Danh mục Hadith

Thiên sứ của Allah- cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người- thường ưa thích bắt đầu với phía bên phải khi mang giày dép, chảy tóc và làm sạch bản thân cũng như trong tất cả mọi thứ
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người-đã quen với việc sử dụng tay phải của mình để thực hiện Wudu' cũng như ăn uống, và trong khi tay trái quen với việc sử dụng làm sạch đại tiện, cũng như cho các chất dơ bẩn khác
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Bất cứ khi nào Thiên Sứ của Allah - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người- đi vào chổ đất trống đại tiện thì tôi và một đứa trẻ khác cùng trang lứa sẽ mang theo một bình nhỏ bằng da chứa đầy nước cùng với một cây giáo ngắn, rồi Người sẽ tự làm sạch các bộ riêng tư với nước
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Trong một đêm nọ, tôi đã hành lễ Salah tahajjud cùng Thiên Sứ ﷺ, Người bắt đầu bằng chương Al-Baqarah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Trước đây, Thiên Sứ của Allah đứng trên khúc cây chà là mỗi khi nói thuyết giảng, đến khi mọi người đặt cho Người một bụt giảng đàng hoàng thì chúng tôi nghe được hít thúc thích tựa như tiếng đau đẻ của lạc đà mãi khi Thiên Sứ bước xuống mà đặt tay lên nó thì nó mới im lặng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tôi đã tham gia nhiều lễ nguyện Salah cùng Thiên Sứ, các buổi lễ Salah và bài thuyết giảng của Người ở tầm trung.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ông Ibnu Mas'ud dâng lễ nguyện Salah cùng với Thiên Sứ của Allah vào một đêm nọ. Người đã đứng rất lâu, lâu đến nỗi ông định làm điều xấu. Có lời hỏi ông định làm điều xấu gì? Ông nói: Tôi định ngồi xuống và bỏ lễ nguyện Salah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp