اہل اسلام کے خلاف مقابلے کے ليے رکھتا ہے۔ یہ اس کے لیے گناہ کا باعث ہوتے ہیں۔ اور جو اس کے لیے پردہ بنتے ہیں یہ وہ ہیں جنہیں آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے باندھتا ہے اور ان کی پیٹھ اور گردنوں کے بارے میں اللہ کے حق کو نہیں بھولتا۔ تو یہ اس کے لیے پردہ بنتے ہیں۔ اور جو اس کے لیے اجر کا باعث ہوتے ہیں، یہ وہ گھوڑے ہیں جنہیں آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مسلمانوں کے لیے چراگاہ یا باغ میں باندھے۔ وہ گھوڑے اس چراگاہ یا باغ میں سے جو کچھ بھی کھاتے ہیں ان کے کھانے کے بقدر اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ان کی لید اور پیشاب کے بقدر بھی اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور اگر وہ اپنی رسی کو تڑوا کر ایک ٹیلے یا دو ٹیلوں پر دوڑ کر چڑھ جائیں تو ان کے پاؤں کے نشانات کے بقدر اور اس دوران گرنے والی لید پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں لکھ ديتا ہے۔ پھر اگر ان کا مالک انہیں کسی نہر پر لے جائے اور وہ اس میں سے پانی پی لیں حالانکہ اس کا انہیں پانی پلانے کا ارادہ نہ ہو تو پھر بھی وہ جتنا پانی پیتے ہیں اس کے بقدر الله تعالى اس کے لیے نیکیاں لکھ ديتا ہے۔ آپ ﷺ سے دریافت کیا گیاـ اے اللہ کے رسول! گدھوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: گدھوں کے بارے میں مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا تاہم یہ منفرد اور جامع آیت موجود ہے (جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر گدھوں کو نیک کام کے لئے رکھا تو اس پر بھی اجر ملے گا): [فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ] (الزلزلہ:7-8) ترجمہ: ’’پس جس نے ذره برابر نیکی کی ہوگی وه اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذره برابر برائی کی ہوگی وه اسے دیکھ لے گا۔‘‘
الترجمة الإندونيسية Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Tidak seorangpun pemilik emas dan perak yang enggan mengeluarkan zakatnya, kecuali nanti di hari kiamat akan dibuatkan untuknya lempengan dari api, lalu lempengan itu dipanaskan di neraka Jahanam, lalu disetrikakan ke lambung, dahi dan punggung orang itu. Jika lempengan itu dingin, maka dipanaskan lagi. Lalu, disetrikakan lagi dalam satu hari yang lamanya setara dengan lima puluh ribu tahun, sampai diputuskanlah antara sekalian hamba, lalu orang itu dapat mengetahui kelanjutan nasib dirinya, ke surga atau neraka." Ada seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan unta?" Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, "Begitu juga orang yang mempunyai unta, tetapi tidak mau mengeluarkan zakatnya. Di antara zakatnya, yaitu memerah susunya ketika dibawa ke tempat minum untuk diberikan kepada orang yang lewat di sana atau yang sedang mengambil air. Maka pada hari kiamat nanti, dia ditelentangkan ke tanah luas lagi licin dan semua untanya dikumpulkan tanpa ada yang tertinggal seekor pun. Kemudian, unta-unta itu menginjak-injak dan menggigitnya. Apabila unta pertama telah menyiksanya, unta yang lain akan melanjutkan siksaannya dalam masa satu hari yang lamanya setara dengan lima puluh ribu tahun, sampai diputuskanlah antara sekalian hamba, lalu orang itu dapat mengetahui kelanjutan nasib dirinya, ke surga atau neraka." Ada seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan sapi dan kambing?" Beliau menjawab, "Begitu juga dengan orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Pada hari kiamat, dia ditelentangkan ke tanah luas lagi licin, semua sapi dan kambingnya dikumpulkan tanpa ada yang tertinggal seekor pun. Tidak ada yang tanduknya bengkok atau yang tidak bertanduk, bahkan yang tanduknya patah, semuanya menanduk dan menginjak-injak orang itu. Apabila sapi dan kambing pertama telah menyiksanya, kemudian diulang oleh sapi dan kambing yang lain dalam masa satu hari yang lamanya setara dengan lima puluh ribu tahun, sampai diputuskanlah antara sekalian hamba, lalu orang itu dapat mengetahui kelanjutan nasib dirinya, ke surga atau neraka." Ada seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kuda?" Beliau menjawab, "Kuda itu ada tiga macam. Kuda yang dapat mendatangkan dosa bagi pemiliknya, kuda yang dapat menutupi kebutuhan pemiliknya dan kuda yang dapat mendatangkan pahala bagi pemiliknya. Kuda yang dapat mendatangkan dosa bagi pemiliknya, yaitu kuda yang dipelihara oleh pemiliknya dengan maksud untuk dipuji orang lain, menyombongkan diri dan memusuhi Islam. Itulah kuda yang mendatangkan dosa bagi pemiliknya. Adapun kuda yang dapat menutupi kebutuhan pemiliknya, yaitu kuda yang digunakan untuk kepentingan di jalan Allah, kemudian ia tidak melupakan hak dan kewajibannya terhadap Allah. Itulah kuda yang dapat menutupi kebutuhan pemiliknya. Adapun kuda yang dapat mendatangkan pahala bagi pemiliknya, yaitu kuda yang diletakkan di padang rumput untuk kepentingan dakwah dan kepentingan umat Islam. Setiap rumput yang dimakannya akan dicatat sebagai kebaikan bagi pemiliknya, dan semua kotoran dan air seninya pun dicatat sebagai kebaikan bagi pemiliknya. Dan apabila tali kekangnya diputus lalu ia berlari melalui satu atau dua bukit, maka hitungan langkahnya dan kotorannya itu dicatat oleh Allah sebagai kebaikan bagi pemiliknya. Apabila dibawa oleh pemiliknya melewati sebuah sungai lalu kuda itu minum dari sungai itu, padahal pemiliknya tidak bermaksud memberinya minum, maka Allah mencatat apa yang diminumnya itu sebagai suatu kebaikan bagi pemiliknya." Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan keledai?" Beliau menjawab, "Belum ada wahyu yang diturunkan kepadaku tentang keledai, kecuali ayat yang bersifat umum, yaitu ayat yang artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah , niscaya dia akan melihat balasannya pula." (Az-Zalzalah: 7-8)
الترجمة البوسنية Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da kaže: "Rekao je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem: 'Nema niko od posjednika zlata i srebra, za koje ne odvoje zekat, a da im se neće na Sudnjem danu pripremiti u vidu ploča koje će se usijati od vreline u džehennemskoj vatri pa će se na njima pržiti njihove bočne strane, prednje i leđa. Kad god se ohlade vratit će se u prijašnje stanje, u danu koji traje 50 000 godina, sve dok se ne završi suđenje Božijim robovima i svako vidi svoj put ka džennetu ili ka džehennemu.” Rečeno je: - Allahov Poslaniče, a šta za deve? On kaza: ,,Niti će biti vlasnika deva koji ne odvoje zekat, a to je obaveza i na njihovo mlijeko na dan pojenja, a da na Sudnjem danu ne bude strovaljen naglavačke u nepreglednu pustaru, najprostraniju što može biti, gdje neće izostati ni jedno devče a da ga ne pogazi svojim papcima ili ga ujede svojim žvaljama; kada preko njega prođe prva deva vraća se zadnja u danu koji traje 50 000 godina, sve dok se ne završi suđenje Božijim robovima i svako vidi svoj put ka džennetu ili ka džehennemu.” Rečeno je: Allahov Poslaniče: A krave i ovce? On kaza: Niti će biti vlasnika krava i ovaca koji nije podijelio zekat na njih, a da na Sudnjem danu ne bude strovaljen naglavačke u nepreglednu pustaru, gdje neće ništa od njih izostati, ni blago koje ima zakrivljene rogove, ni šukavo ni ono bez rogova a da ga ne zbode svojim rogovima ili pogazi svojim papcima, pa kada preko njega prođe prva vraća se zadnja u danu koji traje 50 000 godina, sve dok se ne završi suđenje Božijim robovima i svako vidi svoj put ka džennetu ili ka džehennemu.” Rečeno je: Allahov Poslaniče: A konji? On kaza: Konji su podijeljeni u tri kategorije: kategorija koja je čovjeku teret/grijeh, kategorija koja mu je za zaklon/zaštita i ona za koju ima nagradu. Ona koja će mu biti teret/grijeh je ona koju čovjek pripremi na Božijem putu ali iz licemjerstva, ponosa i neprijateljstva prema muslimanima. Ta kategorija će mu biti teret/grijeh. Što se tiče one koja će mu biti zaklon to je ona koju odredi za borbu na Božijem putu, a potom ne zaboravi Božiju obavezu na njena leđa i vratove. Ona će mu biti zaklon i zaštita. A kategorija za koju će imati nagradu to je ona koju odredi muslimanima na Allahovom putu koja je na pašnjaku ili u bašči. Neće ništa da pojede od toga pašnjaka ili sa te bašče a da mu ne bude upisano kao dobročinstvo, svaki broj fuškije brojaće se kao vid dobročinstva kao i svako njihovo mokrenje, svako kidanje njihovog julara i trčanje biti će upisano kao dobročinstvo, koliko je njihovih tragova i njihovih fuškija toliko je dobročinstava. Neće sa njima proći vlasnik rijeku pa se napiju iz nje, a on čak nije ni namjeravao da se napoje, a da mu to Uzvišeni Allah ne upiše u dobročinstvo kod svakog gutljaja.” Rečeno je: Allahov Poslaniče a magarad? On kaza: ,,O magarcima mi nije objavljeno ništa osim ovog jedinstvenog općenitog ajeta: (Onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga. ), (Ez-Zelzele: 7-8.)

لا يوجد صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأُحمي عليها في نار جهنم فيكوى بتلك الصفائح جَنْبُه وجَبِينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فالذهب والفضة تجب الزكاة في أعيانهما في كل حال، فإن لم يفعل فجزاؤه ما ذكره النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال: "ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها" فإذا امتنع صاحب الإبل مما أوجب الله عليه فيها من زكاتها وحلبها يوم ورودها على الماء؛ بأن تُحْلب ويسقى من ألبانها المارة والواردين للماء "إلا إذا كان يوم القيامة بُطِح لها بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أوْفَرَ ما كانت.." ، وفي رواية لمسلم : "أعظم ما كانت" أي في الدنيا، زيادة في عقوبته بكثرتها وقوتها وكمال خَلْقِها فتكون أثقل في وطْئِها " كلما مَرَّ عليه أُولاَها، رُدَّ عليه أُخْرَاها"، وفي رواية مسلم: "كلما مَرَّ عليه أُخْراها رُدَّ عليه أولاها" والمعنى أنه سيظل يعذب بها خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: «ولا صاحب بقر ولا غَنَم لاَ يُؤَدِّي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، بُطِح لها بِقَاعٍ قَرْقَرٍ.." يقال فيمن امتنع من زكاة البقر والغنم ما قيل فيمن امتنع من إخراج زكاة الإبل، كما أن ذوات القرون تكون بقرونها ليكون أنكى وأصوب لطعنها ونطحها. "قيل: يا رسول الله فالخيل؟ قال: «الخَيل ثلاثة: هي لرَجُلٍ وِزْرٌ، وهي لرَجُل سِتْر، وهي لِرَجُلٍ أجْرٌ" يعنى أن الخيل ثلاثة أصناف ، الصنف الأول بينه بقوله : "فأمَّا التي هي له وِزْرٌ فَرَجُلٌ ربَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً على أهل الإسلام، فهي له وِزْرٌ" فهذا الرجل الذي أعَدَّ خيله رياء وسمعة وتفاخرا ومعاداة لأهل الإسلام، فهذه تكون عليه وزر يوم القيامة. وأما الصنف الثاني بَيَّنه -عليه الصلاة والسلام- بقوله: "وأما التي هي له سِتْرٌ، فرَجُل ربَطَها في سَبِيل الله، ثم لم يَنْس حَقَّ الله في ظُهورها، ولا رقَابِها، فهي له سِتْرٌ" والمعنى: أن الخيل التي أعَدَّها صاحبها لحاجته، ينتفع بِنَتَاجها ولبنها والحَمل عليها وتأجيرها؛ ليَّكُف بها وجهه عن سؤال الناس كان عمله ذلك في طاعة الله -تعالى- وابتغاء مرضاته، فهي له سِتْر؛ لأنَّ سؤال الناس أموالهم وعند الإنسان كفاية مُحَرَّم "ثم لم يَنْس حق الله في ظُهُورها ولا رقابها" بأن يَرَكبها في سبيل الله -تعالى- أو عند الحاجات ولا يَحْمِل عليها ما لا تُطِيقه، ويتعهدها بما يصلحها ويدفع ضررها عنها فهذه سِتْر لصاحبها من الفَقْر. الصنف الثالث: ذكرها بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "وأما التي هي له أَجْرٌ، فرَجُل ربَطَها في سبيل الله لأهل الإسلام في مَرْج، أو رَوْضَةٍ فما أكلت من ذلك المَرْجِ أو الرَّوْضَةِ من شيء إلا كُتِبَ له عَدَدَ ما أكَلَتْ حسنات وكتب له عَدَد أرْوَاثِهَا وَأبْوَالِهَا حسنات، ولا تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفا أو شَرَفَيْنِ إلا كَتَب الله له عَدَد آثَارِهَا، وَأرْوَاثِهَا حسنات، ولا مَرَّ بها صَاحِبُها على نَهْر، فشَربَت منه، ولا يُريد أن يَسْقِيهَا إلا كَتَب الله له عَدَد ما شَرَبت حسنات" أي: جهزها للجهاد في سبيل الله، سواء كان يجاهد بنفسه عليها أو أوقفها في سبيل الله -تعالى- ليجاهد بها الكفار، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: (من جهز غازيًا فقد غزا)، فهذا الرجل الذي أعَدَّ خَيْله في سبيل الله -تعالى- لإعلاء كلمة الله، كان له بكل ما تأكله من نَبَات الأرض حسنات، حتى بولها وروثها يُكتب له حسنات، (ولا يظلم ربك أحدًا). "ولا تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفا أو شَرَفَيْنِ إلا كَتَب الله له عَدَد آثَارِهَا، وَأرْوَاثِهَا حسنات"، حتى لو قطعت طولها، أي: الحبل التي تُربط به لأجل أن تَرْعى في مكانها، فإذا قطعت الحبل وذهبت ترعى في غير مكانها، كان لصاحبها أجر عَدد آثارها، التي قطعتها، وكذا بولها وأرواثها. "ولا مَرَّ بها صَاحِبُها على نَهْر، فشَربَت منه، ولا يُريد أن يَسْقِيهَا إلا كَتَب الله له عَدَد ما شَرَبت حسنات" والمعنى: أن صاحب الخيل يؤجر على شربها من النهر أو الساقية ولو لم يَنوِ سَقْيها، وله بكل ما شربته حسنات، مع أنه لم يرد سقيها؛ وذلك اكتفاء بالنية السابقة، وهي: نية إعدادها في سبيل الله -تعالى-، فلا يشترط أن تكون النية مصاحبة لجميع العمل من أوله إلى آخره، ما لم يَنْقض نيته بالخروج من ذلك العمل. " قيل: يا رسول الله فالحُمُرُ؟ " أي: ما هو حكمها، هل تأخذ حكم بهيمة الأنعام في وجوب الزكاة فيها ، أو كالخيل؟ " قال: "ما أُنْزِل عليَّ في الحُمُر شيء " أي لم يُنْزِل عليَّ فيها نَصٌ بعينها، لكن نزلت هذه الآية الفَاذَّة الجَامعة" أي العامة المتناولة لكل خير ومعروف. (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره). متفق عليه، وهذه الآية عامة للخير والشر كله؛ لأنه إذا رأى مثقال الذرة، التي هي أحقر الأشياء، وجوزي عليها، فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى، كما قال -تعالى-: (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا وما عملت من سوء تَوَدُّ لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا).

الترجمة الإنجليزية This Hadith was cited in the chapter entitled: ‘Confirming the obligation of Zakah and highlighting its merit’: "Any owner of gold or silver who does not pay what is due on them (i.e. the Zakah), on the Day of Resurrection, plates of fire will be heated for him in the fire of Hell and with them his flank, forehead, and back will be seared. When they cool down, they will be heated again and the same process will be repeated during a day the measure of which is fifty thousand years until judgment is pronounced among the slaves and he sees his path, either to Paradise or to Hell.": Gold and silver are types of wealth on which Zakah is due in all cases. If someone does not pay it, then his punishment is as the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, mentioned in the Hadith. "Any owner of camels who does not pay what is due on them": This means that if an owner of camels refuses to pay out of them what Allah has made obligatory upon him of Zakah and milking them on the day when they come down to water –by milking them and offering their milk to passers-by and those who come to fetch water– then "when the Day of Resurrection comes, he will be thrown (on his back or face) on a vast smooth plain, and they (the camels) will come, more numerous than they have ever been... " Another version in Sahih Muslim reads: "larger than they have ever been…", i.e. bigger in size than they were in the life of this world. This is to increase his punishment by their large number and their larger size and thus their heavier weight when they trample over him, just as horned animals will all have perfect horns in order for their stabs to be sharper and stronger. "As often as the first of them passes over him, the last of them will be made to return and pass over him... ", and according to the narration in Sahih Muslim: "As often as the last of them passes over him, the first of them will be made to return and pass over him...": This means that he will continue to be tortured by them for fifty thousand years, until judgment between slaves is issued, then he will see his destination, either to Paradise or Hell. "It was said: 'O Messenger of Allah, what about cows and sheep?' He said: 'Any owner of cows or sheep who does not pay what is due on them, when the Day of Resurrection comes, he will be thrown on a vast smooth plain...": Those who refuse to pay Zakah for cows and sheep will receive the same punishment as those who refuse to pay Zakah for camels. "It was said: 'O Messenger of Allah, what about horses?' He said: 'Horses are of three types; for a man they are a burden, and for another man they are a shield, and for a third man they are a source of reward": Horses are of three types; he describes the first type by his statement: "The one for whom they are a burden is the person who rears them in order to show off, for vainglory, and for opposing the Muslims; so they are a burden for him." So, this man who rears his horses for the sake of showing off, seeking fame and pride, and to show enmity to the people of Islam, then they will be recorded as a sin for him on the Day of Resurrection. "The one for whom they are a shield is the person who keeps them for the sake of Allah then does not forget the right of Allah concerning their backs and their necks, and so they are a shield for him": This is the second type; meaning that the horse that one rears for his personal need, benefits from its offspring and milk, uses it in carrying, and rents it out; doing these things so that he does not have to beg from people, then this is considered obedience to Allah and a good deed thereby he seeks Allah’s pleasure. In this case, it will be a shield and cover for him, because asking people for their money while one possesses what is sufficient for himself is prohibited. "then does not forget the right of Allah concerning their backs and their necks": by riding them in the cause of Allah or when need arises, and he does not overburden them by loading their backs with what is beyond their ability to carry and by taking care of them in a way that keeps them in a good condition and averts harm away from them. Such horses will be a shield for their owner against poverty. "The one for whom they bring reward is the person who keeps them in a meadow or pasture for the sake of Allah in order to be used for the interest of Muslims. Whatever they eat from that meadow and pasture will be recorded for him as good deeds, and even their dung and urine will be recorded for him as good deeds": The third type of horses –which brings reward– is the horse prepared for striving in the cause of Allah, whether its owner rides it himself or dedicates it to be ridden in the fight against the disbelievers. In another Hadith, the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him said: "Whoever prepares a fighter has indeed fought (i.e. received the reward of fighting)." So this person, who prepares his horse for the sake of Allah to raise the word of Allah on earth, will receive good deeds for every plant that the horse eats from the earth, and even for the horse's urine and dung, he will receive reward, as Allah does not do injustice to anyone. "They will not break their halter and prance a course or two without their hoof marks and their dung written for him as good deeds": Even if the horses cut the rope by which they are tied to make them graze in place, and they wander and graze elsewhere, then their owner would still get good deeds for their hoof marks and their urine and dung. "And their owner does not take them past a river from which they drink, though he did not intend thereby to quench their thirst, but Allah will record for him the amount they drink as good deeds": the owner of the horse will receive reward for the water it drinks from a river or a stream even if he did not intend to give it drink, because of his original intention which is preparing this horse to be used for the sake of Allah. It is not a condition that one’s intention is associated with every action of a deed from the beginning to the end, unless he revokes his intention by abandoning that action. "It was asked: 'O Messenger of Allah, what about donkeys?' ": i.e. what is the ruling regarding donkeys? Do they take the same ruling as livestock with regards to the obligation of paying Zakah, or are they like horses? The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, replied that no text had been revealed to him in regard to donkeys in particular; however, a verse was revealed to him that covers all deeds: {So whoever does an atom's weight of good will see it. And whoever does an atom's weight of evil will see it.} [Surat-uz-Zalzalah:7-8] This verse is general for all good and evil deeds, because if a person is able to see the reward of his deed that is as little as an atom’s weight, which is the tiniest and most insignificant thing, and be recompensed for it, then he will see and be recompensed for whatever is bigger than it with greater reason, as Allah Almighty says (what means): {The Day every soul will find what it has done of good present before it and what it has done of evil, it will wish that between itself and that (evil) was a great distance...} [Surat Aal `Imraan:30] This Hadith was narrated by Al-Bukhari and Muslim, and this is the wording of Muslim.
الترجمة الفرنسية L’auteur (qu'Allah lui fasse miséricorde) a évoqué ce Ḥadith dans le chapitre : Confirmation de l'obligation de verser l’aumône légale (« Az-Zakât ») ainsi que son mérite. « Il n’est pas de détenteur d’or ou d’argent qui ne s’acquitte pas de son droit sans qu’au Jour de la Résurrection on en fasse des plaques de feu à son intention que l’on chauffera à blanc dans le feu de l’Enfer. Ses flancs, son front et son dos en seront cautérisés. Chaque fois que les plaques refroidiront, on les replongera dans le feu pour les réappliquer sur lui. Le châtiment durera une journée équivalente à cinquante mille ans, jusqu’à ce que le Jugement soit rendu à l’encontre des gens, et alors il verra sa destinée : soit au Paradis, soit en Enfer. » Par conséquent, l’aumône légale est obligatoire pour l’or et l’argent. Celui qui ne la paie pas aura comme châtiment ce que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a annoncé. Il a dit : « Il en va de même pour le propriétaire de chameaux qui ne s’acquitte pas de leur droit. » Le propriétaire de chameaux qui ne s’acquitte pas du droit prescrit par Allah en ce qui concerne leur aumône légale ni de les traire le jour de leur abreuvement puis de distribuer le lait à ceux qui croisent le troupeau au niveau du point d’eau où ils s’abreuvent, alors « au Jour de la Résurrection, on l’allongera dans une vaste plaine étendue en présence de ses bêtes, aussi magnifiques (nombreuses, grasses et fortes) qu’elles étaient. » Et dans une version Muslim : « aussi opulentes qu’elles étaient. » C’est-à-dire : en ce bas monde afin qu’on lui accroisse son châtiment par le nombre de bêtes, leur force et leur parfait état physique qui seront de cette sorte plus lourdes lorsqu’elles le piétineront. Il en est de même des bêtes qui auront des cornes lorsqu’elles aussi les encorneront et les transperceront de manière plus ciblée. « A chaque fois que les premières passeront, on ramènera alors les dernières. » Et dans une version de Muslim : « A chaque fois que les dernières passeront, on ramènera alors les premières. » Ici, le sens voulu est que leur châtiment perdurera pendant cinquante mille ans jusqu’à ce que le Jugement soit rendu entre les serviteurs. « Ensuite, on lui montrera sa destinée : soit au Paradis, soit en Enfer. » On demanda ensuite : « Ô Messager d’Allah ! Et les vaches et les moutons ? » Il répliqua : « Il en est de même pour le propriétaire de vaches et de moutons qui ne s’acquitte pas de leur droit. Au Jour de la Résurrection, on l’allongera dans une vaste plaine étendue en présence de ses bêtes, dont aucune ne manquera. Pas une seule n’aura les cornes arquées, manquantes ou brisées. Elles l’encorneront et le piétineront. » Celui qui n’aura pas versé l’aumône légale des vaches et des moutons aura le même sort que celui qui ne l’a pas versée pour les chameaux. On demanda encore : « Ô Messager d’Allah ! Et les chevaux ? » Il répondit : « Les chevaux sont de trois types : Ils peuvent être une source de péché, de sauvegarde ou de récompense pour l’homme. » En somme, les chevaux sont de trois catégories : La première catégorie a été clairement décrite dans la parole du Prophète (sur lui la paix et le salut) : « Quant à ceux qui lui sont une source de péché, ce sont ceux qu’il destine à l’ostentation, la vanité et l’hostilité envers les partisans de l’islam. Ils seront donc pour lui source de péché. » En effet, celui qui a préparé son cheval par ostentation visuelle et auditive et par vanité et hostilité envers les partisans de l’islam, alors cela sera pour lui un péché le Jour de la Résurrection. La seconde catégorie, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Quant à ceux qui sont pour lui une sauvegarde [de sa dignité], ce sont ceux qu’il destine à la voie d’Allah, mais n’oublie pas le dû d’Allah qui les lui a donnés comme montures et possessions. Ainsi, ils seront pour lui une sauvegarde. » Le cheval qu’il aura préparé pour son besoin en profitant ainsi de sa production, de son lait, des marchandises qu’il porte sur son dos et de sa location afin de préserver sa personne de demander la charité aux gens, fera de son œuvre une obéissance pour Allah, Le Très-Haut, et une recherche de Sa Satisfaction. Cela sera donc pour lui une sauvegarde, car pour l’individu, le fait de mendier auprès des gens leurs biens en ayant de quoi subsister est illicite. « Mais, il n’oublie pas le dû d’Allah qui les lui a donnés comme montures et possessions. » C’est-à-dire : il monte sa monture dans la voie d’Allah ou pour ses besoins personnels. Il ne la charge pas plus que ce qu’elle peut supporter comme charges et il n’oublie pas de s’assurer de son bon état en la traitant convenablement, en lui donnant ce dont elle a besoin et en repoussant tout mal qui pourrait la toucher. Ainsi, cette monture sera donc, pour son propriétaire, une sauvegarde contre la pauvreté. La troisième catégorie, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Quant à ceux qui le gratifient d’une récompense, ce sont ceux qui sont dans un pré ou une prairie et qu’il destine à l’usage des partisans de l’islam dans la voie d’Allah. Ils ne mangeront rien de ce pré ou de cette prairie sans qu’il ne lui soit inscrit autant de bonnes actions au nombre de leurs crottins et en quantité de leurs urines. Ils ne rompront pas leurs entraves pour une ou deux galopades sans qu’Allah ne lui inscrive autant de bonnes actions que leurs foulées et leurs crottins. Leur maître ne les emmènera pas, passant par une rivière où ils s’abreuveront alors qu’il ne souhaitait pas le faire, sans qu’Allah ne lui compte autant de bonnes actions que d’eau avalée. » C’est-à-dire : il l’a préparé pour le combat dans la voie d’Allah, que ce soit lui qui y participe personnellement en le montant ou en l’ayant donné à titre de legs pieux inaliénable (« Waqf ») dans le sentier d'Allah, Le Très-Haut, afin de combattre les mécréants. En effet, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Certes, celui qui équipe un combattant a participé au combat. » Par conséquent, celui qui aura préparé son cheval dans la voie d’Allah et pour que la parole d’Allah, Exalté soit-Il, soit la plus haute, alors pour chaque brin d'herbe mangé dans ce pré il aura une bonne action. De même, on lui inscrira autant de bonnes actions pour son urine et ses crottins. Et ton Seigneur n’opprime personne. « Ils ne rompront pas leurs entraves… » : C’est-à-dire : la corde avec laquelle on l’attache lorsqu’il paît dans son endroit. Même si la corde rompait et qu’il aille paître dans un autre endroit, alors son propriétaire en serait récompensé et aurait autant de bonnes actions que leurs foulées et leurs crottins. Comme il le dit : « …pour une ou deux galopades sans qu’Allah ne lui inscrive autant de bonnes actions que leurs foulées et leurs crottins. » « Leur maître ne les emmènera pas en passant par une rivière où ils s’abreuveront, alors qu’il ne souhaitait pas le faire, sans qu’Allah ne lui compte autant de bonnes actions que d’eau avalée. » C’est-à-dire : son propriétaire sera récompensé pour l’eau que son cheval aura bu de la rivière ou de celle dont on l’aura abreuvé, et cela même s’il n’avait pas eu l’intention de l’abreuver. Il aura autant de bonnes actions que d’eau avalée par son cheval, car cela repose sur son intention préalable qui repose sur le fait qu’il a destiné sa monture dans la voie d’Allah, Le Très-Haut. Donc, l’intention n’a pas besoin d’accompagner à tout moment les œuvres du début jusqu’à la fin tant que celle-ci ne quitte pas l’œuvre accomplie. « On demanda enfin : « Ô Messager d’Allah ! Et les ânes ? » C’est-à-dire : Qu’en est-il de leur jugement ? Ont-ils le même jugement que les bovins et les ovins ou les équidés en ce qui concerne l’obligation de verser pour eux l’aumône légale ? » Il répondit : « Rien ne m’a été révélé au sujet des ânes, si ce n’est ce verset unique et général : {(Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d’un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d’un atome, le verra.)} [Coran : 99/7 et 8]. En effet, ce verset est général pour tout le bien et tout le mal. Celui qui se verra récompensé pour le poids d’un atome, qui est une chose extrêmement dérisoire et insignifiante, le sera à plus forte raison, si cette chose est plus grande et plus importante. Comme Allah (Gloire à Lui) l’a dit : {(Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu’elle aura fait de bien et ce qu’elle aura fait de mal, alors elle souhaitera qu’il y ait entre elle et ce mal une longue distance !)} [Coran : 3) /30].
الترجمة الأسبانية Este hadiz que ha recogido el recopilador, Al-lah lo cubra de su misericordia, se enmarca en el apartado de la obligación de dar azaque (zakat) y su gran beneficio. Así que, toda persona poseedora de oro o plata y que no pague por ello el correspondiente azaque (zakat), llegado el Día del Juicio, verá su oro y su plata fundidos en láminas de fuego y calentadas en el Fuego del Infierno que le serían aplicadas en sus costados, su frente y su espalda. Siempre que estas láminas se enfriaran, volverían a ser calentadas y aplicadas en un día equivalente a cincuenta mil años de duración. Y así hasta que termine el veredicto de toda la gente y sepa si su camino a seguir es hacia el Jardín o hacia el Fuego. Así pues, quien posea oro o plata debe pagar el correspondiente azaque por ellos, si no quiere que su destino sea como se detallado más arriba. Luego el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: “el propietario de camellos que no pague por ellos el correspondiente azaque y por su leche que debiera dar a los pobres el día que los animales fuesen a abrevar. Si no lo hiciera, esa persona sería lanzada el Día del Juicio sobre una vasta y plana llanura, y sería pisoteada sin parar por los camellos que poseía...”. En el relato transmitido por Muslim: “sus camellos serán traídos en su mejor estado”, esto es, para infringirle un castigo más severo, los camellos que lo pisotearán estarán es su mejor forma y peso, para que así su pisada sea más fuerte y grave. Así, los animales que posean cuernos también serán traídos con sus cuernos afilados para su embiste sea más certero y duro. “Cuando el último de ellos hubiera terminado de pasar, el primero volvería de nuevo a comenzar el proceso”. En el relato transmitido por Muslim: “cada vez que pasa el último por encima de él, vuelven a empezar por el primero”. El significado es que seguirán pasando durante un periodo de cincuenta mil años, hasta que termine el veredicto de toda la gente y sepa si su camino a seguir es hacia el Jardín o hacia el Fuego. Luego, le preguntaron: “¡Oh Mensajero de Al-lah! ¿Y los dueños de las vacas y los rebaños de ovejas?” Dijo: ‘De la misma manera, la persona propietaria de vacas y corderos que no pagara por ellas el correspondiente azaque sería lanzada el Día del Juicio sobre una vasta y plana llanura...”. Se les aplica lo mismo que se ha dicho en el caso del propietario de camellos que no pague su azaque correspondiente. Luego, le preguntaron: “¡Oh Mensajero de Al-lah! ¿Y qué ocurriría con los propietarios de caballos?” Dijo: “Los caballos son de tres categorías: los que son una carga o un castigo para su dueño; los que le sirven de protección; y los que son motivo de recompensa para él”. En cuanto a los que son una carga para su dueño, son aquellos que son criados para ser exhibidos y para que la gente hable de su dueño, o por soberbia, o para utilizarlos contra los musulmanes. En la segunda categoría, nos aclaró Al-lah le bendiga y le dé paz, que son los que sirven de protección a su dueño son aquellos que éste utiliza para servir en la causa de Al-lah y no olvida pagar los derechos de Al-lah como montura o por su valor”, es decir, es el tipo de caballo que el dueño ha cría para cubrir sus necesidades, aprovechándose de su leche, carga y alquiler, para así no tener que depender de los demás. Si su trabajo se encamina a la adoración de Al-lah y la búsqueda de Su satisfacción, el caballo será una protección para él, ya que el pedirle a la gente dinero o riquezas cuando esa persona que pide tiene ya suficientes riquezas se considera ilícito. “Y no olvida pagar los derechos de Al-lah como montura o por su valor”, esto es, que debe montarlos por la causa de Al-lah o en caso de necesidad y que no debe cargarlos por encima de sus posibilidades, velar por su bien y protegerlos de lo que les pueda dañar. Este tipo de caballos son entonces una protección para su dueño de la pobreza. La tercera categoría: “Los que son motivo de recompensa para su dueño son aquellos que son criados en parques y jardines en pastos verdes y frescos, para ser utilizados por los musulmanes en la causa de Al-lah. Y por cada paja y hoja de forraje que comieran de esos prados, se apuntaría una buena acción (hásana) a su propietario. Y cuando estos animales expulsaran sus excrementos y su orina, estos actos se le apuntarían a él en igual número de buenas acciones. Por cada trozo de brida que sea utilizado y rompa al montarlos, por cada montículo que salten y por cada sonido de las patas o marcas del casco del animal, le serían registradas en su haber igual número de buenas acciones. Y cuando su amo los lleve al abrevadero, tanto si pretende que beban como si no, por cada trago de agua que bebieran se contará como una buena acción a su favor”. Esto es, que los prepara para combatir sobre ellos por la causa de Al-lah o los cede para que se combata con ellos a los que incrédulos. En este sentido, el Mensajero de Al-lah dice en otro hadiz: “Quien prepare a un combatiente para la conquista, ha conquistado”. Por lo tanto, este hombre que ha preparado su caballo para elevar la palabra de Al-lah, toda la hierba que coma su caballo se le computará como buenas acciones, incluida su orina y sus excrementos. Y tu Señor jamás será injusto con nadie. “Por cada trozo de brida que sea utilizado y rompa al montarlos, por cada montículo que salten y por cada sonido de las patas o marcas del casco del animal, le serían registradas en su haber igual número de buenas acciones”. Esto es, si se rompe la cuerda que le ata para que paste en un lugar determinado y el caballo escapa y pasta en otro lugar, toda la hierba que coma y los pasos que dé se le computarán al dueño como buenas acciones, lo mismo que ocurre con su orina y excrementos. “Y cuando su amo los lleve al abrevadero, tanto si pretende que beban como si no, por cada trago de agua que bebieran se contará como una buena acción a su favor”. Se refiere aquí a que el dueño del caballo será recompensado por darle de beber del río o de la acequia, incluso cuando no tenía la intención de darle de beber y que todo lo que beba se le recompensará como buenas acciones, a pesar de no haber tenido la intención de darle de beber. Basta con su intención inicial: la de prepararla para la causa de Al-lah, puesto que no es condición imprescindible que la intención vaya asociada a todos los actos desde el primero hasta el último, siempre y cuando no haya una intención contraria que le haga desviarse de ese propósito inicial. “Después le preguntaron al Profeta, Al-lah le bendiga y le dé paz: ‘¡Oh Mensajero de Al-lah! ¿Y qué hay de los asnos?’”, esto es, cuál es su veredicto en lo que respecta a la obligación de dar azaque, ¿se le aplica la misma norma que los caballos? “Él dijo: ‘¡Nada se me ha revelado respecto a ellos, excepto esta singular y completa aleya!: ‘Pues, quien haya hecho el peso de una brizna de bien lo verá, y quien haya hecho el peso de una brizna de mal, lo verá’ [Corán, 99:7-8]”. Es un hadiz consensuado. Es la transmisión de Muslim. Esta aleya integra de forma general todo el bien y todo el mal, puesto que si se obra el peso de una brizna, que es la parte más ínfima, se recompensa por ello, y por ende todo lo que sea superior a eso. Así dice Al-lah Todopoderoso: “El Día en que cada ser humano encuentre ante sí todo el bien que haya hecho y todo el mal que haya hecho, [muchos] desearán verse muy lejos de ese [Día]” [Corán, 3:30].
الترجمة الأوردية یہ حدیث جس کا ذکر مولف رحمہ اللہ نے زکوۃ کے وجوب کی تاکید اور اس کی فضیلت کے بیان کے باب میں کیا ہے کہ: ’’جو شخص بھی سونے و چاندی کا مالک ہو لیکن وہ ان کا حق ادا نہ کرے تو روز قیامت اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائى جائیں گی جنہیں آگ میں تپايا جائے گا اور ان سے اس کے پہلو، پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا اور جوں ہی یہ ٹھنڈی ہوں گی انہیں دوبارہ آگ میں تپایا جائے گا۔ یہ سب ایک ایسے دن میں ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالی بندوں کے مابین فیصلہ کر دے گا اور پھر وہ شخص جنت يا دوزخ کی طرف اپنی راہ ديکھے گا۔ ‘‘ تو سونے اور چاندی کی ذات ميں ہر حال میں زکوۃ واجب ہے۔ اگر آدمی زکوۃ نہ نکالے تو پھر اس کی سزا وہی ہوگی جو نبی ﷺ نے ذکر کی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ’’اونٹوں کا مالک جو ان کا حق ادا نہیں کرتا۔” چنانچہ اگر اونٹوں کا مالک ان میں سے اللہ کی طرف سے واجب کردہ زکوۃ نہ نکالے اور جس دن وہ پانی پیتے ہیں اس دن ان کا دودھ دوہ کر راہ گیروں اور گھاٹ پر آنے والوں کو نہ پلائے، تو ’’قیامت کے دن اسے ایک ہموار میدان میں ان اونٹوں کے سامنے اوندھا ڈال دیا جائے گا جو گنتی میں پورے اور پہلے سے بھی موٹے تازے ہوں گے۔‘‘ مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ: ’’یہ پہلے سے بھی بڑے ہوں گے۔‘‘ یعنی دنیا میں جتنے بڑے تھے اس سے زیادہ بڑے ہوں گے۔ ایسا اس کی سزا میں اضافہ کرنے کے لیے ہوگا بایں طور کہ وہ بہت زیادہ، طاقتور اور پورے ڈیل ڈول والے ہوں گے اور یوں روندنے میں بہت بھاری ہوں گے، اسی طرح وہ جانور جن کے سینگ ہوتے ہیں وہ اپنے سینگوں سمیت وہاں ہوں گے تاکہ خوب زخمی کریں اور صحیح طور پر ٹکر مار سکیں۔ ’’جب بھی آگے والے اس پر سے گزر کر نکل جائیں گے تو پیچھے والے آجائیں گے۔‘‘ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے: ’’جب ان کے آخر والے اس پر سے گزر چکیں گے تو پہلے والے اس پر دوبارہ لوٹا دیے جائيں گے۔‘‘ مطلب یہ کہ اسے پچاس ہزار سال تک برابر عذاب دیا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ بندوں کے مابین فیصلہ کرديا جائے، پھر وہ شخص جنت یا جہنم کی طرف اپنا راستہ دیکھ لے گا۔ پوچھا گیا کہ : اے اللہ کے رسول! گائے اور بھیڑ بکریوں کا معاملہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ’’جوشخص گایوں اور بکریوں کا مالک ہو اور ان کا حق ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اسے ایک ہموار میدان میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا۔‘‘ جو بندہ گائے اور بکریوں کی زکوۃ ادا نہیں کرتا اس کے بارے میں بھی وہی کچھ کہا جائے گا جو اس شخص کے بارے میں کہا گیا جو اونٹوں کی زکوۃ نہیں دیتا۔ آپ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ: اے اللہ کے رسول! گھوڑوں کا کیا حکم ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ’’گھوڑے تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو آدمی کے لیے گناہ کا موجب اور بوجھ ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو اس کے لیے پردہ ہوتے ہیں اور تیسرے وہ جو اس کے لیے اجر کا باعث ہوتے ہیں۔‘‘ یعنی گھوڑوں کی تین قسميں ہیں: پہلی قسم کی وضاحت آپ ﷺ نے یہ فرما کر کی کہ: ’’رہے وہ جو اس کے لیے گناہ کا باعث اور بوجھ ہوتے ہیں، تو یہ وہ گھوڑے ہیں جنہیں وہ ریاکاری، اظہارِ فخر اور اہل اسلام سے دشمنی کے لیے پالتا ہے۔ یہ اس کے لیے گناہ کا باعث ہوتے ہیں۔‘‘ یہ شخص جو اپنے گھوڑوں کو ریاکاری، دکھاوے، اظہار فخر اور مسلمانوں کی عداوت کی غرض سے پالتا ہے وہ روزِ قيامت اس کے لیے بوجھ ہوں گے۔ دوسری قسم کی تفصیل آپ ﷺ نے ان الفاظ میں فرمائی: ’’ اور رہے وہ گھوڑے جو اس کے لیے پردہ بنتے ہیں، تو یہ وہ ہیں جنہیں آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے باندھے اور ان کی پشت اور گردنوں کے بارے میں اللہ کے حق کو فراموش نہ کرے۔ تو یہ اس کے لیے پردہ اور آڑ بنتے ہیں۔‘‘ یعنی وہ گھوڑے جسے ان کے مالک نے اپنی ضرورت کے لیے پالا بایں طور کہ ان سے پیدا ہونے والے بچوں اور ان کے دودھ سے اس نے فائدہ اٹھایا، ان پر بوجھ لادے اور اسے کرایہ پر دیے تاکہ (ان سے حاصل ہونے والی آمدن کی وجہ سے وہ اپنی ضروریات پوری کرے اور) اسے لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے تو اس کا یہ عمل اللہ کی اطاعت اور اس کی خوشنودی کے لیے متصور ہوگا اور یہ اس کے لیے آڑ بنیں گے کیونکہ اس وقت لوگوں سے کچھ مانگنا، جب کہ بندے کے پاس بقدر کفایت مال موجود ہو، حرام ہے۔ “پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کی پیٹھ اور گردنوں کے بارے میں اللہ کے حق کو بھی نہیں بھولتا۔” بایں طور کہ اللہ کے راستے میں جہاد کی غرض سے یا دیگر ضروریات کے لیے ان پر سوار ہوتا ہے اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادتا، ان کا اچھے انداز میں خیال رکھتا اور دیکھ بھال کرتا ہے اور نقصان دہ چیزوں سے ان کو بچاتا ہے تو یہ اس شخص کے ليے فقر و محتاجگی سے پردہ بن جاتے ہیں۔ تیسری قسم کے گھوڑوں کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا: ’’البتہ جو اس کے لیے اجر کا باعث ہوتے ہیں، یہ وہ گھوڑے ہیں جنہیں آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کی غرض سے مسلمانوں کے لیے چراگاہ یا باغ میں باندھ رکھتا ہے۔ وہ گھوڑے اس چراگاہ یا باغ میں سے جو کچھ بھی کھائیں گے ان کے کھانے کے بقدر اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی اور ان کی لید اور پیشاب کے بقدر بھی اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ پھر اگر ان کا مالک انہیں کسی نہر پر لے جائے اور وہ اس میں سے پانی پی لیں حالانکہ اس کا انہیں پانی پلانے کا ارادہ نہ ہو تو پھر بھی وہ جتنا پانی پیتے ہیں اس کے بقدر اس کے لیے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔‘‘ یعنی اس نے انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار کیا ہو چاہے وہ ان پر خود جہاد کرتا ہو یا پھر اس نے انہیں اللہ کے راہ میں اس مقصد کے لیے وقف کردیا ہو کہ ان پر بیٹھ کر کفار سے جہاد کیا جائے۔ آپ ﷺ کا فرمان ہے: ’’جس نے کسی مجاہد کو جہاد کے لیے (سامان جہاد فراہم کر کے اسے) تیار کیا اس نے گویا بذات خود جہاد کیا۔‘‘ یہ شخص جس نے اپنے گھوڑے اللہ کی راہ میں اس کے دین کی سر بلندی کے لیے تیار کئے اس کے لیے ہر اس شے کے بدلے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں جسے وہ زمین کے سبزے میں سے کھاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پیشاب اور لید کے بدلے میں بھی اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اورتمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ’’اور اگر وہ اپنی رسی کو توڑ کر ایک ٹیلے یا دو ٹیلوں پر دوڑ کر چڑھ جائیں تو ان کے پاؤں کے نشانات اور اس دوران گرنے والی لید پر بھی اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔‘‘ یعنی وہ رسی جس سے اسے باندھا جاتا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پر چرتے رہیں انہیں توڑ کر وہ کسی اور جگہ چرنے نکل جائیں تو اس صورت میں ان کے مالک کو ان کے پاؤں کے نشانات کی تعداد کے برابر اجر ملتا ہے جن پر وہ چل کر گئے ہوں گے اور اسی طرح اس کے پیشاب اور لید پر بھی اجر ملتا ہے۔ ’’پھر اگر ان کا مالک انہیں کسی نہر پر لے جائے اور وہ اس میں سے پانی پی لیں حالانکہ اس کا انہیں پانی پلانے کا ارادہ نہ ہو تو پھر بھی وہ جتنا پانی پیتے ہیں اس کے بقدر اس کے لئے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔‘‘ یعنی یہ اگر نہر یا رہٹ سے پانی پئیں تو اس پر بھی ان کے مالک کو اجر دیا جاتا ہے، اگرچہ انہیں پانی پلانے کی اس کی نیت نہ بھی ہو۔ وہ جس قدر پانی پیئں گے اسی قدر ان کے مالک کو نیکیاں ملیں گی، حالانکہ اس کا انہیں پانی پلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ (اجر کا مستحق ہونے کے لیے) اس کی سابقہ نیت ہی کافی ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے انہیں تیار کرنے کی نیت، سارے عمل کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک ہمہ وقت ہونا ضروری نہیں ہے، جب تک کہ آدمی اس عمل سے نکل کر نیت ختم نہ کردے۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا: ’’اے اللہ کے رسول! گدھوں کا کیا حکم ہے؟‘‘ یعنی زکوۃ کے واجب ہونے کے بارے میں ان کا حکم وہی ہے جو چوپایوں کا ہے یا پھر یہ گھوڑوں کی مانند ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ’’گدھوں کے بارے میں مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے۔‘‘ یعنی ان کے بارے میں کوئی معین نص نازل نہیں ہوئی ہے، تاہم یہ منفرد اور جامع آیت ضرور نازل ہوئی ہے جو عام ہے اور ہر خیر اور نیکی کے عمل کو شامل ہے: [فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔] (الزلزلہ:7-8) ترجمہ: ’’پس جس نے ذره برابر نیکی کی ہوگی وه اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذره برابر برائی کی ہوگی وه اسے دیکھ لے گا۔‘‘ یہ حدیث صحیح بخاری وصحیح مسلم دونوں میں موجود ہے لیکن یہ الفاظ مسلم شریف کی روایت کے ہیں۔ یہ آیت تمام قسم کے خیر وشر کے ليے عام ہے۔ کیونکہ جب آدمی ذرہ برابر بھی عمل دیکھے گا جو بہت ہی معمولی اور حقير شے ہوتی ہے اور اس پر اسے بدلہ ملے گا تو اس سے بڑی چیزوں پر تو اسے بطریق اولی جزا وسزا ملے گی۔ جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: [يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا] (آل عمران: 30) ترجمہ: ’’جس دن ہر نفس (شخص) اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش! اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔‘‘
الترجمة الإندونيسية Tidak seorangpun yang memiliki emas dan perak yang enggan menunaikan zakatnya, melainkan ketika pada hari kiamat akan dibuatkan baginya lempengan-lempengan dari api dan dipanaskan di neraka Jahanam. Setelah itu, lambung, kening dan punggungnya disetrika dengan lempengan tersebut. Setiap kali lempengan itu mendingin, dipanaskan kembali. Hal itu terjadi dalam sehari yang lamanya setara dengan lima puluh ribu tahun. Sampai ia diputuskan di antara para hamba, lalu orang itu dapat mengetahui kelanjutan nasib dirinya, ke surga atau neraka. Dengan demikian, bagaimanapun keadaannya emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya dari jenis barangnya. Jika dia tidak melakukannya, maka balasannya sebagaimana yang dituturkan oleh Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau bersabda, "Dan tidaklah pemilik unta yang tidak menunaikan kewajibannya dari unta tersebut." Jika pemilik unta enggan melakukan apa yang telah diwajibkan kepadanya berupa zakat unta dan susunya pada saat mendatangi tempat air minumnya, yaitu dengan cara memerah susunya ketika dibawa ke tempat minum untuk diberikan kepada orang yang lewat di sana atau yang sedang mengambil air, "melainkan pada hari kiamat nanti, pemiliknya ditelentangkan di tanah luas lagi licin dan semua untanya dikumpulkan tanpa ada yang tertinggal seekor pun..." Dalam riwayat Muslim, "Lebih besar." Yakni, daripada unta di dunia, sebagai tambahan dalam siksanya dengan jumlah dan kekuatan serta kesempurnaan bentuknya sehingga lebih berat dalam injakannya. Sebagaimana binatang-binatang bertanduk (menanduk) dengan tanduknya agar lebih melukai dan lebih tepat tusukan dan tandukannya. "Setelah unta yang pertama melewatinya, maka unta yang lain mendatanginya." Dalam riwayat Muslim, "Setelah unta yang terakhir melewatinya, maka unta yang pertama dikembalikan kepadanya." Maknanya bahwa orang itu akan terus-menerus disiksa seperti itu selama lima puluh ribu tahun, sampai diputuskan di antara para hamba. Lalu orang itu dapat mengetahui kelanjutan nasib dirinya, ke surga atau neraka. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan sapi dan domba?" Beliau bersabda, "Tidaklah pemilik sapi dan domba yang tidak menunaikan kewajibannya dari ternaknya itu, melainkan pada hari kiamat dia akan ditelentangkan di tanah luas lagi licin..." Dikatakan kepada orang yang enggan mengeluarkan zakat sapi dan domba sebagaimana yang dikatakan kepada orang yang enggan mengeluarkan zakat unta. Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kuda?" Beliau bersabda, "Kuda itu ada tiga macam; kuda yang dapat mendatangkan dosa bagi pemiliknya, kuda yang dapat menutupi kebutuhan pemiliknya dan kuda yang dapat mendatangkan pahala bagi pemiliknya." Maksudnya, kuda itu tiga jenis: jenis pertama diterangkan oleh sabdanya: "Adapun kuda yang dapat mendatangkan dosa bagi pemiliknya, yaitu kuda yang dipelihara oleh pemiliknya dengan maksud untuk dipuji orang lain, menyombongkan diri dan untuk memusuhi Islam. Itulah kuda yang mendatangkan dosa bagi pemiliknya." Orang yang mempersiapkan kudanya karena riya, (mencari) popularitas, untuk kebanggaan dan memusuhi Islam, maka kudanya itu mendatangkan dosa baginya pada hari kiamat. Adapun jenis kedua dijelaskan oleh Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan sabdanya: "Adapun kuda yang dapat menutupi kebutuhan pemiliknya, yaitu kuda yang digunakan untuk kepentingan di jalan Allah, kemudian ia tidak melupakan hak dan kewajibannya terhadap Allah. Itulah kuda yang dapat menutupi kebutuhan pemiliknya." Maknanya, sesungguhnya kuda yang telah disiapkan oleh pemiliknya untuk kebutuhannya; ia mendapatkan manfaat dengan hasilnya, susunya, menjadikannya alat angkut dan menyewakannya sehingga dengan kuda itu dia dapat menutupi kebutuhannya dari meminta kepada manusia, maka perbuatannya itu termasuk dalam ketaatan kepada Allah dan mencari keridaan-Nya. Dengan demikian, kuda itu dapat menutupi kebutuhan pemiliknya. Sebab, mengemis harta manusia padahal orang itu berkecukupan, maka hal tersebut diharamkan." Kemudian ia tidak melupakan hak Allah di atas punggungnya dan juga lehernya," yaitu dengan mengendarainya di jalan Allah -Ta'ālā- atau saat ada berbagai kebutuhan, tidak memikulkan kepadanya sesuatu yang tidak disanggupinya, dan mengurusnya sebaik mungkin dan mencegah bahaya darinya. Dengan demikian, kuda itu dapat menutupi kebutuhan pemiliknya dari kefakiran. Jenis ketiga disebutkan dalam sabda beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Adapun kuda yang dapat mendatangkan pahala bagi pemiliknya, yaitu kuda yang diletakkan di padang rumput untuk kepentingan dakwah dan kepentingan umat Islam, maka tidaklah kuda itu makan sedikit saja dari tanaman tersebut, melainkan dicatat untuk pemiliknya kebaikan sebanyak yang dimakan kudanya. Dan dicatat juga kebaikan untuknya sebanyak kotoran dan kencingnya. Dan tidak pula tali kekangnya diputus lalu berlari melewati satu atau dua bukit, melainkan Allah catat untuk pemiliknya kebaikan sebanyak tapak (kakinya) dan kotorannya. Dan tidak juga pemiliknya melewati sebuah sungai lalu kuda tersebut minum dari sungai itu, padahal pemiliknya tidak bermaksud memberinya minum, melainkan Allah catat untuknya kebaikan sebanyak air yang diminum kudanya." Yakni, orang itu mempersiapkan kuda tersebut untuk jihad di jalan Allah, baik berjihad dengan dirinya sendiri atau mewakafkannya di jalan Allah -Ta'ālā- untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Barangsiapa mempersiapkan seorang pejuang, maka ia telah berperang." Orang yang mempersiapkan kudanya di jalan Allah -Ta'ālā- untuk meninggikan kalimat Allah, maka baginya kebaikan dari segala yang dimakan kuda itu berupa tanaman bumi sampai kencingnya dan kotorannya dicatat sebagai kebaikan untuknya, dan Rabbmu tidak menzalimi siapa pun. "Dan tidak pula tali kekang kuda itu diputus lalu berlari melewati satu atau dua bukit, melainkan Allah catat untuk pemiliknya kebaikan sebanyak tapak (kakinya) dan kotorannya," hingga meskipun ia memutuskan tali kekangnya, yaitu tali pengikatnya sehingga dia bisa merumput di tempat tersebut. Apabila tali kekangnya diputus dan dia pergi mencari rumput di tempat lain, maka bagi pemiliknya pahala sebanyak tapak (kakinya) yang telah ditempuhnya. Demikian juga air kencing dan kotorannya. "Dan tidak pula pemiliknya melewati sebuah sungai dengan kudanya itu, lalu kuda tersebut minum dari sungai itu, padahal ia tidak bermaksud memberinya minum, melainkan Allah catat untuknya kebaikan sebanyak air yang diminum kudanya." Artinya bahwa pemilik kuda itu mendapatkan pahala karena kuda itu minum di sungai atau selokan meskipun dia tidak berniat memberinya minum. Dia mendapatkan pahala dari setiap yang diminum kuda itu. Padahal dia tidak menginginkan untuk memberinya minum. Ini cukup dengan niat sebelumnya, yaitu niat mempersiapkan kuda itu di jalan Allah -Ta'ālā-. Dengan demikian, niat itu tidak harus disertakan untuk semua amal dari awal sampai akhirnya, selama dia tidak membatalkan niatnya dengan keluar dari pekerjaan itu. Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan keledai?" Yakni, apa hukum keledai, apakah diambil hukum binatang ternak dalam kewajiban zakat atau seperti kuda? Beliau bersabda, "Belum ada wahyu yang diturunkan kepadaku tentang keledai," yakni tidak ada nas yang diturunkan kepada beliau mengenai keledai itu sendiri, tetapi telah diturunkan satu ayat yang spesial. Yaitu yang umum dan mencakup segala kebaikan dan yang makruf, yaitu ayat yang artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarahl, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Muttafaq 'alaih. Ayat ini bersifat umum untuk kebaikan dan keburukan seluruhnya. Sebab, jika seseorang melihat seberat zarah yang merupakan sesuatu paling hina dan dia mendapatkan pahala dengannya, maka hal yang lebih tinggi dari itu merupakan hal yang lebih utama dan pantas. Sebagaimana Allah -Ta'ālā- berfirman, "(Ingatlah) pada hari (ketika) setiap jiwa mendapatkan (balasan) atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya, (begitu juga balasan) atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan (hari) itu."
الترجمة البوسنية Nema niko od posjednika zlata i srebra, za koje ne odvoje zekat, a da im se neće na Sudnjem danu pripremiti u vidu ploča, koje će se usijati od vreline u džehennemskoj vatri, pa će se na njima pržiti njihove bočne strane, prednje i leđa. Kad god se ohlade vratit će se u prijašnje stanje, u danu koji traje 50 000 godina, sve dok se ne završi suđenje Božijim robovima i svako vidi svoj put ka džennetu ili ka džehennemu. Za zlato i srebro obaveza je dati zekat na njih u svakom slučaju. Ako to vlasnik ne uradi, kazna mu je onako kao što je naveo Allahov Poslanik, s.a.v.s.: Kazao je: ,,Niti će biti vlasnika deva koji ne odvoje zekat”, pa ako vlasnik deva ne izdvoji zekat, kao što mu je obaveza na njih i njihovu mužu u vrijeme kada dođu na napajanje pa da se pomuzu i napoje njihovim mlijekom oni koji tuda prolaze i oni koji dolaze po vodu, ,,a da na Sudnjem danu ne bude strovaljen naglavačke u nepreglednu pustaru najprostraniju što može biti.” U verziji koju je zabilježio Muslim stoji: e’azame ma kanet” (najveća što može biti) na dunjaluku kao vid povećanja kazne zbog njenog mnoštva, snage i potpunosti u njenom stvaranju, tako da će zbog toga biti teža kod gaženja. Riječi: "Kada preko njega prođe prva deva vraća se zadnja” zamjenjene su u verziji Muslima sa ovim redosljedom: ,,kada preko njega prođe zadnja deva vraća se prva”, što znači da će kazna trajati 50 000 godina, sve dok se ne završi suđenje Božijim robovima i on vidi svoj put ka džennetu ili ka džehennemu.” Rečeno je: Allahov Poslaniče: A krave i ovce? On kaza: ,,Niti će biti vlasnika krava i ovaca koji nije podijelio zekat na njih, a da na Sudnjem danu ne bude strovaljen naglavačke u nepreglednu pustaru.” Rečeno je za one koji ne izdvoje zekat krava i ovaca isto što je rečeno i za vlasnike deva koji ne podijele zekat: a kad su u pitanju životinje koje imaju rogove, i na Sudnjem danu će imati rogove kako bi kazna će biti sprovedena rogovima.Rečeno je: Allahov Poslaniče: A konji? On kaza: ,,Konji su podijeljeni u tri kategorije: kategorija koja je čovjeku teret/grijeh, vrsta koja mu je za zaklon/zaštita i ona za koju ima nagradu.” Znači, konji su razvrstani u tri vrste. Prvu vrstu objašnjava sa riječima: ,,Ona koja će mu biti teret/grijeh jeste ona koju čovjek pripremi na Božijem putu ali iz licemjerstva, ponosa i neprijateljstva prema muslimanima.Ta kategorija će mu biti teret/grijeh.” Prema tome čovjek koji pripremi svoje konje licemjerno, iz ponosa i nama, te neprijateljstva prema muslimanima, to će mu biti grijeh na Sudnjem danu. Drugu vrstu pojasnio je Vjerovjesnik, s.a.v.s., riječima: ,,Što se tiče vrste koja će mu biti zaklon to je ona koju odredi za borbu na Božijem putu, a potom ne zaboravi Božiju obavezu na njena leđa i vratove. Ona će mu biti zaklon i zaštita.” To znači: Konji koje je čovjek pripremio za svoju potrebu koristeći se njihovim radom, mlijekom, nošenjem/jahanjem i iznajmljivanjem, da bi se spasio prošnje od ljudi, to je sve u granicama pokornosti Uzvišenom Allahu i traženje Njegovog zadovoljstva tako da će mu biti zaklonom, jer je prošnja od ljudi, dok čovjek ima dovoljno, zabranjena, Riječi: ,,A potom ne zaboravi Božiju obavezu na njena leđa i vratove”, tj., da ih jaše i na Božijem putu, i kod potrebe, ali da ih ne opterećuje preko njihovih mogućnosti, te da izvršava obaveze prema njima kako to priliči i da od njih otklanja štetu. Sve to spada u zaklon/zaštitu od siromaštva njihovih vlasnika. Treću vrstu spomenuo je riječima: ,,A kategorija za koju će imati nagradu, jeste ona koju odredi muslimanima na Allahovom putu, vrsta koja je na pašnjaku ili u bašči. Neće ništa da pojede na pašnjaku ili sa te bašte a da vlasniku ne bude upisano kao dobročinstvo, svako fuškijanje brojaće se kao vid dobročinstva kao i svako njihovo mokrenje, svako kidanje njihovog julara i trčanje biće upisano kao dobročinstvo; koliko je njihovih tragova i njihovih fuškija toliko je dobročinstava. Neće sa njima proći vlasnik ni rijeku, pa se napiju iz nje, a on čak nije ni namjeravao to, a da mu Uzvišeni Allah svako pijenje ne upiše u dobročinstvo kod svakog gutljaja.” Odnosno, spremio ih je za borbu na Allahovom putu, bilo da se lično on bori na konjima ili ih uvakufi za borbu protiv nevjernika. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao je: (Onaj ko opremi borca i on se borio). Tako i ovaj čovjek koji opremi konje na Božijem putu, da bi Allahova riječ bila gornja, imaće od toga što jede travu dobročinstva, pa čak fuškija i mokrenje će biti nagrađeni dobročinstvom, a Uzvišeni nikoga nije oštetio i nepravdu mu nanio. Riječi: ,,Svako kidanje njihovog julara i trčanje biće upisano kao dobročinstvo, koliko je njihovih tragova i njihovih fuškija toliko je dobročinstava.” Dakle, čak ako se prekine jular, odnosno povodac kojim je prepet da pase na nekom mjestu, pa pobjegne na drugo mjesto, vlasnik će imati i za to dobročinstva i nagradu koliko bude tragova, njihove fuškije i mokraće. Riječi: ,,Neće sa njima proći vlasnik ni rijeku pa se napiju iz nje, a on čak nije ni namjeravao to, a da mu Uzvišeni Allah svako pijenje ne upiše u dobročinstvo, kod svakog gutljaja.” Ovo znači: Vlasnik će biti nagrađen za njihovo pojenje sa rijeke ili iz sistema napajanja - pa makar i ne namjeravao da ih poji – za sve što oni popiju ima dobročinstva, iako to nije čak ni namjeravao, a to zbog upotpunjenja ranijeg nijeta, a to je: Nijjet da ih je odredio za kategoriju onih na Božijem putu, tako da nije uvjet postojanja i stalnosti nijjeta kod svih aktivnosti, od početka do kraja, ali je uvjet da nečim ne pokvari svoj nijjet izlaskom iz tog djela. Rečeno je: Allahov Poslaniče a magarad?, odnosno, šta je propis o njima. Da li je to propis domaćih životinja na koje se daje zekat ili su kao konji? On kaza: ,,O magarcima nije mi ništa objavljeno”, tj., nije mi objavljen tekst koji se odnosi specijalno na njih, ,, osim ovog jedinstvenog općenitog ajeta”, tj., općeniti tekst koji se odnosi na sve vidove dobra i dobročinstva: (Onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga. ). Hadis je muttefekun a’lejhi. Ovaj ajet je općenit za sve vidove dobra i zla, jer ako vidi trun, a to je najbizarnija stvar pa za to bude nagrađen, prema tome sve što je iznad toga, onda, preče je i sigurnije da se nagrađuje, kao što Uzvišeni kaže: (Onoga dana kada svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje je uradio i hrđavo djelo koje je učinio – poželjeće da se između njih i njega nalazi udaljenost velika.
الكلمة المعنى
- صُفِّحَتْ له صَفَائِحُ من نار صُهِرت وسُكِبت على هيئة الألواح وأوقد عليها النار وعُذِّب بها صاحبها.
- أُحْمِيَ عليها أُوقِد عليها حتى صارت ذات تَوَقُّد وحَرٍّ شديد.
- وِرْدِهَا ورُودِها الماء بأن تُحْلب حينئذ ويُسقى من ألبانها للمَارة والوَارِدين الماء.
- بُطِح طُرِح على وجهه.
- بِقَاع قَرْقَرٍ صحراء واسعة مُسْتَوية، ومَلسَاء.
- أوْفَرَ أسْمَن.
- فَصِيلا ما فُصِل عن اللَّبَن والإرْضَاع من ولد البهائم.
- أخْفَافِهَا جمع خُف، والخُف للبعير كالحَافر للفرس.
- عَقْصَاء مُلْتَوية القَرنين.
- جَلْحَاء لا قَرْن لها.
- عَضْبَاءُ انْكَسر قَرْنها الداخل.
- أظْلاَفِهَا المُنْشَقُّ من القَوَائم.
- الوِزْر الحمل الثقيل، وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم.
- سِتْر أي: تستر حالته التي هو فيها من الفَقْر أو الضيق.
- نِوَاء مُناوَأة ومُعَاداة.
- ربَطَها في سبيل الله أعَدَّها للجهاد.
- مَرْج أرض واسعة، ذات نبات ومرعى للدواب.
- رَوْضَة الأرض ذات الخُضرة.
- أرْوَاثهَا رجِيع ذاوت الحَافر.
- طِوَلها الحَبْل التي تُرْبَط فيه.
- اسْتَنَّتْ جَرَت.
- شَرَفا عالياً من الأرض.
- آثَارُهَا أثر المشي على الأرض.
- الفَاذَّة المُنفردة في معناها.
- الجَامِعة الشاملة لكل خير ومعروف.
- مِثْقَال ذَرَّة زِنة نملة صغيرة.
1: وجوب إيتاء الزكاة، وأن مانعها عرض نفسه لعذاب الله -تعالى-.
2: عدم وجوب الزكاة في المعادن غير الذهب والفضة، كالألماس والأحجار الكريمة وكل ما يُستخرج من الأرض، إلا إذا أُعِدَّت للتجارة، ففيها زكاة عروض التجارة.
3: وجوب الزكاة في الإبل، والبقر، والغنم.
4: الترهيب من منع الزكاة.
5: عدم كفر مانع الزكاة تكاسلاً إلا أن يجحد فيكفر.
6: سؤال التلميذ شيخه عما خفي عليه، فإن الصحابة سألوا النبي _ صلى الله عليه وسلم _عن عقوبة مانعي زكاة بهيمة الأنعام.
7: بيان أن ما يُعَذَّب به مانع الزكاة، هي مقدمة للعذاب، وذلك أنها تَمُرُّ عليه، حتى يُقضى بين العباد وهو منهم.
8: مقدار اليوم في القضاء بين العباد خمسين ألف سنة.
9: بيان ما يُكتب للعبد المحتسب خَيله في سبيل الله من الأجر.
10: جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين ويستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات، كالآلات والكتب ومن غير المنقولات، كالأراضي والدور...
11: فيه أن الإنسان يُؤجر على التفاصيل التي تقع في فعل الطاعة، إذا قصد أصلها، وإن لم يقصد تلك التفاصيل.
12: في الحديث دليل على أن في المال حقٌ سِوى الزكاة.
13: بيان في حكم الحُمُر وكل ما لم يرد به نص وأنه داخل في قوله تعالى: ( فمن يعمل مِثقال ذرة خيرا، يَره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )[ الزلزلة:7،7 ]
14: في الآية في آخر الحديث غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلا والترهيب من فعل الشر ولو حقيرا.

كنوز رياض الصالحين، تأليف: حمد بن ناصر بن العمار، الناشر: دار كنوز أشبيليا، الطبعة الأولى: 1430 هـ بهجة الناظرين، تأليف: سليم بن عيد الهلالي، الناشر: دار ابن الجوزي، سنة النشر: 1418 هـ- 1997م نزهة المتقين، تأليف: جمعٌ من المشايخ، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: 1397 هـ الطبعة الرابعة عشر 1407 هـ صحيح البخاري، تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير الناصر، الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى، 1422هـ صحيح مسلم، تأليف: مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت. رياض الصالحين، تأليف : محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، تحقيق: د. ماهر بن ياسين الفحل ، الطبعة: الأولى، 1428 هـ دليل الفالحين، تأليف: محمد بن علان، الناشر: دار الكتاب العربي، نسخة الإلكترونية ، لا يوجد بها بيانات نشر . شرح رياض الصالحين: تأليف: محمد بن صالح العثيمين، الناشر: دار الوطن للنشر، الطبعة: 1426 هـ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تأليف: عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 1420هـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، رقمه وبوب أحاديث: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379 هـ شرح الزرقاني على موطأ مالك، تأليف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة: الأولى، 1424هـ - 2003م مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، تأليف: علي بن سلطان القاري، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الأولى، 1422هـ.